Indkaldelse til Års- og Opstillingsmøde | 16. august 2020

Kære medlemmer af Alternativet Nordjylland
godsommer

Vil du være ny forperson i storkredsbestyrelsen?
Til dette årsmøde skal der vælges en ny forperson i storkredsen.
Efter 5 år i bestyrelsen, heraf knap 4 som forperson, har jeg besluttet mig for ikke at genopstille til posten. Jeg stiller udelukkende op som ordinært bestyrelsesmedlem.

Det har været forrygende spændende og meget udviklende at have været med på en central plads i hele Alternativets opstart og udvikling. Opgaverne har været utallige, men fælles for de fleste er, at ingen har sagt, hvad jeg skulle gøre eller lave, og der har været en fantastisk frihed til at få idéer og gå efter dem, allerhelst sammen med andre.
Min indre guide har været: Hvad er der brug for? Hvad mangler? Hvad er bedst for Alternativet?

Jeg vil gerne takke alle jer fantastiske, engagerede og dedikerede ildsjæle, som jeg har mødt og samarbejdet med i Alternativet. Jeg håber, at I alle, også jer der hidtil ikke har været aktive, vil være med til at løfte Alternativet op - til ære og værdighed - til vores højeste potentiale: Et bæredygtigt, grønt frihedsparti - et kærlighedsparti.

Beslutningen om ikke at genopstille har været lang tid på vej, og allerede for et år siden, overvejede jeg, om jeg skulle trække mig som forperson.

Jeg har brug for og lyst til at sætte min tid og energi fri. Dernæst få afklaret med mig selv, hvor det giver mest mening, at jeg byder ind og tager opgaver? For en ting er helt sikker: Alternativet, har stadig mit hjerte, og jeg vil fortsat være engageret medlem på alle planer.

Jeg vil gerne bidrage bedst muligt, til at vi kan få gejsten og glæden tilbage i Alternativet, og det starter med, at jeg kan mærke min egen glæde og gejst.

Det har været en forunderlig lærerig rejse, og nu inviterer jeg DIG til at overveje, om du skal være næste forperson i Alternativet Nordjylland.

De bedste grønne hilsner
Bente Holm Villadsen - forperson.


Indkaldelse

Ordinært Årsmøde & årligt Opstillingsmøde
Alternativet Nordjylland

Efter 5 måneders forsinkelse prøver vi igen og indkalder hermed til storkredsens samlede års- og opstillingsmøde 2020.

Søndag den 16. august kl. 11.00-17.00
i Medborgerhuset, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

Der er tjek-ind og udlevering af stemmesedler fra 10.30.

Dagsordenen for årsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budgetmæssige overvejelser
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogråd, kandidatudvalg.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af forperson
 8. Valg af øvrig bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor / bilagskontrollant
 10. Eventuelt

Efter frokostpausen satser vi på at kunne lave en 1-2 timers workshop med en relevant gæst, hvorefter vi afvikler det årlige opstillingsmøde.

Dagsorden for opstillingsmødet

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Valg af Alternativet Nordjyllands delegerede (en person) i Alternativets Hovedbestyrelse. Der vælges samtidigt en suppleant.
 4. Valg af et medlem til Alternativets Dialogråd.
 5. Valg af to medlemmer til Alternativets Politiske Forum. Der vælges samtidigt en suppleant.
 6. Valg af folketingskandidater for Alternativet Nordjylland.
 7. Valg af Spidskandidat til Folketinget for Alternativet Nordjylland.
 8. Valg af regionsrådskandidater for Alternativet i Region Nord.

Vi regner med at være færdig med det formelle 17.00. Derefter er der mulighed for at deltage i fællesspisning og hygge på en Café i nærheden. Dette er for egen regning.

Såfremt du har lyst til at stille op til en eller flere af posterne, eller har et ændringsforslag til storkredsens vedtægter, eller et andet beslutningsforslag, skal dit opstillingsgrundlag eller forslag sendes til storkreds.nordjylland@alternativet.dk SENEST søndag den 19. juli. Forslag skal have minimum 5 forslagsstillere.

Hvis du gerne vil høre mere om bestyrelsesarbejdet eller har andre spørgsmål, så skriv endelig til storkreds.nordjylland@alternativet.dk og så vil ét af de nuværende bestyrelsesmedlemmer prøve at svare på dine spørgsmål.

Hvis du overvejer at stille op som forperson i storkredsbestyrelsen, kan du ringe til nuværende forperson på 60861333 og høre nærmere.

Opstillingsgrundlag for kandidater, samt eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 2 uger før begivenheden.
Samtidig udsendes endeligt program samt link til tilmelding.

Mange hilsner fra bestyrelsen for Alternativet Nordjylland.