Indkaldelse Komunal valg17-opstillingsmøde mandag den 8. maj 2017

Indkaldelse til 2. KV17-opstillingsmøde mandag den 8. maj 2017

Kære medlem af Alternativet Kolding.

Du indkaldes hermed til 2. KV17-opstillingsmøde i lokalforeningen Alternativet Kolding, hvor vi håber at kunne vælge flere byrådskandidater til kommunalvalg 2017 (KV17). Indtil videre er Bjarne Aasø og Morten Norlyk Christensen valgte kandidater.

Medlemmer, der ønsker at opstille som kandidater, skal have været medlemmer af Alternativet i mindst tre måneder på opstillingsmødet den 8. maj 2017, det vil sige siden senest den 8. februar 2017. Kandidater skal indsende opstillingsgrundlag, så det er bestyrelsen i hænde senest fire uger inden opstillingsmødets afholdelse, det vil sige senest søndag den 9. april 2017.
Send til: Kolding@alternativet.dk

Tid og sted:
Mødet holdes i mødelokale 5 på første sal på Kolding Bibliotek mandag den 8. maj 2017 kl. 18.30-21.00.

Dagsorden, opstillingsgrundlag og yderligere information udsendes via AlleOs og deles i lokalafdelingens Facebookgruppe (Alternativet Kolding | Facebook) senest to uger inden opstillingsmødet.

Vær velkommen til at kontakte os med spørgsmål: AlleOs // Alternativet eller Kolding@alternativet.dk .

Kærlig hilsen,
din lokalbestyrelse i Alternativet Kolding