Indkaldelse til årsmøde 2018 i Alternativet Nordsjællands Storkreds

nyhedsbrev

(Nordsjælland) #1

Kære alternativister i Nordsjælland! :green_heart:

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer på årsmødet - LØRDAG DEN 27. oktober 2018 klokken 13-16 på Frederiksborg Byskole i Hillerød. Læs mere og tilmeld dig her:

[https://alleos.alternativet.dk/events/view/2515]

DAGSORDEN for den formelle del:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forgangne år
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Præsentation af kommuneforeningernes medlemmer til kredsbestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Endelige dagsorden, bilag og program for eftermiddagen udsendes senest 14 dage før årsmødet.

Forslag som du ønsker til afstemning?

Hvis du har forslag til vedtægtsændringer eller andre forslag, som du ønsker, at vi skal stemme om på årsmødet, sender du og tre andre stillere forslaget til bestyrelsen senest den 19. oktober 2018 på mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk.

Indstilling af medlemmer til kredsbestyrelsen

Storkredsbestyrelsen består af i alt 10 medlemmer, én repræsentant udpeget af hver af lokalforeningernes bestyrelser. Det behøver ikke at være et medlem, der sidder i lokalbestyrelsen. Vi kontakter alle lokalforeninger direkte og beder dem udpege en repræsentant og indsende navnet til bestyrelsen forud for årsmødet.

Vel mødt!

Kærlig hilsen
Bestyrelsen i Nordsjællands storkreds :green_heart: