Indkaldelse til Års- og opstillingsmøde

Går du rundt med en folketingspolitiker i maven?

Så er det nu du skal spidse ører og pen.

Lørdag d.11. marts 2017 afholdes der Årsmøde og opstillingsmøde i Sydjyllands Storkreds.

Årsmødet afholdes fra kl.10.00 til forventet slut kl.14.00
Efter ca. en times pause afholdes opstillingsmødet; altså forventet fra kl.15.00 til kl.19.00
Se dagsorden længere nede.

Dato for kandidatdag
Hvis du melder dig som kandidataspirant, skal du sætte kryds i kalenderen til et fælles kandidatarrangement.
Onsdag den 22. februar 2017 kl.17.00 til kl.22.00.
Hvis du ønsker at opstille, så kontakt kredsforperson Morten Norlyk Christensen på mail: morten.christensen@alternativet.dk

Dagsorden Årsmøde

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg til Politisk Forum
 9. Valg af revisor
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Jf. §8 stk.4: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse. Det vil sige senest lørdag d.11. februar.

Jf. §8 stk.5: skal forslag der ønskes behandlet være stillet af en gruppe på min. 3 medlemmer af storkredsen

Jf. §8 stk.6: Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest 4 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. Det vil sige senest lørdag d.11. februar.

Jf. §8 stk.7: Endelig dagsorden samt alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest to uger før mødets afholdelse.

Dagsorden opstillingsmøde

 1. Suppleringsvalg af kandidater til folketingsvalg
 2. valg af spidskandidater til folketingsvalg

Jf. §13 stk. 4 Opstillingsgrundlaget for kandidaterne skal være afleveret til kandidatudvalget fire uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.

Grønne hilsner
Kandidatudvalget og bestyrelsen i Sydjyllands Storkreds