Indbydelse til Årsmøde i Alternativet Skanderborg d. 17. Januar

##Kære medlem af Alternativet Skanderborg.

Du har tidligere i dag modtaget en invitation og efterlysning til opstillingsmøde i Alternativet Skanderborg. Her kommer der endnu en invitation. Denne gang til vores første rigtige årsmøde.
Vi har valgt at ligge møderne på samme dato, tid og sted og håber derved at kunne samle flest mulige af jer.
Vi har været så heldige at få mulighed for at låne lokale 1.s.0.5 på Skanderborg kommunes nye rådhus på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

I forbindelse med årsmødet er der et par datoer at huske på.
Senest 20. Januar skal opstillingsgrundlag til bestyrelsen være sendt på skanderborg@alternativet.dk
Senest 3. Januar skal forslag til vedtægter eller andre emner der skal behandles på årsmødet, være bestyrelsen i hænde.
Senest 3. Januar bliver indsendte forslag og opstillingsgrundlag udsendt til jer.
Det er muligt at stille op på selve mødet, men man får kun et par minutter til at fortælle hvad der ligger til grund for opstillingen.

Du må meget gerne gå ind på facebook, via nedenforstående link og tilmelde dig begivenheden, hvis du allerede nu ved du kommer. Her kan du også følge med hvis der kommer mere til.
https://www.facebook.com/events/1607140559311946/

Programmet for aftenen kan du se nedenfor. Og for det hele ikke skal gå op i vedtægter og procedure har vi fået mulighed for et lille oplæg fra Lone. Følg linket og lad dig inspirere.

18.00. Velkommen
18.15 Opstillingsmøde Se udsendte invitation https://dialog.alternativet.dk/t/indbydelse…
19.15 Lone Landmand https://lonelandmand.wordpress.com/
20.15 Årsmøde

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af stemmetællere og referent(er)
  1. Bestyrelsens beretning for Alternativet Skanderborg
  1. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
  1. Behandling af forslag fra medlemmerne
  1. Valg til bestyrelsen
 • Præsentation af kandidater
 • Valg
  1. Valg af revisor (er)
 • 8.Eventuelt

21.15 Afslutning