Hvordan udfases kørselsfradrag?

Kørselsfradrag - ideer til udfasning velkomne.

Som skatteordfører vil jeg meget gerne have input til, hvordan kørselsfradrag kan udfases på en måde der er hensigtsmæssig, og tager hensyn til, at det er et af de mest benyttede fradrag i Danmark.

*Fakta:
Du kan få befordringsfradrag for transport mellem hjem og arbejde, når den daglige transport er på mere end 24 km.

Baggrund for vores politik:
Vi har nogle overordnede principper for fremtidens skattesystem.

 • Gennemsigtighed og derfor enkle regler.

 • De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder og derfor skal skat flyttes fra almindelig indkomst til skat på kapital, transaktioner og ressourcer.

 • Skat udgøres af en bred skattebase. Ovenpå det kan placeres skat/afgift for eksternaliteter. Ovenpå det skat/afgift der skal initiere adfærdsændringer.

Hvorfor fjerne kørselsfradraget?:
Det danske personsskattesystem er kompliceret. Det skyldes blandt andet at politikere og partier bruger skattesystemet til at favorisere vælgergrupper eller til at få folk til at ændre adfærd. Derfor vokser der hele tiden nye opfindelser frem og komplicerer tingene. Her kan nævnes ældrecheck, grøn check, håndværkerfradrag mv.

En forenkling af personsskattesystemet kræver derfor et opgør med bunken af fradrag, hvilket jo er en utaknemmelig opgave.

Min grundtanke er, at når der fjernes et fradrag, skal provenu i stedet finansiere en forhøjelse af personfradraget. Således, at alle får den samme bid i kroner og ører, men at det naturligvis vil forekomme som en større økonomisk fordel for dem der tjener mindst.

Kørselsfradraget er blandt andet med til at bevare status med pendling mellem land og by i egen bil, så udover ønsket om forenkling er der også klima- og miljømæssige argumenter for at fjerne fradraget.

Men hvordan gøres det på en lempelig måde?

Kunne man starte med at sætte antallet af kilometer op, således, at dem der kører rigtig langt, og måske har svært ved at finde alternativer får lidt bedre tid til at indrette sig?

Altså år 0 - 24 km.
År 1 - 30 km.
År 2 - 35 km.
År 3 - 40 kr.

Skal der være et samlet minimum for km, som hæves langsomt?

Skyd løs - og kom også gerne med argumenter, hvis du ikke mener, at kørselsfradraget skal fjernes.

4 Likes

Nu er en forudsætning for fradraget ikke, at man kører bil, selvom det sikkert er meget normalt. Tog og cykel giver også fradraget.

Men en forenkling af skattesystemet er kærkommet, ligesom en omlægning fra arbejdsindkomstskatter til co2-afgifter eller lignende grønne afgifter er helt afgørende.

Og det her er da et godt bud.

3 Likes

Jeg er enig i at befordringsfradraget skal udfases. Det kan ikke være meningen at loven skal opmuntre til at man bruger meget benzin eller dieselolie. Vi skal som samfund reducere energiforbruget, for dermed at reducere klimabelastningen.

Hvis folk, som bor langt fra deres arbejde, har svært ved at få pengene til at slå til, så må de finde kreative løsninger. For eksempel:

 • Køre sammen i bilen mand og kone, i stedet for at de har hver deres bil.
 • Køre sammen med nogle af deres kolleger.
 • Købe en el-bil, som er dyr i anskaffelse, men billig i drift.

I øvrigt tror jeg, at en fjernelse af befordringsfradraget vil få boligpriserne til at falde langt fra byerne. Dette er godt nyt for nytilflytterne, og med tiden vil flere og flere af de mennesker, som bor langt fra byerne, få godtgjort (en del af) det manglende befordringsfradrag i form af lavere afdrag på huset.

Befordringsfradraget skal udfases over en lang årrække, fordi det har indflydelse på hvor folk bor, og hvilket arbejde de har. Hvordan det udfases, betyder vel ikke så meget. Kunne man ikke bare nedsætte beløbet gradvist fra år til år?

1 Like

Tak for input - det bliver ikke nogen nem øvelse. Men nu har vi ihvertfald startet lidt snak.

