Indkaldelse til årsmøde 2018 i Københavns Omegns Storkreds

Kære medlem :herb:

Du indkaldes hermed til årsmøde i Københavns Omegns Storkreds;
Søndag d. 27. Maj 2018 kl. 10.00 – 16.00
Albertslund Rådhus, Byrådssalen og forhallen, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund.

Rådhuset ligger 5 minutters gang fra Albertslund Station. Du kan finde kort samt oversigt over P-pladser nederst under denne indkaldelse.

I år har vi valgt at lægge vort årsmøde efter Landsmødet, så vi kan få eventuelle vedtægtsændringer samt andet spændende fra Landsmødet med på mødet.

Som tidligere annonceret, så skal vi have valg til bestyrelsen (3 – 7 samt 2 suppleanter). Valg til Politisk Forum (2) og Konfliktmæglingsrådet (1).
Else Hammerich genopstiller til konfliktmæglingsrådet for KOS.

Opstilling
Ønsker du at stille op til bestyrelsen og/eller Politisk Forum eller Konfliktmæglingsrådet, da skal du sende os en mail med nogle få ord om dig selv og din motivation, senest 14 dage før;
dvs. inden søndag d. 13. Maj 2018 til

storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk

Forslag
Hvis du har forslag til årsmødet, så skal de ligeledes fremsendes senest 14 dage før;
dvs. inden søndag d. 13. Maj 2018 til

storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk

Forplejning
Der vil være forplejning dagen igennem. Hvis du gerne vil have frokost mv., så vil vi vil bede dig om at tilmelde dig, af hensyn til indkøb.
Tilmelding senest;
Søndag d. 13. Maj 2018 til

storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk

Skriv hvis du ønsker glutenfri eller vegansk forplejning

Yderligere informationer:

Har du spørgsmål til posterne, kan du altid kontakte;
Jette Vestergaard (forperson)
Christine Madsen (kasserer)

storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk

TIDSPLAN:

10:00 - 10:30 Kaffe / Te og ankomst
10:30 - 12.30 Dagsorden punkt 1 - 8
12:00 - 12:30 Frokost
12:30 - 13:00 Carolina Magdalena Maier:
“Hvad er det for et Danmark, vi vil have”
13:00 - 13:50 Workshops
13:50 - 14:20 Eftermiddagskaffe
14:20 - 14:40 Plenum, opsamling på workshops
14:40 - 15:30 Valg af storkredsbestyrelse mv. (punkt 11 – 15)
For nyvalgt og tidligere bestyrelser desuden
15:30 - 16:00 Bestyrelsens konstitution + overdragelse fra tidligere bestyrelser

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Eventuelle vedtægtsændringer
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Forslag til budget og forhandling om midler til kommunerne
 7. Behandling af forslag fra medlemmerne
 8. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg
 9. MF, politisk ordfører Carolina Magdalena Maier:
  “Hvad er det for et Danmark, vi vil have?”
 10. Workshops
 11. Valg af storkredsbestyrelse samt 2 suppleanter
 12. Valg af revisor
 13. Valg af 2 medlemmer til Politisk Forum og én suppleant
 14. Valg af ét medlem til Konfliktmæglingsrådet
 15. Eventuelt

Når vi har modtaget mail fra de, som ønsker at opstille, vil de blive sendt ud til alle jer medlemmer, senest d. 20. Maj 2018.
Samtidigt vil I modtage en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte workshops.

Vi håber at se rigtig mange af jer d. 27. Maj 2018.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Her er kort:

Her er P-pladser