Indkaldelse til Årsmøde - Alternativet Amager

Nu er det snart ved at være tid til Alternativet Amagers Årsmøde.

Vi håber på at se en masse af Alternativets medlemmer fra Amager, andre er også meget velkomne, men er i så fald ikke stemmeberettigede.
Du må allerede nu gerne overveje om der gemmer sig et bestyrelsesmedlem i maven på dig. Har du spørgsmål til hvad det indebærer, at være en del af Alternativet Amagers bestyrelse kan du kontakte os på amager@alternativet.dk

Tilmelding til Årsmødet foregår via begivenheden i Alternativets kalender.
Link: AlleOs // Alternativet

###Dagsorden:

1 Valg af dirigent og referent
2 Beretning fra bestyrelsen
3 Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Valg af bestyrelsen
6 Valg af revisor
7 Eventuelt

###Link til vedtægter:

####Relevante vedtægter i denne sammenhæng:

§ 3 stk. 4 Vedtægtsændringer på årsmødet kræver 2/3 tilslutning fra de stemmeberettigede jf. § 6.2 Alle fysisk og ved fuldmagt fremmødte medlemmer af Alternativet Amager, der ikke er i restance med kontingent, er stemmeberettigede og valgbare.

§ 6 stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før årsmødets afholdelse.

§ 6 stk. 7 Fuldmagt kan kun gives til medlemmer af Alternativet Amager, et medlem kan godt have flere fuldmagter.

Hvis der skulle opstå problemer eller kan du ikke finde lokalet kan du kontakte Lia Sofia Heldblad på tlf.: 42280202

Link til Alternativet Amagers Facebook gruppe:

Vi glæder os til at se jer!

Grønne hilsner bestyrelsen
Daniel Rasmussen, Kristian Petersen, Hanne Hilmer, Maja Krog, Bjarke Charlie Serritslev og Lia Sofia Heldblad