2 Likes

Kørselsfradraget skal primært gælde i landzonen hvor bilen stor set er det eneste transportmiddel man kan vælge.
Hvor der er andre muligheder skal man nudges til at bruge dem. I byerne skal det være billigst at bruge det offentlige og her kan fradraget kun bruges i offentlig trafik.

3 Likes

Jeg prøver lige fra min egen konto, og ikke Alternativet Nordjyllands :slight_smile:

Jeg mener det er et af de områder, hvor vi skal passe på med ikke at please alle, og vælge den model der bedst for klima, og skaber mindst bureaukrati.

Hvis man vil tilgodese alle mulige befolkningsgrupper med undtagelser, ender vi bare et det samme fradrag, bare med mere bøvl.

Hvis du bor på landet, er fx boligudgifter langt lavere end tæt på de store byer. Det bør være kompensation nok.

Vi skal også huske på at arbejdsmarkedets partnere ser fradraget som en del af den danske flexicurity-model, og nok vil yde større modstand, end et par folk fra landet af. Der findes jo også masser af mennesker der pendler fra den ene storby til den anden, fordi det job der lige passede dem (eller det de kunne få på gældende tidspunkt) lå i den ene by, og deres liv i den anden. Den fleksibilitet som danske lønmodtagere har vænnet sig til at acceptere er guld værd for arbejdsgiverne, mens at lønmodtagerne triste tid bag rattet kompenseres af staten med skattefradrag.

En gradvis sænkning (mod nul) af satsen (ikke kilometerne) ville tvinge folk til at tænke sig en ekstra gang over, om det job 100 km væk virkelige er de 3 timer om dagen bag rattet værd. Det vil arbejdsgiverne kæmpe i mod, og sikkert også nogle forvirrede fagforeninger, men hvis ideen ikke kun sælges som værende grøn og nedsætte bureaukrati, men også at give folk mere tid med deres familie, og udstille modellen som værende hovedsageligt i arbejdsgivernes interesse (eller lade Enhedslisten stå for den analyse), kunne man måske få “folket” med sig.

Det er en fristelse at beholde fradragene (og endda skrue op for dem) for brugere af offentlig transport og cyklisme, men det ville dræbe hele formålet med at forsimple lovgivningen. Vi må give de grupper gulerødder med andre forslag.

Det var vist mit input

mvh Jens Harder

2 Likes

COVID19 har lært os rigtig meget:

 • Trængsel på vejene forsvandt nærmest fra den ene dag til den anden, da Danmark lukkede ned (og behovet for vejudbygning forsvandt tilsvarende, som dug for solen :wink: )
 • Danskerne løb desværre skrigende væk fra den kollektive og kun de som ikke havde alternativer blev tilbage
 • Arbejdsgiverne (som sendte deres medarbejder hjem at arbejde) lærte, at “hverdagen går videre”, og trods at produktiviteten nok er faldet 5-10%, så er sygefraværet faldet med næsten 100%.

Jeg er meget enig i, at vi som samfund kun bør betale danskerne for at være mobile, der hvor der reelt er et behov. Vi bør derfor argumentere for og give incitament til at de som kan arbejde hjemmefra i fremtiden gør det lidt mere (forudsat at arbejdsgiverne giver mulighed herfor). Et incitament er også at fjerne et befordringsfradrag! (ikke pisk, men heller ingen gulerod længere!)

Så i min optik:

 • befordringsfradraget burde i udgangspunktet være nul for flertallet
 • evt. skabe rum for særtilfælde
 • i højere grad understøtte grøn omstilling, hvis det skal fortsætte

Derfor et par tanker:

 • Måske kunne et befordringsfradrag kobles op på Rejsekortet således, at hvis du tager den kollektive transport, så får du et (højere) fradrag i modsætning til, hvis du kører i bil (= 0)
 • Cyklister burde kunne indgå en aftale med sin arbejdsgiver, som giver en skattefri-cykel-bonus (fx https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05880 eller https://www.gate21.dk/nyhed/medarbejdere-hopper-paa-cyklen-og-faar-kontant-bonus/)
 • Indføre en ordning, hvor de som pendler sammen i samme bil (2 personer eller flere) får et (højere) befordringsfradrag i modsætning til de, som kører alene i egen bil (= 0). Det vil måske kræve nyudvikling af en “pendler-app” (uha - offentligt IT-projekt :grimacing:), hvor man som bruger “checker ind” og hvor bruger og chauffør verificerer hinanden og samtidig acceptere lidt “big brother”-overvågning fx at man tracker nogle mobilsignaler el.lign. for at verificere, at man reelt pendler sammen for at eliminere “skatte-kreativitet”.
2 Likes

