Hvordan organiseres Alternativet mest kraftfuldt?

Hvad er et handlingsfællesskab? Hvordan sikrer vi, at holdnings- og handlingsfællesskabet ikke støder sammen på uhensigtsmæssig vis? Hvad med alle de andre ”bæredygtige” handlefællesskaber der findes? Kan vi udvikle og formulere 3 idéer til handlefællesskaber som nationen kalder på?