Indkaldelse til års- og opstillingsmøde lørdag den 19. marts 2022 kl 13 til 16 i Hillerød

Kære medlem :dolphin:

Du indkaldes hermed til års- og opstillingsmøde i Alternativets storkredsforening Nordsjælland (jvf. Alternativets vedtægter) lørdag den 19. marts kl 13 til 16. Hvis du har lyst til at hygge dig lidt og få en snak med andre politisk interesserede, er du velkommen til at spise med kl 12 til 13. Du tilmelder dig fællesspisningen senest torsdag den 17/3 kl 12 ved at svare på denne mail. Mødet finder sted i *Kedelhuset (ved biblioteket), Fredensvej 12B, 3400 Hillerød.

På årsmødet vil den nye kredsbestyrelse præsentere sig. Medlemmerne her bliver udpeget af sine lokalforeninger (jvf. storkredsens vedtægter §10, stk1. Bestyrelsen konstituerer sig selv 14 dage efter årsmødet.

Hvis du har et forslag, som du ønsker, at årsmødet behandler, skal du indsende dette til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk senest den 19/2. Forslaget skal have opbakning fra 3 af stodkredsens medlemmer.

På opstillingsmødet skal vi vælge både folketingskandidater, medlemmer til Politisk Forum (2 ordinarie og en suppleant) samt et medlem til Dialogrådet (denne person behøver ikke at være medlem af Alternativet). Opstillingsgrundlag sendes til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk og deadline er lørdag den 26. februar kl 23.59.

Ønsker du at stille op som folketingskandidat skal du sende et opstillingsgrundlag, hvori du fortæller noget om dig selv, og hvorfor du er en god kandidat for Alternativet. Du skal også skrive, hvad dine mærkesager er, og hvordan du vil promovere dem i løbet af året. Som kandidat vil du få hjælp med at udvikle dine idéer og planlægge aktiviteter. Læs mere om Alternativets politik via linket herunder.

Hvis Politisk Forum (læs mere via linket herunder) er noget for dig, skal du sende et opstillingsgrundlag, hvori du fortæller om dig selv, og hvordan du vil arbejde med politikudvikling og vidensdeling i Nordsjælland.

Som medlem af Dialogrådet (herunder kan du opsøge mere information om rådet) er du med til at skabe nogle gode forudsætninger for det interne samarbejde i Alternativet. Skriv noget om dig selv, og hvordan du kan tænke dig at indgå i arbejdet.

Velkommen :green_heart:

Bina Seff
Forperson