Indkaldelse til årsmøde 2019 i Midt- og Vestjyllands storkreds

medlemsmøde

(Midt- og Vestjylland) #1

Indkaldelse til ordinært årsmøde i Alternativet Midt- og Vestjyllands Storkreds

Kære medlem af Alternativet i Midt- og Vestjyllands Storkreds.

Du indbydes til ordinært årsmøde i Storkredsen

Program:

Mandag den 11. marts 2019 i Borgerhuset Stationen, Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg

Mellem kl. 18.00 og 19.30 er der mulighed for at tale med vores folketingskandidater og få lidt at spise og drikke. Ved ønske om deltagelse i spisning bedes sendt tilkendegivelse til Jens Boll på mail: familien.boll@gmail.com senest torsdag d. 7. marts. Det er ikke tilladt at medbringe mad udefra. Der vil i løbet af årsmødet være kaffe, the og vand.
Mellem ca. kl. 19.30 – 21.00 Årsmøde

Dagorden ordinært årsmøde

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for storkredsen

 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:

  Kort orientering fra Politisk Forum

 5. Behandling af forslag fra medlemmer

 6. Valg af afstemningsmetode, stemmetællere og referenter

 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

  Jesper Schrøder udtræder
  Jens Boll genopstiller
  Povl Eskild Petersen udtræder
  Lars Graubæk genopstiller
  Børge Sommer

  Suppleanter

 8. Valg af 2 medlemmer til Politisk Forum (POFO).

  Nuværende medlemmer: Stine Isaksen og Børge Sommer

 9. Valg af 2 revisorer

  Nuværende: John Søndergaard og Dorthe Fløjgaard

 10. Eventuelt

 • Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal stilles af min. 5 medlemmer og skal være fremsendt til bestyrelsens formand på jesper.schroder@outlook.com senest den 11. februar.
 • Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest den 11. februar ved indsendelse af en kort motivation til bestyrelsens formand på jesper.schroder@outlook.com . Herudover skal du forberede en kort præsentation til selve årsmødet.

Endelig dagsorden med bilag + kandidatgrundlag fremsendes til medlemmerne 2 uger før årsmødet.

Alle er velkommen til årsmøde, men det er naturligvis kun medlemmer af Alternativet, der har stemmeret.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativet i Midt- og Vestjyllands Storkreds