… og i øvrigt mener jeg, at vi skal have højere CO2-afgift på benzin/diesel og igangsat forsøg med roadpricing :wink:

1 Like

Husk at vi samtidig foreslår indført en stigende CO2-afgift fra i dag ca 0,5 kr pr liter til ca 4,5 kr pr liter - +1 kr pr liter pr år i løbet 4-5 år (svarende til ca 1.500 kr pr tons)

Ja, også i den grad. Finder det nærmest urealistisk bagudskuende, at så mange virksomheder ikke stoler på deres medarbejdere, når de ikke kan lade folk arbejde hjemmefra(!?). Det må hænge sammen med en kombination af:

 • Gammeldags og for traditionel købmandstænkning omkring sin virksomhed
 • Mistillid til kollegaer
 • Dårlige og misforståede loyalitetsprincipper ejere/bestyrelser/aktionærer/mellemledere og ansatte imellem (hvor mellemledere, der falder til pengepatten, henfalder til at blive hovedløse ‘jabejdere’ { en ‘ja-arbejder’ er min oversættelse af det engelske udtryk ‘yes men’}) … Har mødt en endeløs række af mellemledere, der ikke kan overskue holistiske sammenhænge, alt imens de tror de gør det rigtige [for ledelsen i det mindste].

Arbejdsmarkedet i EU skal vendes på hovedet, så arbejdsgiverne skal dokumentere, hvorfor en ansat skal møde op - dette vil nedsætte meget unødvendig traffik (netop ifbm med den effekt, som Peter anfægter her, har været gældende under COVID19-perioden).

Jeg synes ikke at vi skal blande spørgsmålet om befordringsfradraget sammen med spørgsmålet om hjemmearbejde. Det er to forskellige ting. De fleste mennesker har ikke mulighed for at arbejde hjemme, og det er ikke kun fordi arbejdsgiveren er forstokket. Mange arbejdsopgaver kan simpelthen ikke løses derhjemme på en computer. I øvrigt kan det være meget ensomt at skulle sidde alene derhjemme hver dag. Derfor kan det kun blive en løsning for en mindre del af befolkningen.

ok, kan se argumentet … vil dog stadig slå på at valget skal være naturligt, hvis arbejdshjemmeplads er mulig - det nuværende arbejdsmarkedet (der pt bygger på en vision, der 90% er skabt i Wall Street’s lys) har stadig meget at lære. Meget Karoshi vil eksempelvis kunne mindskes Verden over, hvis leder- og ejerkredse så ud over egen næsetip.

PS: Vil samtidig slå et slag for nyt syn på, hvordan vi generelt bliver voksne. 'Emerging adulthood’ er en aldersinddeling vi bør tage seriøst. Ifbm med denne debat, bør en arbejdsgiver nok stadig kunne forlange at et ungt menneske mellem 18 og 25 år dukker op på arbejdspladsen, da ekstra modenhed for at arbejde hjemme nok alligevel er påkrævet :slight_smile:

Hej Jan, Jeg synes det kunne være interessant at finde ud af, hvordan vores land ser ud i forhold til gode steder at bo samt mulige steder at arbejde. Hvad er det, som gør, at vi bor et sted og arbejder et andet sted mange kilometer væk? Jeg har nogle ideer, men det kunne være spændende i fællesskab at prøve at afdække det. Det må være en forudsætning for at prøve at løse problemet med den megen trafik. Borgerne kører jo ikke kun i bil på arbejde mange timer hver dag, fordi det er sjovt. Det er jo fordi, det giver mening. Og hvorfor gør det det? Der må jo være en forklaring på, at folk bor og arbejder, som de gør nu. Måske skal vi løse problemet med det store fradrag på transport et helt andet sted? Kh Line

1 Like