Indkaldelse til Alternativets Landsmøde 2021

LM2021

Kære medlem

Så er det tid til årets store begivenhed i Alternativet - nemlig Landsmødet. Men har vi ikke lige været der, tænker du måske? Det kan jo næsten føles sådan, når det kun er 7 måneder siden, vi afholdte vores ordinær landsmøde sidst. Men jo, kære venner, det er tid … og vi glæder os til at se jer, selvom der også denne gang vil være en fysisk begrænsning i måden vi skal være sammen på.

Landsmøde 2021

Da vi endnu ikke helt præcis ved, hvad vi må og ikke må, når vi rammer maj, har vi valgt at være på den sikre side. Derfor inviterer vi til digitalt landsmøde 15-16. maj 2021 fra 10.00 - 18.00 begge dage. Landsmødet vil blive afholdt på Christiansborg. Såfremt det bliver muligt at have et lille fremmøde vil Hovedbestyrelsen tage stilling til muligheden for delegerede.

Mødet vil foregå på Zoom og som livestream ligesom det i september. Vi har gjort, hvad vi kunne for at håndtere børnesygdommene fra sidst - både dem på sendefladen og i forhold til afstemningen. Vi sikrer naturligvis at Zoom-abonnementet er stort nok til alle interesserede.

Valg til Hovedbestyrelsen og vedtægtsudvalget

På landsmødet skal der både vælges forperson og medlemmer til hovedbestyrelsen samt personer til vedtægtsudvalget. Hvis du ønsker at opstille skal du udfylde et opstillingsgrundlag. Det finder du her. Vi skal modtage dit opstillingsgrundlag på landsmoede@alternativet.dk senest lørdag d. 17. april kl. 20.00. Vi beder dig følge vejledningen nøje og holde formatet.

Vi skal også bede dig lave en præsentationsvideo af dig selv, hvis du stiller op til hovedbestyrelsen. Videoen må max være 90 sekunder lang. Videoen skal sendes på wetransfer til noah.sturis@alternativet.dk senest søndag d. 25. april kl. 23.59.

Forslag og vedtægtsændringer

Hvis du ønsker at stille forslag der skal behandles på Landsmødet, skal de være fremsendt til Landssekretariatet senest 4 uger før mødets afholdelse og dermed senest lørdag d. 17. april kl. 20.00. De skal basere sig på skabeloner du finder her og sendes til landsmoede@alternativet.dk.

Forslag skal være stillet af en gruppe på mindst fem medlemmer fra mindst to kommuner eller af en gruppe på mindst 10 medlemmer. Det er en god idé at give medlemmerne mulighed for at debattere dem på Dialog før landsmødet.

Alle forslag og opstillingsgrundlag for kandidater udsendes til medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse. Husk, du skal have været medlem i 90 dage for at være valgbar til en organisatorisk post - ligesom du også skal have været medlem 90 dage for at kunne stemme til landsmødet.

Tilmelding

Du kan allerede nu tilmelde dig landsmødet på AlleOs. Sidste frist for tilmelding er ved Landsmødets start d. 15. maj 2021 kl. 10.00.

Dagsorden

Dagsordenen for mødet er fastsat i vedtægterne og kan ses nedenfor. Programmet tilsendes sammen med de kandiderendes opstillingsgrundlag til alle medlemmer 2 uger før landsmødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og mindst 2 referenter.
 3. Hovedbestyrelsens beretning.
 4. Beretning fra den politiske ledelse.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
 6. Afrapportering fra stående råd og udvalg: A. Dialogråd, B. Vedtægtsudvalg.
 7. Behandling af forslag fra medlemmer.
 8. Valg til Hovedbestyrelsen herunder valg til forperson.
 9. Valg af politisk leder. (Ikke aktuelt i år).
 10. Valg til Vedtægtsudvalg.
 11. Fastlæggelse af minimumskontingent.
 12. Valg af revisor.
 13. Eventuelt.

Hvis du er interesseret i at deltage kan du holde øje med opdateret information i håndbogen på AlleOs. Vi holder dig løbende orienteret på mail.

Grønne hilsner
Alternativet

2 Likes

Tak for indkaldelse.
Som jeg husker det, blev det på sidste års ordinære Landsmøde vedtaget at HB selv konstituerer sig incl. forperson. Er det helt galt husket? Eller er der siden sket en ændring tilbage til direkte forpersons-valg? I givet fald hvornår / hvor kan jeg se det refereret…?
Og hvem er på valg til HB? Heraf hvor mange/hvem ønsker genvalg?
Tak, hvis én eller anden vil hjælpe med et svar :slight_smile: