Indkaldelse: Opstillingsmøde i Helsingør lokalafdeling torsdag d. 11. marts

Valg af kandidater til kommunalvalget den 16/11 2021

Kære medlem af Alternativet Helsingør Lokalafdeling,

2021 er valgår, og bestyrelsen for Alternativet Helsingør indkalder hermed til opstillingsmøde torsdag den 11. marts kl. 17:00. Mødet afholdes (formentligt) via Zoom.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at melde sig som potentielle byrådskandidater. Her er lidt vedtægtsformalia ang. opstilling:

  • Jf. § 12, stk 2 skal alle kandidater til politiske erhverv have været medlem af Alternativet i minimum 90 dage ved opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

  • Jf. §13, stk 3 skal et kandidatgrundlag sendes til bestyrelsen 3 uger før opstillingsmødet, og det sendes ud til medlemmerne 2 uge før opstillingsmødet.

Deadline for indsendelse af opstillingsgrundlag er derfor d. 18. februar. Et opstillingsgrundlag skal som minimum indeholde en beskrivelse af dig selv, din baggrund og dit tidligere politiske virke. Du skal desuden beskrive din/dine mærkesag(er), og hvordan du vil arbejde på at få dem gennemført i Helsingørs byråd.

Inden opstillingsgrundlaget sendes ud til medlemmerne, vil bestyrelsen indkalde aspiranter til et møde, for at tale om opstillingsgrundlaget og den videre proces.

Vi glæder os til at modtage dit opstillingsgrundlag og til at møde alle torsdag den 11. marts kl. 17:00. Vi sender et link ud til mødet, når vi nærmer os dagen.

Kærlig hilsen

Bestyrelsen
Morten, Ditte, Bina og Helene