Hvordan forbedre vi danskernes livsstil?

Vi skal oprette et statsejet Systembolag, der sælger alkohol, røgvarer og slik i Danmark.
Staten har brug for indtægterne til at sikre sundhed og velfærd for alle danskere.

420.000 danskere lider af hjertekarsygdomme.
600.000 danskere over 15 år lider af fedme. Tallet er mere end fordoblet siden 1980‘erne.
250.000 danskere lider af Diabetes 2.
500.000 danskere lider af stress
200.000 danskere er deprimerede.
Flere hundredetusinde er i behandling for forhøjet blodtryk og for højt indhold af kolesterol og andet fedt i blodet.

Disse tal viser, at vi mangler en alternativ sundhedspolitik, der kan reducere de livsstilssyg-domme, som cirka 10.000 danskere dør af hvert år.

Det første spørgsmål må være om vi overhoved skal vi blande os i hinandens livstil?

Hvad er fordelen med systembolaget? Er det ikke fint bare at sælge tingene i de almindelige butikker? Der er jo i forvejen ekstra afgifter på disse vare.

Med hensyn til slik så er det mig bekendt meget billigere i Sverige, men jeg ved ikke om deres sukkersygetal er dårligere af den grund?

Jeg synes det er en relevant vinkel du sætter på sundhedssektoren, men jeg tror ikke på princippet med Systembolaget som løsningen. Jeg tror slet ikke på at der kan/skal laves en løsning eller at Danmark skal være et system til at sikre alles sundhed. Som det allerede er skrevet i principprogrammet, så skal vi holde balance og ikke overbebyrde os selv eller befolkningen med regler, normer og systemer. Ansvaret for egen sundhed skal være egen, men på et så oplyst grundlag det kan lade sig gøre. Reguleringer i forhold til ønsket adfærd tror jeg stadigvæk på er lettest ud fra økonomisk incitament. I særlige tilfælde bør det være muligt med direkte krav med konsekvenser i forhold til ydelser mv.

Den fysiske sundhed bør holdes hos borgerne selv.

Den mentale sundhed mener jeg er et samfundsanliggende og reguleres gennem arbejdsmiljøkrav til virksomheder (offentlige og private). Mental nedslidning bør kunne straffes økonomisk ligeså vel, som det modsatte - social ansvarlighed - bør kunne honoreres.

Vi skal holde op med, at se på hinanden som en udgift eller en indtægtskilde for samfundet. Jeg mener ikke, staten skal regulere vores livsstil med henblik på at begrænse udgifterne eller for at øge indtægterne til staten.
I stedet mener jeg, vi skal oprette nogle politiske strukturer, der giver flest mulige mennesker mulighed for et lykkeligt og oplyst liv, således at de ikke bliver stressede og deprimerede. Fx 30 timers arbejdsuge, tryghed i forbindelse med sygdom, alder og arbejdsløshed, gode ordninger til børnefamilier etc

4 Likes

Hovedformålet med et systembolaget er at, gøre det lettere for dem der gerne vil foreksembel undgå sukker( som jo er gift for kroppen). Vi er vant til at indtage store mængder af sukker. Sukker er det vi plejer at hygge os med, selv om man er oplyst, kan det være svært at gå forbi flere hylder med “hygge”, når vi handler.