Hvor er Å? Kom nu igang!

Hvor er Alternativet blevet af i den offentlige debat? Energien skal ikke lige nu bruges til interne dialogmøder. Hver dag frem til FV19 bør der være mindst et udspil fra et FT medlem, der gør Å politikken relevant for forskellige grupper. Kom også gerne med kommentarer til de andre partiers grønne udmeldinger. Og sæt det ind i en Å politisk sammenhæng.

1 Synes om

Jeg har stor succes med, at markedsføre firmaer og private personer som brands via de sociale medier m.m.
Men jeg taler for døve ører i dette parti :slight_smile: