Indkaldelse og dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. sep

bestyrelsesmøde

(Lokalforening Rødovre) #1

Kom med når Alternativet Rødovres bestyrelse holder bestyrelsesmøde for alle interesserede.

Som noget særligt, vil Alternativet Ballerups bestyrelsen gæste mødet til en diskussion om klimaforandringer - hvad kan kommunerne/Rødovre gøre? samt diskutere det kommende folketingsvalg.

Dato: d. 6. september kl 19:00 - 21:30
Sted: Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Dagsorden for mødet

  1. Alternativet Ballerup gæster mødet på initiativet af folketingskandidaten Thomas Holbech Anker. (Velkomst, dialog om FT-valget samt. erfaringsudveksling.

  2. Politisk samtal. Vi runder første del af mødet med en diskussion om klimaforandringer - hvad kan kommunerne/Rødovre gøre?

Pause fra kl. 20:30 - 20:40

  1. Valg af mødeleder og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  4. Økonomi og medlemslister/status.
  5. Nyt fra forpersonen – Politisk møde med de konservative, landsmødet, KOS og LS.
  6. Hjemmesiden.
  7. Internt og eksternt kommunikation –nyhedsbrev og Rødovre Lokale Nyt
  8. Evt.

Kærlige og grønne hilsner
Alternativet Rødovre