Indkaldelse til Alternativet Nordjyllands årsmøde 2018

Kære nordjyske alternativister

I inviteres hermed til Storkreds Nordjyllands årsmøde de 14. april fra kl. 13 til kl. 20 på Halkær Kro, Halkærvej 59, 9240 Nibe.

Fra kl. 13-14 samler vi affald i området.

Fra kl. 14-17 selve generalforsamlingsdelen af årsmødet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referenter
 3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg:
  Politisk Forum, Ombudsråd, Konfliktmæglingsråd.
 6. Behandling af forslag fra medlemmerne
 7. Valg til forperson
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Fra kl. 17-20 Fælles aftensmad og underholdning.

Har I forslag til ændring af vores vedtægter, eller ønsker I at stille på til bestyrelsen, skal forslag og opstillingsgrundlag sendes til email storkreds.nordjylland@alternativet.dk senest lørdag den 17. marts. Forslag skal have minimum 5 forslagsstillere.

Tilmeldingsformular og tilbud om fællesspisning udsendes, sammen med opstillingsgrundlag og eventuelle forslag til vedtægtsændringer, den 31. marts.

Grøn hilsen

Bestyrelsen for Storkreds Nordjylland