Indkaldelse til årsmøde 20/3 på BLIK

Hermed indbydes til årsmøde på BLIK i Græsted onsdag d. 20/3 kl. 19:30-21:30

Vedtægternes §8 lægger rammerne for mødet:
§ 8. Lokalforeningens ordinære årsmøde
Stk. 1. Lokalforeningens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved personlig mail til medlemmerne.
Stk. 2. Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.
Stk. 3. Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Valg af forperson
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af revisor (er)
 9. Eventuelt
  Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til forpersonen senest 2 uge før mødets afholdelse. gribskov@alternativet.dk
  Stk. 5. Alle forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før afholdelse.

Hvis du ønsker at stille op til en af posterne, men er forhindret i selv at deltage i mødet, skal du sørge for at der er et skriftligt tilsagn fra dig med til mødet. Send det gerne til formanden.

Da vi denne gang byder på sandwich og drikkevarer, beder vi om tilmelding og gerne via alleos. Har du glemt at tilmelde dig, er du alligevel velkommen men så er det sværere at købe ind.

På landsmødet for godt 3 uger siden blev der truffet en beslutning, der også har konsekvens for vores lokale vedtægter. Ikke den store revolution. Blot en tilføjet sætning i §12 stk. 4 om at valg kan være for op til 24 måneder ad gangen. Den her indkaldelse til årsmøde virker som en rigtig god lejlighed til at sørge for at de gældende vedtægter er tilgængelige så dem vedlægger jeg.

Valg og valg.
Der er 2 valg lige på trapperne. Måske afholdes de samtidigt, måske ikke. Når det sker skal vi være mange til at hænge valgplakater op også i dit lokale område. Det tager et par timer og et par timer mere når de skal hentes ned igen. Hvis du er frisk på den opgave så send en mail til thorbjoern.christensen@gmail.com

Vi bliver nok også spurgt om at stille med valgtilforordnede, der kan hjælpe med at afvikle selve valghandlingen. Vi kender ikke datoen endnu og heller ikke behovet og så er det jo lidt svært at melde sig til. Vi var en 5-7 stykker til både sidste folketingsvalg og til kommunalvalget. Men overvej om ikke det kunne være sjovt at hilse på alle naboerne samtidigt med at du giver demokratiet en hånd. Den opgave tager en hel dag fra tidlig morgen og til stemmerne er talt op sent på aftenen. Jeg vender tilbage når jeg ved mere - og det er nok med kort varsel :slight_smile:

Vi ses vel til årsmødet, ikke?

KH
Thorbjørn

Vedtægter 2019.pdf (668.8 KB)