Idéer til en grøn kommunalpolitik

Jeg mener at kommunerne skal have en stærk miljøprofil. Her er 20 forslag:

 1. Mere skov.
  Folketinget vedtog i 1989 at fordoble skovarealet, så det kommer op på 20-25 %. Men det går langsomt. Vores kommune bør bidrage mere til skovrejsningen, end vi gør i dag. Og det skal være varieret naturskov, som får lov til at passe sig selv, uden skovhugst.

 2. Bekæmpelse af invasive dyr og planter.
  Der er mange invasive dyr og planter i Danmark (1). Lad os anstrenge os noget mere for at bekæmpe dem. Hvis der mangler mandskab, kan vi sætte de arbejdsløse til det.

 3. Klimakommune-plus.
  Dansk Naturfredningsforening har opfundet et nyt begreb, nemlig “klimakommune-plus” (2). Det betegner en klimakommune, som gør noget ekstra for at reducere udledningen af drivhusgasser. Det skal vi selvfølgelig indvillige i.

 4. Oprensning af giftgrunde.
  Der er masser af giftgrunde overalt i landet, også i vores kommune (3). Vi må kræve at de bliver oprenset.

 5. Økologisk landbrug.
  Vi skal arbejde hen imod, at alle landbrug i kommunen bliver økologiske. For eksempel kunne vi stille krav om at alle konventionelle landbrug bliver udfaset i løbet af en tiårs periode, samt give tilskud til omlægningen.

 6. Biogasanlæg.
  Økologisk set er det en rigtig god idé at producere biogas udfra gylle, og måske også udfra organisk affald. Biogassen kan forbrændes på samme måde som naturgas. Restproduktet kan anvendes som gødning på markerne (4). Men det kan ikke rigtigt betale sig økonomisk, og derfor er der ikke ret mange biogasanlæg rundt omkring i landet. Jeg synes at vores kommune enten skal give tilskud til opførelse af biogasanlæg, eller selv opføre og drive ét (5).

 7. Vindmøllepark.
  Mange kommuner vil ikke have flere vindmøller på deres område. Men jeg synes at vi skal gå foran, og se om vi ikke kan finde plads til en vindmøllepark. Det kunne for eksempel være på opkøbt landbrugsjord.

 8. Solceller.
  Sidste år droppede regeringen håndværkerfradraget ved opsætning af solceller. Jeg synes at vores kommune skal træde til, og give et tilskud, der svarer til håndværkerfradraget (6). Det vil også være en god idé at opsætte flere solcelleanlæg på kommunens egne bygninger.

 9. Det økologiske fodaftryk.
  Lad os samarbejde med Footprintnetwork, og få beregnet kommunens økologiske fodaftryk (7). Hvis det er for højt, skal vi selvfølgelig bestræbe os på at få det bragt ned på et bæredygtigt niveau.

 10. Affaldssortering.
  Vi må kræve at alle kommunens borgere sorterer deres daglige husholdningsaffald i papir, glas, plastik, metal, samt organisk. Der skal opstilles containere til det.

 11. Affaldsindsamling.
  Dansk Naturfredningsforening udfører hvert år en landsomfattende affaldsindsamling i naturen (8). Men egentlig er det en kommunal opgave, og det burde ikke kun ske en gang om året. Lad os selv iværksætte affaldsindsamlinger her i kommunen.

 12. Økologiske indkøb.
  Lad os kræve at alle indkøb på de kommunale institutioner så vidt muligt skal være økologiske.

 13. Krav om køderstatninger.
  Køderstatningsprodukter baseret på soja eller hvede er i stor fremgang, og minder i dag meget om kød (9). Lad os kræve at de bruges i stedet for kød på alle kommunale institutioner, hvor der serveres mad.

 14. Ingen gadebelysning midt om natten.
  Der er ingen grund til at byerne og landevejene skal være oplyst hele natten igennem. For at spare på energien kunne vi for eksempel slukke gadebelysningen i tidsrummet kl. 1-6. Biler og cyklister skal alligevel køre med lys, og hvem går rundt på den tid af natten?

