Hvorfor ikke bare stemme på Enhedslisten?

Hvad er egentligt det bedste argument, når vi bliver spurgt om det i den kommende valgkamp?

Og har nogle af jer prøvet påstanden af på en sagkyndig fra Enhedslisten? Det kan jo hurtigt blive gisninger, der er nemme et skyde ned, hvis man ikke er supergodt inde i Ø’s politik.

Jeg synes det er et sværere spørgsmål lokalpolitisk (og vil selvfølgelig variere fra kommune til kommune), da det på nationalt plan er nemt at slynge noget om EU ud.

2 Likes

Overordnet vægtningen mellem indvid og fællesskab.

Et af mine eksempler fra KV17 var omkrong målet om at få færre biler i byen og derfor hensigten om at have færre p-pladser. Jeg sagde at jeg som Alternativist hellere ville lave tilbud til kvarterer i Kbh om at bestemme over, hvor mange p-pladser og hvor meget plads til grønt og friarealer, de ønsker i deres gader – i tiltro til, at de fleste nok så vælger at nedbringe antallet af p-pladser. I modsætning til Ø, som vil bestemme at antallet af p-pladser skal reduceres.

6 Likes

Jeg er ikke socialist, og så er jeg for EU.

Desuden er Øs retorik sommetider for klassisk venstreorienteret, og de tænker for meget, som man gjorde i sidste århundrede.

4 Likes

Jeg er meget enig med både Troels og Juma. Og så er der en kulturforskel - jeg har lige fulgt lidt af Enhedslistens 1. maj sending på Zoom (min mand er medlem), og er virkelig overrasket over, hvor meget et udtryk for “gammel politisk kultur” det er. Alt politik er en konkurrence og delt i ven og fjende. Det kan selvfølgelig også have med konteksten at gøre - at 1. maj jo er en kampdag, hvor linjerne bliver trukket skarpt op. Men jeg tror også, at det er den ideologiske bagage, som gør ens blik på verden lidt fastlåst og meget dogmatisk. Jeg oplevede ikke nogen nysgerrig på andres afsæt og perspektiv, hvilket jeg generelt tror er vigtigt for at vi alle kan blive klogere. Og det er nok det væsentligste for mig - jeg er bare ikke socialist, jeg tror ikke på industrisamfundets ideologier som afsæt for at løse de udfordringer som knytter sig til det 21. århundrede. Jeg tror, at de gamle ideologier fastlåser i en virkeligheds- og verdensforståelse, som giver alt for mange blinde pletter i forhold til at søge nye løsninger på nutidige problemer. Desuden oplevede jeg på mødet en lidt lemfældig omgang med sandheden - fx “vi var først med 70%-målsætning”, “Vi står alene med krav om afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt” osv. Jeg har prøvet at forestille mig et lignende arrangement i Alternativet. Jeg tror man automatisk ville anerkende de andre partier, som vi står sammen med. Men måske jeg tager fejl…

3 Likes

Enhedslisten er i bund grund et socialistisk parti der tager fællesskabet og ligheden som gidsel og bruger idealerne som undskyldning for, at staten ved bedst.

Lighed bliver millimeterlighed for Enhedslisten. I forhold til eksempelvis en afgift på 8,50 kr. pr. halvkilo rødt kød, syntes Enhedslisten det er en katastrofe for den lavtlønnede, fordi 8,50 kr. ikke er særligt meget for den højtlønnede. På samme måde med en afgift på flyrejser - hvor Enhedslisten bliver sure over, at den lavtlønnede ikke kan rejse lige så meget som den højtlønnede. Her bliver klima solgt for simpel misundelse.

Så bliver man nødt til at påpege deres holdning til EU. At forsøge at bekæmpe klimaforandringer og ulighed udenfor EU - og i en utopisk version af et nyt Norden - er efter min mening bare ikke en gangbar vej.

Jeg bryder mig i bund og grund ikke om ismer - hverken om liberalisme, socialisme eller konservatisme. Jeg kan til gengæld godt lide individuelle frihedsrettigheder, at man tager sig af hinanden, og at fællesskaber bruges til at bringe folk sammen istedet for at skille dem ad.

