Indkaldelse til Årsmøde 2021 i Sydjyllands Storkreds

Årsmøde i Sydjyllands Storkreds 20. marts 2021

Det er efterhånden 2-års møde, Corona og hele situationen i Alternativet har igen og igen spændt ben for os.…

Nu laver vi et virtuelt årsmøde over ZOOM. Mødet bliver åbnet ½ timer før, så vi har tid til at rydde eventuelle problemer af vejen.

Linket til mødet er: https://zoom.us/j/93134848643

Vi har inviteret Franciska Rosenkilde, der måske er politisk leder for Alternativet til den tid og Sofie Valbjørn, borgmester på Fanø til at fortælle om deres syn på Alternativet og arbejdet dermed.

Den gamle bestyrelse har lavet et flot arbejde, men er kørt træt – Det kan jo ske, men vi har fundet rigtigt gode mulige afløsere.

Kom og mød andre Alternative ildsjæle!

Der kræves tilmelding, da ZOOM kun er godkendt til 100 personer.
Er der flere tilmeldte, finder vi en anden løsning. Tilmelding sker her:

https://alleos.alternativet.dk/events/view/4477

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere og referenter

 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg

 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest d. 19. februar 2021. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være stillet af en gruppe på minimum 3 medlemmer af Storkredsen.

 7. Valg til bestyrelsen:
  På valg er:
  Linda van Asperen, forperson - genopstiller ikke
  Rasmus Raun, næstforperson - genopstiller ikke
  Karsten Fyhn, Kasserer - genopstiller ikke
  Bo Christensen - genopstiller ikke
  Torben Nicolaisen - genopstiller
  René Aalling Jensen - genopstiller ikke
  Ane Line Søndergaard - genopstiller ikke
  Mette Anthony Larsen - genopstiller ikke

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest d.19. februar 2021 ved indsendelse af et opstillingsgrundlag på max 1 A4-side (i PDF format) til storkreds.sydjylland@alternativet.dk

Bestyrelsen har modtaget opstillingsgrundlag fra:

Ditte Madvig Evald - Tønder
Gurli Toft Sieljacks - Aabenraa
Frank Zarp Truelsen - Haderslev
Edvard Korsbæk- Esbjerg
Benjamin Andersen-Fanø
Karsten Lund – Aabenraa

8.Orientering om opstilling til Politisk forum, Dialogråd, regionsrådsvalg og folketingsvalg.
Dato for opstillingsmøde og tidsfrister for indlevering af opstillingsgrundlag (10 min)

9.Borgmester Franciska Rosenkilde (evt. ny politisk leder) fortæller om hvad hun forventer af Alternativets fremtid og forventning til os om de kommende valg (30 min inkl. spørgsmål)

10.Borgmester Sofie Valbjørn fortæller om resultater hun har opnået som Borgmester på Fanø og opfordrer til at stille op til Kommunal-, Regional- og Folketingsvalg (30 min. inkl. Spørgsmål)

11.Valg af revisor

12.Eventuelt

Praktiske oplysninger:
Mødet afholdes d.20. marts 2021. kl.15.00 til 19.00
Tilmelding til mødet skal være foretaget senest d. 17. marts 2021 kl.23.55 via AlleOs-linket længere oppe.
Forslag og opstilling til bestyrelsen skal være indsendt til bestyrelsen senest d. 19. februar 2021 kl.23.59.

Da stemmeret denne dag også vil foregå via AlleOs er det også nødvendigt at få styr på dette til dagen.
Vi kan som storkreds IKKE hjælpe jer med det. Kan I ikke selv gendanne jeres passwords via AlleOs direkte, fx. fordi I har glemt hvilken mail I bruger, skal I altså rette henvendelse til Landssekretariatet direkte. Dette kan I gøre i deres åbningstider eller via mail.
Find info her:
Ring til os
Sekretariatet
Tlf. 71 79 18 64
Åbent mandag-torsdag kl. 10:00-14:00

Skriv til os
Sekretariatet
Spørgsmål til dit medlemskab er du velkommen til at skrive til medlem@alternativet.dk
Vi besvarer mails, så hurtigt, vi kan.

Vi anbefaler at I ikke venter til dagen før med at finde ud af om I har den nødvendige adgang, da LS også har det med at rende stærkt for tiden :wink:

Årsmødet afholdes på ZOOM, og mødet åbnes kl. 14:30, men starter først kl.15.00
Når du klikker på linket kommer du ind på en side i din browser, og hvis du ikke har installeret ZOOM vil du blive bedt om at installere den. Du kommer ind i et “venterum”, hvor administrator lukker dig ind fra, hvis du er tilmeldt.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Linda van Asperen
Forperson