Indkaldelse til Årsmøde for Alternativet Sønderborg

Årsmøde

Alternativet Sønderborg indkalder hermed til årsmøde i Alternativet Sønderborg
Sted: Mjangvej 40, 6470 Sydals
Tid: Lørdag den 6. april 2019, kl. 10.00 - 14.00

Vi starter kl. 10.00 med Brunch, derefter er der Generalforsamling.

10.00 Brunch - sammenskudsgilde, hvor vi selv tager mad og drikke med, hvis du tager noget med, så giv gerne besked, så vi ikke tager det samme med!
11.00 Generalforsamling

Dagsorden for Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af stemmetællere og referent(er)
  1. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  1. Behandling af forslag fra medlemmerne
  1. Valg til bestyrelsen og suppleanter
  1. Valg af revisor (er)
  1. Eventuelt

Valg til bestyrelse

Hvis du har lyst, så vil jeg meget gerne opfordre dig til at stille op til bestyrelsen. Vi har brug for frisk blod og nye ideer! Du er meget velkommen til at kontakte undertegnede, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil have en snak.

Vil du stille op til valg til bestyrelse, så skal du senest 2 uger før (dvs. senest søndag den 8. april) give besked til undertegnede og indsende et kort opstillingsgrundlag til soenderborg@alternativet.dk

Opstillingsgrundlaget skal være et par linier om hvem du er, og hvorfor du gerne vil stille op.

Kørsel

Har du brug for et lift så kontakt undertegnede, så finder vi ud af noget samkørsel.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet Sønderborg
v/ Karsten Fyhn
Forperson
Email: soenderborg@alternativet.dk
Tlf.: 23461426