Hvordan kommer vi videre som Storkreds?

Med under to år til det kommende kommunalvalg og et fælles ønske om et bedre folketingsvalg, som kommer senest om 3,5 år, så bør vi simpelthen have strategimøder på storkredsniveau. Møder hvor vi sammen kan sætte mål, og med udgangspunkt i målene, låse os fast på nogle delmål. Ét er selvfølgelig at holde møder om kommunalvalgkamp ligesom vi i Aarhus gør d. 20. februar. Noget andet er at kunne se KV i et større perspektiv og i et lidt længere lys.

  • Hvad skal der til, for at få genrejst hensygnende lokalforeninger?
  • Hvilke aktiviteter skal laves på henholdsvis storkredsniveau og lokalforeningsniveau, for at hverve nye medlemmer og skabe fornyet interesse om Å?
  • Hvordan kommer vi i gang med noget aktivisme, så bevægelsen bliver synlig?
  • Hvad skal der til for at fremme den eksterne kommunikation?
  • Hvilke byer/kommuner kræver et særligt fokus op til KV og under KV? Eksempelvis Randers, som jo altså er storkredsens næstestørste by
  • Hvordan får vi minimum to mandater ind ved næste folketingsvalg?
    Jeg håber at vi kan få nogle møder om disse temaer rundt omkring i storkredsen indenfor en overskuelig fremtid.
2 Likes

Her er et par løse tanker jeg har om emnet:

Tror altid det er svært, for et parti, at skabe fornyet interesse, hvis der er interne spændinger, uro, eller dårlige sager, der cirkulerer i pressen.
Det kræver en hel del selvdisciplin, hos de medlemmer, der er valgt eller er offentligt kendt, af skabe ro, i året op til et valg.

Det bidrager positivt, at medlemmer viser værdierne frem, og debatterer i medierne.

Det ville være ønskeligt, at få alleos til at fungerer endnu bedre, så interne debatter ikke foregår på facebook oa.

Til kommune og regionsvalg, ser jeg to områder, jeg tænker kunne have en positiv betydning:

Alternativet må meget gerne deltage aktivt i konkrete lokale sager i lokale medier. F.eks. med læserbreve og kontakt med journalister, om konkrete emner.
Dette gerne løbende, men specielt det sidste år op til et valg.

Valgplakater skal tjene et bedre formål end blot persongenkendelse.
Valgplakater er ikke til det dybe politiske indhold, men kan alligevel have en effekt.
De kunne med fordel indeholde slogans, der formulere konsekvenserne af vores værdier, på en måde man kan huske. Gerne også lidt sjovt. Noget de fleste vil være enige i er godt.
Jeg forestiller mig, at det kunne være den sidste fjer på vægtskålen, når en tvivler skal vælge ,mellem en tung politisk udmelding, og alternativet.

Det kunne være noget i denne retning, men absolut gerne bedre :slight_smile:

Kærlig og klog kommune

For Mennesker og menneskehed

Åben og ærlig forvaltningen

Jeg synes egentlig sagtens at plakater kan indeholde noget substans, og jeg har altid været fan af vores temaplakater, og jeg er helt enig. Der er fokus på persongenkendelse. Vi mangler simpelthen en debat om, hvad vi vil opnå med vores plakater. Jeg har mange idéer til næste folketingsvalg, men lidt færre her op til kommunalvalg og regionsvalg. Dog tænker jeg, at det er vigtigt, at vores nye politiske leder og toppen i KBH indser hvor vigtigt det er, at vi får lokalforeningerne op at stå, og det skal hellere være i dag end i morgen. Så tænker jeg at vi må finde nogle hotspots, vi kan koncentrere os om. I Østjylland vil jeg i den grad foreslå Horsens og Randers. Det er to store byer, hvor vi står meget svagt.