Hvem spiller bolden videre i Gentofte?

Generalforsamling for Alternativet Gentofte mandag d. 19. marts 2018 kl. 18.00 - 21.00 i lokale A i kælderen på Gentofte Rådhus

Alternativet har rundet sin to års fødselsdag i Gentofte. Meget er sket, mange erfaringer er høstet, og gode resultater er opnået. Der er nu et solidt grundlag for bestyrelsesarbejdet og en bedre økonomi (på grund af partistøtten de næste fire år), som den næste bestyrelse kan tage afsæt i.

Men hvem bliver den næste bestyrelse?
Situationen er den, at der er et medlem, som har indsendt sit opstillingsgrundlag:
Helle Wilsted Uglebjerg. Tak, Helle, for det. Opstillingsgrundlaget kan læses her:

Opstilling fra Helle Uglebjerg Vilsted.pdf (186.9 KB)

Der er ingen fra den nuværende bestyrelse, der har indsendt opstillingsgrundlag.

Der bliver mulighed for at stille op på selve generalforsamlingen, såfremt et flertal på denne beslutter, at det skal være muligt.

På generalforsamlingen skal vi også beslutte, hvor mange medlemmer der skal være i bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal der være mindst 3 medlemmer og højst 7 plus op til 2 suppleanter. Det betyder, at der er brug for, at mindst to medlemmer yderligere stiller op og måske flere - afhængig af, hvilket antal generalforsamlingen beslutter.

Vi er glade for, at Martin Boserup, der var dirigent for os på opstillingsmødet af KV 17 kandidater, har sagt ja til at være dirigent igen.

I Gentofte er der pt. 166 medlemmer af Alternativet.
Vi håber, at mange medlemmer vil deltage i generalforsamlingen, hvor vi – ud over at vælge den næste bestyrelse – også vil lægge op til en drøftelse af, hvilken rolle Alternativet skal spille i Gentofte fremover.

Kom gerne i god tid, så vi kan begynde præcist.
Der vil blive frugt, snacks, sandwich, vand og vin.

Mange grønne hilsner
På bestyrelsens vegne
Gitte