Indførsel af grønne obligationer til grønne investeringer

Forslagets tekst

Vi vil stille krav til grøn omstilling når landbruget handler. Vi vil indføre grønne obligationer med en rimelig forrentning til medfinansiering af projekter, der understøtter naturindsatser, produktion og arealerhvervelser, som understøtter bæredygtighedsmål.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Under udvikling

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Hvem udsteder disse obligationer, Skal de handles på børsen? Renten er nul på obligationer. Hvor kommer afkastet til obligationsejerne? Hvem vil købe dem? Hvad med at lave finansiering ved at oprette et selskab so er aktiebaseret, men hvor kommer afkastet fra? Vi må gennemtænke pengestrømme i forslaget, ellers kan vi komme ud i komminikations problemer, når ideen skal sælges til danskerne og medierne! Vi afkastet fra det naturvenlige landbrug være højt nok til at gøre dette til en sellert?

1 Synes om

Hvis, det skal udføres i praksis, så vil det vel kræve en helt anden økonomisk dagsorden, end den, som vi har i dag. Ellers kan det, som jeg lige ser det, bruges til berigelse af de få, på bekostning af de mange…