Indkaldelse til årsmøde den 23. marts og lidt on kommunevalget

Kære medlemmer

Som tidligere annonceret holder vi årsmøde i lokalforeningen Alternativet Hørsholm-Fredensborg.

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.30 – 21.00

På grund af corona-situationen bliver det et online møde. Jeg sender et zoom-link til alle tilmeldte, når dagen nærmer sig.

Alle er meget velkomne. Dagsorden bliver den samme som altid, men der bliver også tid til at tale om Alternativets situation og kommunevalget 2021.

  1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

  2. Bestyrelsens beretning for 2020

  3. Regnskab for 2020 (vedlagt)

  4. Indkomne forslag:

  • Der er forslag om at vi lægger os sammen med Helsingør eller en anden lokalforening i Nordsjælland.
  • Der er forslag om oprettelse af kandidatudvalg ifm. opstilling af kandidater til kommunalvalget
  1. Valg til bestyrelsen.

  2. Valg af revisor

  3. Eventuelt.

Tilmelding til årsmødet: Svar på denne mail eller skriv til sidsel.dyekjaer@gmail.com

Overvejer du at stille op til kommunevalget i november, eller vil du gerne være med i kandidatudvalget, så må du også meget gerne skrive til mig, eller ringe på tel. 2212 6164

mvh Sidsel Dyekjær
Forperson

revideret regnskab2020.pdf (461.3 KB)