Indkaldelse til års- og opstillingsmøde

Kære medlem

‌Hermed‌ ‌indkaldes‌ ‌til‌ ‌ordinært‌ ‌årsmøde‌ ‌og‌ ‌opstillingsmøde‌ ‌(kommunalvalg)‌ ‌i‌ ‌Alternativet‌ ‌Aalborg‌ ‌

‌torsdag,‌ ‌den‌ ‌20.‌ ‌august‌ ‌2020‌ ‌kl.‌ ‌19.30-21.30‌ ‌Foredragssalen,‌ ‌Medborgerhuset,‌ ‌ ‌
Rendsburggade‌ ‌2,‌ ‌Aalborg‌ ‌

‌Dagsordenen‌ ‌er‌ ‌som‌ ‌følger:‌ ‌

1.‌ ‌Valg‌ ‌af‌ ‌dirigent‌ ‌

‌2.‌ ‌Valg‌ ‌af‌ ‌stemmetællere‌ ‌og‌ ‌referent‌ ‌ ‌

3.‌ ‌Bestyrelsens‌ ‌beretning‌ ‌

‌4.‌ ‌Fremlæggelse‌ ‌af‌ ‌regnskab‌ ‌til‌ ‌godkendelse‌ ‌

‌5.‌ ‌Behandling‌ ‌af‌ ‌forslag‌ ‌fra‌ ‌medlemmerne‌ ‌

6.‌ ‌Valg‌ ‌til‌ ‌bestyrelsen‌ ‌

‌7.‌ ‌Valg‌ ‌af‌ ‌forperson‌ ‌(såfremt‌ ‌flere‌ ‌ønsker‌ ‌at‌ ‌stille‌ ‌op)‌ ‌

‌8.‌ ‌Valg‌ ‌af‌ ‌revisor‌ ‌ ‌

9.‌ ‌Opstilling‌ ‌af‌ ‌kandidat(er)‌ ‌til‌ ‌kommunalvalg‌ ‌

‌10.‌ ‌Eventuelt‌ ‌

‌Forslag,‌ ‌der‌ ‌ønskes‌ ‌behandlet‌ ‌på‌ ‌årsmødet,‌ ‌skal‌ ‌indsendes‌ ‌til‌ ‌‌aalborg@alternativet.dk‌‌ ‌senest‌ ‌‌23.‌ ‌juli‌ ‌2020.‌ ‌

Medlemmer,‌ ‌der‌ ‌ønsker‌ ‌at‌ ‌kandidere‌ ‌til‌ ‌valg‌ ‌på‌ ‌årsmødet,‌ ‌eller‌ ‌som‌ ‌ønsker‌ ‌at‌ ‌blive‌ ‌opstillet‌ ‌til‌ ‌kommunalvalget‌ ‌i‌ ‌2020,‌ ‌skal‌ ‌meddele‌ ‌deres‌ ‌kandidatur‌ ‌‌senest‌ ‌23.‌ ‌juli‌ ‌2020,‌ ‌‌ved‌ indsendelse‌ ‌af‌ ‌et‌ ‌opstillingsgrundlag‌ ‌til‌ ‌‌aalborg@alternativet.dk‌‌ ‌.‌ ‌Allerede‌ ‌indsendte‌ ‌opstillingsgrundlag‌ ‌behøver‌ ‌ikke‌ ‌at‌ ‌blive‌ ‌genindsendt.‌ ‌

Alle‌ ‌forslag‌ ‌og‌ ‌kandidaters‌ ‌opstillingsgrundlag‌ ‌udsendes‌ ‌til‌ ‌medlemmerne‌ ‌‌14‌ ‌dage‌ ‌‌før‌ ‌mødet.‌ ‌ ‌

Hvis‌ ‌du‌ ‌overvejer‌ ‌at‌ ‌stille‌ ‌op‌ ‌til‌ ‌bestyrelsen‌, ‌til‌ ‌forperson‌ eller som kandidat til kommunalvalget i 2021 ‌er‌ ‌du‌ ‌meget‌ ‌velkommen‌ ‌til‌ ‌at‌ ‌
kontakte‌ ‌Mikkel‌ ‌Larsson,‌ ‌‌mh.b.larsson@gmail.com‌‌ ‌eller‌ ‌Anne-Marie‌ ‌Gertsen,‌ ‌amgertsen1@gmail.com‌‌ ‌og‌ ‌få‌ ‌nærmere‌ ‌oplysninger‌.

Dit‌ ‌opstillingsgrundlag‌ ‌skal‌ ‌fylde‌ ‌max.‌ ‌1‌ ‌A4-side,‌ ‌gerne‌ ‌med‌ ‌et‌ ‌foto,‌ ‌og‌ ‌skal‌ ‌helst‌ ‌fremsendes‌ ‌som‌ ‌en‌ ‌pdf-,‌ ‌Word-,‌ ‌eller‌ ‌Google‌ ‌Docs-fil.‌ ‌

‌Tilmelding‌ ‌til‌ ‌mødet‌ ‌udbedes.‌ ‌Brug‌ ‌linket‌ ‌her:‌ ‌ ‌

Vi glæder os til at se dig!