Hvor stor en andel af 179.527 >> DF-vælgere på flugt?

DF-vælgere fra O :arrow_right: Å

Meningsmåling den 10. feber. 2019 viser DF vil opnå 15,8%. Det er en vælgerflugt
på 179.257 baseret på valgdeltagelsen i 2015. Såfremt ALTERNATIVET sætter sig
et realistisk mål på 6% af DF`s tabte vælgere, svarer det til 10.755 stemmer.
Heraf vil Storkreds Sydjylland mål være 1830 stemmer.

DF var ved sidste valg, hvad angår vælgertilslutning fra faglærte og ufaglærte det
næststørste “arbejderparti” efter Socialdemokratiet, der stadig er det største.

Den første forudsætning for at få andel af DF-vælgere er kendskab til:

Hvem og hvad tænker en DF-er og DF:

DF er et højrepopulistisk parti - baseret på en forestilling om en grunlæggende
konflikt mellem folket og eliten.

DF er lykkedes med at erobre arbejderklassens bekymringer om indvandring som
politisk kampplads - med en retorik der dramatiserer udfordringerne.

DF-vælgeren føler at der bliver talt ned til ham fra det akademiske miljø.

DF-vælgeren føler sig stigmatiseret. a)

DF-vælgeren tilkendegiver sjældent sit politiske tilhørsforhold.

DF-vælgeren har mindst > kulturel kapital <. ( folk med meget kulturel kapital
har den gode smag og evnen til at forholde sig refleksivt til virkligheden - Pierre Bourdieu-)

DF-vælgeren frygter presset på lønningerne og jobsikkerhed på grund af arbejdsindvandring.

DF-vælgeren finder indvandringen som noget af årsagen til nedskæringer i velfærdsstaten.

a) Kristian Thorup “ Populismens Klassekamp “ : “ Alle de DF-vælgere, jeg har talt med, fortæller, at de jævnligt er blevet svinet til, råbt eller truet på grund af deres politiske overbevisning.”
eksempel: Peter havde givet hendes søn et bolsje. Men det var ikke hvilket som helst bolsje.
På det blå bolsjepapir var der et lille Dansk Folkeparti-logo. Og sådan noget pis skulle han ikke give til hendes børn! DF-ere bærer DF-stigmaets usynlige brændemærke.
(det er ikke min opfattelse, at mange DF-vælgere i Jylland har oplevet der bliver råbt af dem.)

Dansk Folkepartis ideologi er god til at kanalisere indignation, men som politisk tilgang er den så godt som ubrugelig til at løse de problemer, indignationen udspringer af. Det er lykkedes DF at gøre venstrefløjen blind for udlændingepolitiken iboende klassedimensioner

Den anden forudsætning for at få andel i de vælgere som flygter fra DF:

Hvad kan motivere en DF-er til at vælge ALTERNATIVET

Selv for dem som har tilhørt den yderste højrefløj er “ Å “ blevet et meget interessant valg -
ikke mindst på grund af at ALTERNATIVET både er et politisk parti og en bevægelse.

Globaliseringen er en nødvendighed. Vi er alle en del af en række fællesskaber - private
som offentlige, lokale, nationale og globale. Uanset politisk ståsted har vi mennesker grundlæggende en humanistisk holdning til flygtninge.

De menneskeskabte klimaforandringer har for ALTERNATIVET den højeste prioritet. Vi ser
nødvendigheden af en langt hurtigere indsats mod klimaforandringerne.
Drivhusgasudledningen per dansker er i dag i gennemsnit 17 ton. Målet er 2 - 3 ton i 2030.
Hvilket er en forudsætning for at nå 1,5 gradsmålet. Politikerne er ansvarlig for ca. 7,5 tons
udledning. Livsstil er også vigtig for en DF’er i.h.t. ALTERNATIVETS KLIMAPLAN 2030.

Nyt syn på arbejde , hvor mennesker er (sociale) skabervæsener og ikke
nyttevæsener. Fordeling af de ressourcer som skaber resultaterne - medarbejderaktier -
for at mindske uligheden i samfundet. Vi skal ikke arbejde for størst mulig afkast til
aktionærerne, men for fælleskabet

Diverse input:
Malte Frøslee Ibsen postdoc. ved institut for statskundskab - Politiken 2017

Højrepopulismens succes er betinget af velfærdsstatens kontroltab over økonomien.

Højrepopulismen repræsenterer altså en vælgerreaktion mod velfærdsstatens legitimationskrise
i den globaliserede økonomi. Men frem for at vende sig imod statens kontroltab som den
underliggende årsag til afindustrialisering, arbejdsløshed og stagnation/fald i levestandard i
udkantsområderne, så retter store vælgergrupper i stedet vreden mod politikerne, indvandrerne
og storbyeliterne med deres progressive principper om kønslighed, antidiskriminination og en
anstændig tone. Hvis denne tese er korrekt, hvad kan vi så gøre for at inddæmme højrepopulismens fremmarch?

 1. EU kan på en helt anden måde end nationalstaten lægge arm med den globalt mobile kapital og finansmarkederne.

 2. For det andet skal vi gøre op med neoliberalismens falske portrættering af de globale
  økonomiske kræfter som naturkræfter, der med nødvendighed aftvinger en markedsfølgagtig
  nedskæringspolitik. Kun hvis vi frigør os fra den globaliserede økonomis magt over vores
  politiske institutioner og den neoliberale ideologis magt over vores politiske forestillingskraft,
  kan vi gøre os forhåbninger om på sigt at fratage højrepopulismens dens vækstbetingelser.

       ——————————————————————
  

Det vigtigste i kampen om DF-vælgere på flugt - er hvilke argumenter, der kan engagere
den enkelte alternativist i valgkampen. Med fokus på DF’ere øges andelen.

DF-vælgere på flugt nu 197.000!!
Ifølge den seneste meningsmåling vil vil DF opnå 15,2% - svarende til en vælgerflugt på 197.000.
ALTERNATIVET bør kunne få en større andel end 1% heraf - som måling iflg. DR.dk viser.

torsdag 7. marts 16:30 på DR.dk live — Vermund udfordrer Thulesen —

Forhåbentlig vil udsendelsen medføre nogle gode argumenter for **O :arrow_right: Å **, og dermed en større andel.

Efter debatten Vermund - Thulesen
Vi blev lidt mere klar over DF,s situation her og nu. Klip fra EB.dk d.d. giver et godt billede:

“Da Pernille Vermund torsdag eftermiddag bemægtigede sig faklen (protestfaklen FK), og lyset faldt på hende, mens Kristian Thulesen Dahls blege åsyn gled ind i en skygge af sig selv, mistede sidstnævnte og hans parti endeligt retten til bare at være imod de gamle og etablerede partier. DF blev pludselig selv et af partierne.”

Selv om > klima < ikke blev debateret - må ALTERNATIVET,s stærkeste kort for at kapre DF-vælgere
være Klimaudfordringerne. Politikerne er en hindring for at den grønne omstilling ikke sker hurtig nok.
Desuden er embedsværket ikke gearet og motiveret til at engagere sig tilstrækkeligt i omstillingen.
Den grønne bundline indgår ikke i deres tankegang.
Erhverslivet er klar til at investere og venter kun på politiske retninglinierne. VENSTRE venter på at teknologien skal blive billigere. - hønen eller ægget -.
( iøvrigt henvises til interview Uffe Information 7. marts)