 15. Bæredygtigt byggeri.
  Alt nyt byggeri skal være bæredygtigt. 100 % bæredygtigt bliver det aldrig, men vi må presse på for at det bliver så miljøvenligt som muligt (10).

 16. Bæredygtig udvikling på skoleskemaet.
  Lad os stille krav om at skolebørnene lærer noget mere om bæredygtig udvikling - samt alle de problemer, vort samfund står overfor i dag, fordi den økonomiske udvikling er alt andet end bæredygtig.

 17. Træfældningsforbud.
  Træerne i byerne er vigtige for nærmiljøet. Desværre bruges motorsavene flittigt i disse år. Det kan ikke være meningen at store gamle træer skal fældes eller skamferes, uden at der er en god grund til det - bare fordi det er på mode. Derfor foreslår jeg at både gartnere, skovfogeder, og private husejere skal søge om tilladelse til det hos kommunen. Jeg har hørt om andre kommuner, som har vedtaget noget lignende. I noten er der et eksempel fra en lokalplan i Odder kommune (Det er det eneste, jeg kunne finde på internettet) (11).

 18. Forbud mod reklamebannere.
  Alle de forretninger, der har lyst til det, hænger kæmpestore reklamebannere op på deres facader, eller andre steder. Jeg synes det ser grimt ud, og føler mig provokeret af det. Det kan ikke være meningen at borgerne skal tvinges til at se på reklamer. Det er en helt uacceptabel kommercialisering af bybilledet. Derfor skal det forbydes.

 19. Nødhjælp til dyr.
  Dyrenes Beskyttelse gør et meget stort arbejde for at redde dyr i nød. De får ikke mindre end 100.000 opkald om året. Men det er meget dyrt for dem, og de mener selv at det offentlige burde bidrage til at løse denne opgave (12). Lad os kontakte dem, og tale om hvordan vi kan hjælpe dem med at redde nødstedte dyr i vores kommune.

 20. Nej til dyrplageri.
  Pelsdyravl er dyrplageri (13). Jeg ved ikke om vi har nogen pelsdyravlere her i kommunen, men lad os demonstrativt forbyde det. Så kan det være at andre kommuner bliver inspireret til at følge vores eksempel. Det er også dyrplageri at optræne vilde dyr - såsom elefanter og søløver - til at optræde i cirkusser (14). Lad os derfor forbyde cirkusser med vilde dyr at afholde forestillinger her i kommunen.

(1) www.naturstyrelsen.dk/media/nst/66750/Handlingsplan%20for%20invasive%20arter2.pdf.
(2) www.dn.dk/Default.aspx?ID=77.
(3) www.dr.dk/nyheder/indland/nye-tal-over-15000-giftgrunde-i-danmark.
(4) Biogas - Wikipedia, den frie encyklopædi.
(5) www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Gas/Biogaspotentiale%20i%20danske%20kommuner.pdf.
(6) www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018.
(7) City and Regional Work - Global Footprint Network.
(8) www.dn.dk/Default.aspx?ID=23250.
(9) www.dyrenesbeskyttelse.dk/falsk-kød-kan-redde-verden.
(10) www.fbbb.dk/Hvad%20er%20bæredygtigt%20byggeri, www.ecocouncil.dk/documents/publikationer/300-baeredygtigbyg/file, www.teknologisk.dk/ydelser/baeredygtigt-byggeri/30894, www.bygningsreglementet.dk/file/554542/baeredygtigt_byggeri.pdf.
(11) www.oddernettet.dk/dokumenter/5022.pdf (side 8 og 10)
(12) www.dyrenesbeskyttelse.dk/Årsberetning-2015/forord.
(13) www.anima.dk/fakta-om-dyrene/pelsdyr.
(14) www.anima.dk/fakta-om-dyrene/dyr-i-underholdning.

2 Synes om