Hvordan vi kommer videre ,nu coronaen har aflyst årsmøde og opstillingsmøde

Alternativet Midt- og Vest
Bestyrelsen

Midt og Vest den 13. marts 2020

Kære medlem af Alternativet i Midt- og Vest!

Vi ved reelt ikke hvordan den nuværende situation vil udvikle sig og om hvornår der kan afholdes årsmøde- og opstillingsmøde igen. Vi står i en situation, som vedtægter ikke tager højde for – andet end at vi indtil nu har handlet efter vedtægtsbestemmelserne

Derfor gøres der følgende

 1. alle beretninger, regnskab etc er udsat indtil der kan afholdes årsmøde – det skulle der nu
  hellere ikke ske noget ved, da det er fortid og for regnskabets vedkommende er
  godkendt af revisorene
 2. Vedtægtsændringer udsættes til der kan afholdes årsemøde – det giver problemer, da ingen har indgivet kandidatgrundlag til bestyrelsen,
 3. alle valgte personers mandat udløber 21. marts 2020 og vi må lave et nødberedskab også for at være fremadrettet i den situation partiet står i,
 4. Louisa Bisgaard er eneste kandidat til Pofo, så hun er valgt pt. Den anden udpeges af bestyrelsen, som så bliver virksom efter 21. marts
 5. Brian er eneste kandidat til Dialogrådet og kan fortsætte
 6. Valg af folketingskandidater udsættes, indtil der kan afholdes opstillingsmøde. Skulle der blive udskrevet folktingsvalg, må opstillingsmøde afholdes med 24 timers varsel jfr. Vedtægterne. Dermed kan Louisa Bisgaard fortsætte pt i HB
 7. Lia Heldblad er eneste kandidat til HB – da HB først er virksom efter landsmøde i Alternativet ultimo maj måned, skulle der ikke være problemer – skulle der ikke kunne afholdes opstillingsmøde inden da, er hun valgt,
 8. Med hensyn til bestyrelsen foreslås følgende – dem som mdt. Har meldt sig som kandidater fungerer midlertidigt som bestyrelse. Desuden opfordres medlemmer, som kunne tænke sig at arbejde for og med Alternativet til at melde sig til bestyrelsen,
  Dem som har ønsket at være bestyrelse for Storkredsen er følgende:
  Lars Holstein(Silkeborg) Lia Heldblad(Holstebro), Thomas Westergaard(Herning) og
  Kirsten Hindbo(Viborg) som suppleant.

Skulle du være interesseret i arbejde og måske også bestyrelsesarbejde, så meld dig på følgende mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk senest lørdag den 21 marts kl. 16.00. Så vil du blive inddraget. Desuden ønsker du at være suppleant for bestyrelsen eller andre suppleantposter er du også velkommen til at melde dig

Hermed er der en plan, som kan virke for Alternativets skyld og også tager højde for at det er uvist hvornår der kan afholdes års- og opstillingsmøde,

Mvh

Bestyrelsen for Midt- og Vest

1 Like