Indkaldelse til årsmøde 21/3 2018 i Gribskov Lokalforening

Så er der igen mulighed for at gøre en indsats for en grøn og bæredygtig fremtid. Der er ledige pladser i bestyrelsen og også andre poster. Selvom vi kører en meget åben organisation, hvor alle er velkomne til at deltage i alt, så er der stadig brug for nogle, der tager det formelle ansvar for at drive vores lokalforening. Bestyrelsen har indtil nu mødtes ca. 4-5 gange årligt og vælges for 1 år ad gangen.
Der måtte gerne være mindst 7. Så har vi suppleanter og er mere robuste overfor hvad der måtte komme i løbet af året. Ingen skal holde sig tilbage, endeligt ikke, men vi mangler især yngre kvinder. Formanden stiller op til genvalg ligesom 2 af bestyrelsens andre medlemmer. Vi får også brug for en ny revisor.
Man behøver ikke at melde på forhånd om man stiller op. Det kan gøres på mødet. Skulle man være forhindret den aften, så kan man stadig stille op. Så skal man bare sende en skriftlig besked til enten formand eller en anden, der er med på mødet.
Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på årsmødet, skal de sendes til formanden senest 2 uger før.
1 uge før sendes alle bilag, forslag, regnskab mm ud.

Årsmødet afholdes onsdag d. 21/3 2018 kl. 19-21:30 i møderum 1, Helsinge Kulturhus (ved biblioteket).
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg af forperson
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor (er)
  9. Eventuelt

Vi ses til årsmøde
MVH
Thorbjørn