Hvordan kan vi have gennemsigtighed i lancering af ny politik?

Ved arrangementet for folketingets åbning fredag d. 30. september stillede Mikkel Nørskov Kjær spørgsmål omkring hvordan vi kan balancere behovet for inddragelse af medlemmerne og kredsbestyrelserne i lanceringen af ny politik med behovet for at holde datoen for lancering hemmelig og aftale datoer med pressen m.v.

Mikkel gav et eksempel på hvornår vores ønske om gennemsigtighed og medlemsinddragelse havde ødelagt opmærksomheden omkring en ellers stærk og gennemarbejdet politisk pakke, med henvisning til at De Radikale havde lanceret deres iværksætterforslag få dage før vores iværksætterpakke og med stort set enslydende overskrifter tydeligvis hentet fra vores og med intentionen om at tage opmærksomheden fra vores forslag - hvilket også i høj grad lykkedes. Så kan man sige at det da er fint at andre stjæler vores politik, da det er politikken det kommer an på, men det blev påpeget at De Radikales forslag var uigennemtænkt, ubearbejdet og manglede det solide indhold som gjorde vores iværksætterpakke til god politik frem for blot slagord.

Jeg stillede ved mødet spørgsmålet om vi måske kan vinde mere ved at tillade muligheden for at andre kan ‘stjæle’ vores politik, om den langsigtede påvirkning af den politiske kultur gennem en (ualmindelig) åbenhed også på dette område. At benytte De Radikales tyveri af vores politik og vores spotlight til at henvende os direkte til deres folketingsgruppe og sige: “Hvorfor spænder I sådan ben for vores politik? Endda når I tilmed synes godt om den? Vi ville aldrig have gjort sådan over for jer. I kunne i stedet have foreslået at vi sammen lancerede en fælles plan for iværksætteriet. Det ville have været stærkt - for begge partier.”

Uffe Elbæk indvendte rigtig fint herfor at vores værdier ikke skal ses som en hæmsko eller benspænd for vores arbejde, men som en hjælp, og at det hele tiden skifter hvilke af dem som er vigtigst at prioritere. Nogle gange, som ved personsager, tager hensynet til empatien en større og vigtigere plads end hensynet til gennemsigtigheden. Og Mikkel påpegede også at vi i forvejen har stor åbenhed over for alle andre dele af politikudviklingsprocessen - så det er ikke et spørgsmål om om vi er lukkede eller åbne, men om åbenheden ikke har blot en lille grænse her.

En sidste kommentar jeg lige vil nævne, er Rolf Bjerres pointe om at det er muligt (og langt det letteste) at programmere en lancering af ny politik på alle vores egne platforme - dvs primært lokale og nationale facebooksider - frem for at blive enige om hvornår vi i hver kreds skal trykke på knappen. Dette betyder også, siden det er centralt styret, at lanceringen af en politik hvad det angår, ikke behøver at være fastsat til en bestemt dato, men kan udskydes til nogle uger senere, hvis den oprindelige dato bliver ‘kuppet’ af et andet parti.

Det jeg derfor gerne vil høre jer om her, er:

  1. Hvilke fordele og ulemper kan vi se ved enten at have åbenhed om vores lanceringsdatoer eller ej?

  2. Giver det overhovedet mening at ‘invitere’ til at andre kan stikke os en kæp i hjulet, blot for at vise dem at vi arbejder med ny politisk kultur?

  3. Hvilke værdier skal vi lægge vægt på i dette spørgsmål, og er der overhovedet nogen af vores værdier som taler for lukkethed i denne sammenhæng? Og hvis ikke, mangler vi så en værdi, som vi faktisk allerede arbejder med, men ikke vil stå ved?

  4. Gør teknologien idag det egentlig overflødigt at træffe dette valg? Eller gør den det måske i stedet mere lukrativt at vælge det ene eller det andet?


Bare lige som en lille poetisk tilføjelse, så fandt jeg idag dette citat fra Tao Te Ching, sammen med en lille kommentar fra filosoffen Ray Billington:

Therefore the sage relies on actionless activity
Carries on wordless teaching
But the myriad creatures are worked upon by him: he does not disown them
He rears them, but does not lay claim to them
Controls them, but does not lean upon them
Achieves his aim, but does not call attention to what he does

Ray Billington:

Western social reformers are likely to argue that, if he does not call attention to himself, he will make little impact on a world whose major events are financed and controlled by big business, which could not survive without attention. Lao Tzu’s response would have been: wait and see.

1 Synes om

Hovsa. Jeg så ikke at jeg var logget ind som Svendborg afdelingen. Skulle have oprettet den i mit eget navn.
Nå, men her får I en underskrift på indlægget:

Med venlig hilsen
Kåre Wangel

Jeg synes du stiller de forskellige elementer rigtig godt op Kåre og fremhæver de betragtninger der blev fremsat på mødet.
Der er jo tydeligvis en problematik/interessekonflikt på dette punkt mellem pragmatisme/realisme og idealisme. Ved at prøve at holde vores politik “hemmelig” for medlemmerne indtil ledelsen vælger at lancere den er et klart pragmatisk træk og et forsøg på at tilpasse os den præmis medierne har opstillet for at tilkæmpe os en tid i rampelyset. Med det sagt ser jeg en klar ulempe ved netop at holde det “hemmeligt” for medlemmerne da, efter min mening, politik ikke skal handle om timing, mediepamperi og dagsorddenssættelse, hvor der skabes spin om noget som så simpelt som vores holdninger. Samtidigt betyder det også at ledelsen i partiet ikke stoler på at medlemmerne kan holde en politisk drejebog hemmeligt for medierne. Uffe fremhævede jo så at nogle værdier har forrang på forskellige tidspunkter; så hvilke(n) værdier har forrang ved denne handling.

