Indkaldelse og dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. sep

Kom med når Alternativet Rødovres bestyrelse holder bestyrelsesmøde for alle interesserede.

Som noget særligt, vil Alternativet Ballerups bestyrelsen gæste mødet til en diskussion om klimaforandringer - hvad kan kommunerne/Rødovre gøre? samt diskutere det kommende folketingsvalg.

Dato: d. 6. september kl 19:00 - 21:30
Sted: Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

Dagsorden for mødet

  1. Alternativet Ballerup gæster mødet på initiativet af folketingskandidaten Thomas Holbech Anker. (Velkomst, dialog om FT-valget samt. erfaringsudveksling.

  2. Politisk samtal. Vi runder første del af mødet med en diskussion om klimaforandringer - hvad kan kommunerne/Rødovre gøre?

Pause fra kl. 20:30 - 20:40

  1. Valg af mødeleder og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  4. Økonomi og medlemslister/status.
  5. Nyt fra forpersonen – Politisk møde med de konservative, landsmødet, KOS og LS.
  6. Hjemmesiden.
  7. Internt og eksternt kommunikation –nyhedsbrev og Rødovre Lokale Nyt
  8. Evt.

Kærlige og grønne hilsner
Alternativet Rødovre