Hyggeligt Årsmøde i Alternativet Nyborg

Alternativet Nyborg afholder tirsdag den 19. marts kl 19 ordinær årsmøde på Frivilligcentret i Nyborg.
*Har du forslag og ideer som du har lyst til der skal behandlet på årsmødet, skal det mailes til bestyrelsen senest mandag den 19. februar, som er 4 uger før årsmødets afholdelse.

Vi er begyndt at lave vores egen hjemmeside, den er under opbygning, kom gerne råd og kommentar og materiale til siden.

Har du et projekt og har du et forslag til noget der skal arbejdes med i Nyborg Kommune, nedsætter vi meget gerne en arbejdsgruppe

Årsmødet dagsorden følger vedtægterne :

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5a. Behandling af forslag fra medlemmerne
  5b. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 5. Valg af forperson
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor (er)
 9. Eventuelt

Mange hilser
Bjarne
på vegne af
Bestyrelsen Alternativet Nyborg

mail bjarne@alternativetnyborg.dk