Lad os gå dem slavisk igennem:
Mod
For - Det er modigt at stå ved vores politik og at holde den tilbage indtil vi kan få komplet mediebevågenhed sådan at vi viser klart og tydeligt hvilken politik vi går ind for.
Imod - Det er modigt at stole på at medlemmerne kan håndtere følsomt information, og hvis de ikke kan det er det modigt at give andre partier en mulighed for at se hvad vi vil og muligvis give dem mulighed for at forberede dem på at være for eller imod vores politik, da vi stoler på at vores politik kan stå af sig selv.
Generøsitet
For - Det er generøst at vi vil give pressen mulighed for at forberede interviews etc. så de kan komme ud med historierne den dag de bliver “nyhedsaktuelle”. Det er samtidigt generøst nok at alle i partiet har været med til at udvikle politikken og at hvis man vil, kan i stort set finde politikken på Dialog.
Imod - På hjemmesiden står der om denne værdi “alt der kan deles, skal deles”. Hvis vores politik på et punkt er klar og gennembearbejdet kan den sådan set deles. Dog siger ledelsen ikke at det ikke skal deles, de vil bare bestemme hvornår…
Gennemsigtighed
For - Der er allerede gennemsigtighed i vores politikudvikling, og ved at styre lanceringsdatoen fra centralt hold er vi sikre på at alle nuancer ved forslagene er med, hvilket giver mest mulig gennemsigtighed.
Imod - Ved at ledelsen ikke deler sine planer om lancering med baglandet har de ikke gennemsigtighed, da vi ikke har mulighed for at vide noget om lanceringen før det sker.
Ydmyghed
For - Vi er ydmyge overfor vores politiske gennemslagskraft og i den erkendelse er vi nødt til at øge gennemslagskraften ved at holde visse strategier hemmelige indtil de bliver ført ud i livet.
Imod - Vi skal være ydmyge omkring at vi ikke har det bedste svar på alt, hvorfor det at give andre muligheden for at “stjæle” hele eller dele af vores idéer før tid ikke er så skidt da vi ikke har ejerskab på politiske idéer.
Humor
Jeg kan hverken finde humor i for eller imod, måske er jeg bare humorforladt :wink:
Empati
_For _ - Vi skal have empati for de mennesker der har brugt tid og ressourcer på at udvikle politikken og planlægge dens lancering, hvor meget hvis ikke alt deres arbejde ville være spildt. Derved ville vi brænde disse mennesker ud, da alle har brug for at deres arbejde kan føre til et resultat.
Imod - Vi er empatiske med alle vores medlemmer, da de kan forberede deres skemaer, tid etc. til at en lancering ikke kommer pludseligt og de derfor er klar til at hjælpe og til at kunne argumentere for den givne politik i deres lokalområder og netværk.
Disclaimer Jeg ved at dette ikke er et færdigt og fuldstændigt korrekt analyse af værdierne, da de kan fortolkes på mange andre måder, men dette er MIN fortolkning, så kom endelig med jeres egen.

Alle disse værdier er ment til at de tilsammen kan give en Ny politisk kultur. For mig at se er dette ikke en ny politisk kultur, men et levn fra en gammel politisk kultur.

En ny værdi, som dette er et tegn på vi arbejder med er Pragmatisme. Dette er for mig at se ikke en dårlig værdi, da det netop kan blive nødvendigt at handle pragmatisk i det danske politiske landskab - eller er det en nødvendighed??

Jeg ved at jeg ikke har svaret på alle dine spørgsmål Kåre, men nu synes jeg at opslaget blev lidt langt :wink:
Mvh
Tobias

2 Synes om

Blot et lille ønske, som forhåbentlig vil være med til at give alle mulighed for at være med.

Når I skriver på andet sprog end dansk, så læg en oversættelse ved også selv om det er på engelsk.

Det er ikke alle der er velbevandret i engelsk og det er computeroversættelser heller ikke.

2 Synes om

Rigtigt Lars.
Det er blot svært når det er filosofi og poesi. Der er så mange holdninger til sådanne oversættelser.
Men ja, jeg prøver at give et bud. :slight_smile:

I får lige et forsøg på en oversættelse af det engelske i oplægget:

“Derfor beror den vise på handlingsløs handling
Videregiver ordløs undervisning
Men de utallige væsener bearbejdes af ham: han fornægter dem ikke
Han opdrager dem, men gør ikke krav på dem
Kontrollerer dem, men læner sig ikke op ad dem
Opnår sit mål, men påkalder sig ikke opmærksomhed på hvad han gør”

“Vestlige sociale entreprenører vil sandsynligvis argumentere for, at hvis han ikke gør opmærksom på sig selv, vil han ikke have stor indflydelse på en verden hvor de vigtigste begivenheder er finansieret og kontrolleret af ‘big business’, som ikke kan overleve uden opmærksomhed. Lao Tzus (forfatteren til Tao Te Ching) svar ville være: vent og se.”

1 Synes om