Indkaldelse til årsmøde d. 27. februar 2023

Kære medlemmer

Så er vi klar til at samle alle de grønne kræfter og få repræsentanter valgt til Alternativet Odenses tillidsgruppe. Derfor indkalder vi nu til årsmøde i Foreningen Bronx’ lokaler på Middelfartvej 115B, Bolbro, 5200 Odense V d. 27. februar 2023 fra kl. 18.00 til 20.00. Der vil være mulighed for at spise med - læs mere nedenfor.

I Odense kalder vi vores lokalbestyrelse for tillidsgruppen. For det er medlemmerne, som viser tilliden til de enkelte repræsentanter i lokalbestyrelsen ved at stemme dem ind. Ligeledes huskes det enkelte bestyrelsesmedlem også på, at det er medlemmernes stemme man viderebringer i de afgørelser, der besluttes i lokalbestyrelsen.
Ønsker man at opstille selv til Alternativet Odense Lokalforening, sendes ens opstilling digitalt til odense@alternativet.dk.

Dørene er åbne fra kl. 18.00 og kl. 18.30 går vi i gang med selve mødet.
OBS! tilmelding er nødvendig til daneskekilde@gmail.com, hvis man ønsker at spise med. Der vil blive serveret en gratis vegansk ret for de 20 første tilmeldte personer. SU senest d. 26 februar.

Programmet for aftenen kommer til at se nogenlunde således ud:
18.00 - Aftensmad
18.30 - Velkomst
18.45 - Hvad sker der? Information om aktiviteter, møder og arrangementer.
19.00 - Årsmødet, *se dagsordenen nedenfor.
19.30 - Fælles oprydning.
20.00 - Tak for i dag.

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra tillidsgruppen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer (Link til vores vedtægter: https://docs.google.com/.../1-4j7uJxZQxMSM6z7E59MBsfSerW.../)
 7. Behandling af øvrige forslag
 8. Valg
  a. Valg af kandidater til byråd efter behov.
  b. Valg til Tillidsgruppen.
  c. Valg af suppleanter.
  d. Valg af to kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
  Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være modtaget - helst digitalt - af tillidsgruppen senest to uger før årsmødets afholdelse på odense@alternativet.dk.

Vel mødt!

De grønneste hilsner
Alternativet Odense