Indkaldelse til årsmøde 31. marts 2021

Hermed indbydes til årsmøde i lokalforeningen.

Mødet foregår online via zoom. Link til mødet udsendes sammen med endelig dagsorden og diverse bilag 1 uge før. Tilmelding ikke nødvendig. Forplejningen bliver lige som du selv vil have den hjemme foran skærmen.

Minimums dagsorden jvnf vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg af forperson
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Vi håber på talstærkt fremmøde.

KH
Bestyrelsen