Indkaldelse til årsmøde for lokalforeningen Faxe-Stevns

Bestyrelsen for Alternativet Faxe-Stevns indkalder til ordinært årsmøde

:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:
Tirsdag, den 24. marts 2020, kl. 19 - 21
VUC Storstrøm Faxe
Præstøvej 5
4640 Faxe
:small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond::small_blue_diamond:

Foreløbig dagsorden:

Velkomst af forperson Kirsten Kock
Kort præsentationsrunde af de tilstedeværende medlemmer

Årsmødet med følgende punkter:
1 Valg af dirigent (Bestyrelsen forslår Jan Allan Andersen, forperson Alternativet Næstved)
2 Valg af stemmetællere og referent(er)
3 Bestyrelsens beretning
4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5 Behandling af forslag fra medlemmer
6 Valg
a. fastlæggelse af antal medlemmer i bestyrelsen
b. til bestyrelsen
c. af revisor(er)
7 Eventuelt

Lokalforeningen har brug for friske engagerede kræfter, hvis der skal samles en aktiv gruppe op til det kommende kommunalvalg i slutningen af næste år.
Kirsten vælger ikke at genopstille til bestyrelsen. Hun vil fortsat gerne støtte foreningen med den erfaring, hun har fået i løbet af de sidste 3½ år som lokal forperson.

Hvis du har tid og lyst til at byde ind og være med i bestyrelsen, skriv gerne din korte motivation til faxe.stevns@alternativet.dk

Motivation for opstilling til bestyrelsen og andre forslag til årsmødet skal i følge vedtægterne sendes til bestyrelsen senest 4 uger før årsmødet, dvs. senest tirsdag, den 25. februar 2020.

Vi udsender den endelige dagsorden med indkomne forslag 2 uger før årsmødet, senest den 10. marts 2020.

Sæt gerne datoen i kalenderen med det samme, så det ikke går i glemmebogen.
For planlægningens skyld må du gerne tilmelde eventet på AlleOs.
Tilmelding er dog ikke tvingende nødvendig, du må også gerne bare møde op på dagen.

Grønne hilsner
pbv
Kirsten Kock