5 Likes

Man kan også sige: “Hvorfor ikke bare stemme på Radikale”?

Ser man på vælgervandringer, går Å’s vælgere til både Ø, F, B og A.

Å har et helt andet grundlag end de traditionelle partier, i-og-med Å politisk set er ikke-ideologisk, værdibaseret, og har ladet medlemmerne udvikle det politiske program. Å er også - udover et parti - en folkelig bevægelse, selvom denne desværre er afblomstret de senere år.

Styrken i Å’s alternative politiske grundlag skulle gerne være frihed til at tænke nyt, “ud af boksen” og på tværs, uden at være bundet af måske forældede ideologiske tankesæt.

Svagheden kan være, at vælgeren ikke i så høj grad er sikker på “hvad man får” i forhold til et parti med et fast ideologisk grundlag.

2 Likes

Tak for de mange gode svar. Ideen var at starte en serie af spørgsmål, som kandidaterne kan rende ind i (eller os andre), og så have et sted, hvor man kan søge inspiration fra andre, hvis man ikke lige står med svaret.

Så hvis I har et lignende spørgsmål, I tit har mødt i kampagne-øjemed, eller kan forestille jer der ofte bliver stilt, så start endelig en ny samtale herinde i KV21/RV21-kategorien på Dialog. Link gerne hertil på Facebook-grupperne.

mvh Jens Harder

Hvad er en ikkesocialist ?

Hvor har du fundet alle de tåbelige EL-synspunkter ?

I dag er der vist ingen
partier med et fast ideologisk grundlag ?

Kære Søren Rønhede,
Hvis du præciserer hvilke - og nu citerer jeg dig; " tåbelige EU’s synspunkter", skal jeg gerne kommentere.

Til at starte med gengiver jeg Enhedslistens egen politik og linker dertil:

" ### 8. Grundlæggende forandringer umulige i EU

Enhedslisten er et socialistisk parti. Vi ønsker grundlæggende samfundsforandringer, hvor almindelige menneskers interesser og hensynet til miljøet vejer tungere end hensynet til det frie marked. Vi er fuldstændig bevidste om, at denne politik står i modsætning til EU’s traktatgrundlag. Vi står derfor over for det samme valg som alle andre progressive kræfter i EU: Enten at vente med de nødvendige forandringer til der kan opnås enstemmighed i EU – eller at bryde med EU. Stillet over for det valg er vi ikke i tvivl. Derfor går vi ind for dansk udmeldelse af EU.

Men EU vil også være en forhindring længe inden vi overhovedet snakker grundlæggende samfundsforandringer. For eksempel kan Danmark ikke gennemføre aktuelle og jordnære forbedringer som en effektiv afskaffelse af social dumping, forbud mod miljø­ eller sundhedsskadelige stoffer eller afskaffelse af lange dyrplageritransporter uden at komme på kant med EU-­traktaten. Derfor arbejder Enhedslisten i Danmark og i samarbejde med andre socialistiske og demokratiske kræfter i resten af Europa for at svække, nedbryde og afskaffe EU. Sådan en udvikling vil danske udmeldelse kunne bidrage til. Når befolkningens interesser i hverdagen står over for EU’s, så vælger vi altid at forsvare befolkningens interesser."

Jeg er helt enig i, at EL’s EU-politik ikke er konstruktiv. Det er meget naivt af dem at tro, at de kan realisere deres politik i en dansk nationalstat. Nedbrydningen af EU er “godt” i gang, men EL kan/vil heller ikke se, at det trækker Europa et endnu værre sted hen - også for dem og deres politik.
Men hvad vil det sige, de “tager fællesskabet og ligheden som gidsel”?
Hvor har de vendt sig mod afgift på flyrejser m.m.?

Hvis du læser side 14 i deres klimaplan, kan du se deres forslag om en differentieret flyafgift. Det er - i min verden - at tage lighed som gidsel - når man vil indføre et bureaukratisk system, hvor staten skal have tjek på dit rejsemønster fordi børnefamilien skal have råd til at flyve.

4 Likes

Det har du ret i. Det er fjolleri. Med grønne afgifter skal man kompensere de økonomisk svageste. Men det skal ske generelt og ikke via afgifterne.