Indkaldelse til Årsmøde 2022 i Alternativet Fredericia 27.03.2022

Fredericia 14. februar 2022

Indkaldelse til Årsmøde i Alternativet Fredericia den 27. Marts 2022 kl. 14:00

i stolestuen på

Baunegårdsvej 37, Snoghøj 7000 Fredericia

Dagsorden Årsmøde 2022 Alternativet Fredericia

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent, stemmetællere

  3. Året, der gik i Alternativet Fredericia ved bestyrelsen

  4. Årene der kommer i Alternativet Fredericia ved medlemmerne

  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  6. Behandling af forslag fra medlemmer

  7. Valg af forperson

  8. Valg til bestyrelsen

  9. Valg af revisor

  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet skal fremsendes til bestyrelsen på

fredericia@alternativet.dk senest 4 uger før afholdelse af mødet.

Alle forslag fremsendes til medlemmer senest 2 uger før afholdelse af mødet.

Dagsorden udsendes på Dialog og Alternativet Fredericia

På Bestyrelsens Vegne,

Kim Arthur Nielsen, Forperson

Alternativet Fredericia