Hvorfor krig?

krige skyldes at magthaverne ikke står til ansvar overfor befolkningen. Det er derfor at det er sjældent at demokratiske lande går i krig imod hinanden.

Det er vist “lidt” mere kompliceret, i nyere tid mener jeg også det skyldes at FN lande fraskriver sig retten til at føre angrebs-krig, men det har jo også meget med demokrati og ansvar at gøre

Hvis magthaverne er repræsentanter for område A. Så har en ikke nogen logisk behov for at erobrer område B.
Modsat kan en diktator styre alle de områder han kan rave til sig.

Jeg mener, at det må være et politisk mål, at al militær afskaffes. Hvis der ikke er nogen, der føler sig truet, er der heller ingen, der vil true. I stedet bør vi skabe et stærkt politisk og økonomisk samarbejde i Europa og også inkludere Rusland i dette. Desuden bør der skabes en frihandelsaftale med USA, Kina og Japan - på sigt globalt. De frigjorte ressourcer ville kunne bruges til at hjælpe Afrika med en infrastruktur, der kan få dette kontinent til at være en ligeværdig økonomisk og politisk partner.

Undskyld, hvis jeg her virker lidt kynisk, men:

Der er penge i krig. Store penge, for omkostningerne ved krig er enorme. Hvis dem der tjener penge på det kan få fat i bare en lille del af omkostningerne, tjener de styrtende.

Selvom omkostningerne til indkøb af våben er en forsvindende lille del af de totale omkostninger ved krig (våbnene ødelægger mange gange mere end end de koster, selvom vi her udelukker de langt større menneskelige omkostninger), er der voldsomt store fortjenester til våbenproducenterne.

Når våbenproducenterne tjener mange penge på krig, foretrækker de naturligvis krig. En måde de kan opnå deres mål på, er ved politisk lobbyisme.

Jeg tror ikke det er tilfældigt, at den nation i verden, som har den største private våbenindustri også er den nation der de sidste mange år også har skabt de fleste krige i verden.

Måske bør vi se på, om en begrænsning af den private våbenindustri kunne hjælpe, selvom jeg ikke synes det er et problem lokalt her i landet?

Omvendt mener jeg ikke vi bør afskaffe alt militær. Det er en utopisk tankegang. Desværre bør vi have et militær stort nok til at afskrække andre fra at invadere os. Det militær bør efter min mening ikke kunne bruges udenfor landets grænser, undtagen måske i vore nabolande for at hjælpe mod fremmede aggressorer. Men det bør være så lille som muligt.

1 Like

Måske bør det være så stort som muligt, jeg kan godt lide civilforsvarstanken, så hvis vi taler dimensionering så skal det professionelle forsvar netop være stort nok til at understøtte et velfungerende civilforsvar.