Indkaldelse til årsmøde 4. februar og folketingsvalg 2019


Indkaldelse til årsmøde

Der indkaldes til årsmøde i Alternativet Odsherred, mandag 4.marts 2019 i tidsrummet 18.30-20.30. Mødet foregår i Aksen i Asnæs.

Ikke alle i bestyrelsen ønsker at fortsætte. Det vil derfor glæde bestyrelsen meget, hvis der er flere, der gerne vil involvere sig i arbejdet med at formidle og implementere Alternativets politik. Det kræver ikke, at du er den store taler eller har erfaring med, hvad politisk arbejde går ud på. Det kræver blot, at du har lyst til, at der sker noget.

Så giv lyd……

De faste punkter på dagsordenen er følgende

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller(e) og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmer
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Følgende er gældende for dagsorden og afvikling af årsmødet:

 • Forslag til behandling skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før afholdelse af årsmødet.
 • Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på mindst 4 medlemmer af lokalforeningen
 • Medlemmer der ønsker at kandidere til valg på årsmødet skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før årsmødet ved fremsendelse af et opstillingsgrundlag
 • Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmer senest 2 uger før årsmødets afholdelse

Hvad indeholder et opstillingsgrundlag ?

Du beskriver kort hvem du er, hvilke områder du er særligt interesseret i og hvilke opgaver du gerne vil arbejde med i kommende periode.

Opstllingsgrundlag og forslag sendes til odsherred@alternativet.dk

Valgkampagnen triller nu. Hop på.

Vi mødtes i Holbæk i mandags for st snakke valg. Vi var repræsentanter fra Holbæk, Odsherred, storkredsen og endelig Rasmus Nordqvist.

De helt overordnede temaer for valgkampen er ikke overraskende 1. klimaudfordringen og 2. at Alternativet præsenterer en statsministerkandidat og således udfordrer vanetænkningen og ønsker forandring.

Lokalt er det også vigtigt at relatere kampagnen til de lokale mærkesager. I både Odsherred og Holbæk er biogasanlæg store spørgsmål, og hvordan passer de anlæg overordnet ind i Alternativets politik. Herunder hører svinefabrikkerne.

Det er vel også et tema, hvor nem forbindelsen ind til hovedstadsområdet udvikler sig til - hvis man vælger offentlig befording.

Giv dit bidrag til et lokalt tema. Giv lyd……

Vi vil gerne være flere til at lave valgkamp. Har du mod og lyst, så giv lyd….Gerne til vivi@arklint.dk

Paletten er stor og kan formes efter dine kræfter. Vi skal, når tiden kommer have sat valgplakater op. Det skal ikke være mange, men folk skal vide, at Alternativet også er i de små byer i Nordvestsjælland. Måske kan du overskue at sætte nogle stykker op i dit nærområde. Så giv lyd…

Der er opstillet 11 kandidater i Sjællandskredsen. De 11 kandidater bliver præsenteret rundt om på Sjælland i løbet af valgkampen og vil optræde især hvor deres spidskompetencer kommer i spil. Koordineringen af det varetages af Storkredsen.

De 11 kandidater har præsenteret deres “næste Danmark” i små videosekvenser, som er distribueret via FaceBook. De er alle på Alternativet Odsherreds FaceBookside.

3 Lokale arrangementer i den nærmeste fremtid.

1) Åbent bestyrelsesmøde i Aksen, 4.febr. kl 18-20.30

2) Ind i maskinrummet - Storkreds Sjælland
Onsdag d. 6. februar fra 17.00-21.00 Sted: Parkvej 120, 4600 Køge

Der er et folketingsvalg på vej. Derfor får du nu en unik muligheder for at komme helt tæt på valgkampen gennem en workshop med dette link ”Engagement og kommunikation”.

3) Empowerment i beskæftigelsesindsatsen 21.febr. kl 19-21.30 i Aksen.
Alternativet Odsherred indbyder hermed alle implicerede og interesserede til en workshop, der sætter fokus på empowerment i beskæftigelsesindsatsen. Hvordan inddrages den enkelte i et forløb, der har som mål at skabe muligheder for at han/hun kan udvikle og udnytte sine kvalifikationer?

Der bliver indlæg med erfaringer fra konkrete beskæftigelsesindsatser med empowerment, der kan inspirere til nye handlemuligheder og visioner. Skal vi fx sigte mod kontanthjælp uden modkrav, kan flere ledige tilbydes beskæftigelse i lokale funktioner og/eller skal vi indføre forsøg med borgerløn og lokal valuta? Flere idéer er velkomne!

Vi håber, at rigtig mange vil melde sig til og bidrage til en meget tiltrængt dialog om hvordan vi løser nutidens sociale udfordringer. Kom og giv dit input til det socialpolitiske arbejde i Odsherred!

venlig hilsen
:green_heart:
Bestyrelsen