Indkaldelse til Årsmøde Alternativet Halsnæs 14 marts 2024

Kære medlemmer

Hermed indkaldelse til årsmøde i Alternativet Halsnæs 2024

Mødet holdes i Paraplyen i Frederiksværk, Jernbanegade 2, d.14 marts kl. 19-21.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før mødets afholdelse.

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valget af bestyrelsesmedlemmer på mødet- jvf. dagsordens pkt. 6 og 7), skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag, som sendes til halsnaes@alternativet.dk

:green_heart:Bemærk - det er ikke et stort arbejde, men hyggeligt og en måde at følge lidt mere med i både hvad vi laver lokalt og i storkredsen.

Vi giver hinanden energi - og det ville være så dejligt hvis en eller 2 nye har lyst at være med.

Både Per Hauge, Nanna Høyrup og Mariane Lunden fortsætter, så du bliver ikke alene.

Som I måske har bemærket, er vi begyndt at holde ‘bestyrelses/medlemsmøde’ som oplæg til de landsdækkende zoom møder Politisk Tænkeboks, hvor vi så går på samlet.

Det er ikke et stort arbejde - det er lige nøjagtig, hvad du gør det til.! :green_heart:

Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest 2 uge før mødets afholdelse.

Dagsorden iht. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg til storkreds Nordsjællands bestyrelse
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Tilmelding til mødet bedes givet på mail til halsnaes@alternativet.dk

Bedste hilsener

Bestyrelsen Alternativet Halsnæs

Per Hauge, Mariane Lunden og

Nanna Høyrup