Hvem skal rydde op?

Prøver, at danne mig et overblik over verdens forurening.

Vi sviner alle de steder vi er på jorden, men allermest der hvor der er stor befolkningstæthed. Naturligvis fordi, at vi der er flere mennesker om at svine, men måske også fordi, man ikke har den samme følelse af ejerskab for en storby, som man har i et lille lokalsamfund. Der er en større lyst til at rydde op i egen baggård end på de store fællesarealer, naturligt nok.

Men HVAD GØR VI SÅ? Altså, hvis vi ikke føler, at det er vores problem, fordi det forgår et andet sted, lidt for langt væk… Hvordan kan vi gøre verdens forureningsproblemer til vores allesammens fælles dagsorden, uden at det bliver en diskussion om hvem, der rydder hvad op?

…Uanset hvad, plejer vi godt rent teknisk, at kunne blive enige om, at vi bor på, og lever af samme planet, så mon ikke vi engang i fremtiden, vil kunne blive enige om, at det er på tide at slå bremsen i, og redde hvad der reddes kan?

Det ville være sejt hvis man kunne oprette en global Anti-forurenings-hjemmeside, hvor man evt. kunne gå ind og melde problematikker i sit nærområde eller starte projekter op. Eks: Der er skrald overalt i den og den skov, kom og vær med til fællesoprydning med tilhørende fællesfrokost! Tadaa! Miljøbevarende og fællesskabsskabende i ét!
Det er sikkert allerede gjort?
Mennesker skal helst have stakes i det de gør, og det får man bedst ved selv, at komme tæt på et emne - altså, at have hænderne nede i bolledejen selv. Så åbner værdien af det man gør, sig op for én. Det gør det vedrørende.

Hvis verden skal ændre sig, skal den blive mere bevidst. Miljø burde være et fag på skoleskemaet sidestillet med sprogfag etc., da det i sidste ende er et uomtvistelig faktum, at det er vigtigere, at vi har en planet, end at vi matematisk kan regne os frem til hvor meget vi statistisk fucker den op. Det skal være en integreret del af ens forståelsesspektrum fra starten af, at miljøet er grundstenen i vores allesammens overlevelse.

The great north pacific trash vortex - 7000 gange Dk’s størrelse
Hvad kan vi gøre?:
Uddrag fra en samtale på facebook:

Stig Libori:
Lidt mere alvorligt: Man kan udvinde olie af plast, som jo i realiteten selv er lavet af olie. I stedet for at forske i skifesgas og andet snavs, var det måske en ide at forske i olieudvinding af plasten?

Esben Søvang Maaløe:
Apropos: http://permaculturenews.org/.../home-scale-conversion.../
Home-Scale Conversion of Plastics to Oil
by Lesley White A highly-promising development out of Japan: a corporation called Blest has developed a…
permaculturenews.org

Aya Mathilde Stobbe:
Det er den slags tankegang, der burde investeres i, i stedet for at gå baglæns og fracke the hell out of the planet…

Stig Libori:
Det er en fiks lille maskine de har lavet der, Esben :slight_smile: Den passer i en husholdning og så har man noget smartere at bruge sin overskydende solcellestrøm til end de alt for dyre batterier Tesla har udviklet…

Der er selvfølgeligt en risiko for, at deres lille maskine også selv er for dyr til at give praktisk mening :wink:

Esben Søvang Maaløe:
Nu var det kun apropos … :slight_smile:

I artiklen står der at husholdningsudgaven bruger ca. 1kWh + 1 kg plastic til at fremstille en liter olie uden Co2 udslip. Jeg ved ikke om 1kWh er rimelig for en liter olie, men mit gæt er at det er billigt?.. Artiklen nævner i øvrigt også at de har industrielle udgaver af systemet.

Stig Libori:
Og de industrielle udgaver er med garanti mere effektive Humørikonet wink I Stillehavet ville man naturligvis udsende indvindingsskibe, som løbende kunne fylde supertankere med olie.

Der er omkring 8-10 kWh brændværdi i en liter råolie (formentligt en del mere i olie udvundet af plastik), så energimæssigt set er det en god deal.

Stig Libori:
Lidt hurtig beregning fortæller mig, at verdens årlige plastikproduktion svarer til omkring 3% af den årlige olieudvinding. Så en mulighed for at komme videre kunne være at forlange, at eksempelvis 10% af brændværdien i benzin og diesel skal stamme fra genindvundet plastik.

Det skal nok sætte en prop i lysten til at smide plastik ud, for så bliver plastik penge værd…

Esben Søvang Maaløe:
Det kan vel egentlig heller ikke være meget dyrere at udvinde olie fra plastic-kontinenterne end det er at grave 1000vis af meter under havbunden?

Stig Libori:
Problemet er jo nok, at plastikken ligger spredt og er blandet med alt muligt mærkeligt. Men stiller man krav om genindvundet olie fra plastik i brændstof opnår man to gevinster:

  1. Folk bliver nødt til at betale, hvad det koster at samle plastikken op igen

  2. Der vil ske noget seriøs genbrug af plastik på land, så det slet ikke ender i havet. For sådan vil genindvindingen være billigst.

Uddrag slut.

Jeg ved ikke, om man allerede har planer om dette, men ellers er det da ikke en dum måde, at begynde at komme verdens akkumulerende plastikproblem til livs… Man kunne lave kvoteordninger, så den bæredygtige energi kan udvikle sig sideløbende. I dag ligger økonomien, der ville kunne skabe denne forandring, desværre i de få velbemidledes hænder, så hvorfor ikke skabe en reel konkurrence til den undergrundsskadende olieboring verden benytter sig af i dag?
Hvis firmaer lugter profit, plejer der at ske noget - så hvorfor ikke benytte denne viden til, at begynde at forandre verden til det bedre?

NIMBUSLOVEN
en lov som siger at producenter skal lave deres pågælden produkt ikke bare så miljørigtigt som muligt men så holdbart som muligt. (som en Nimbus motrorcykel)
Jeg er godt klar over problematikken i forhold til det som “får hjulende til at køre rundt” men problemet er at vi har brug(/tid) for et paradigmeskifte hvis vi skal kunne bestå som race - og klode skal kunne bestå.
Vi må lave en “kineser” - ment på den måde at de indførte en ny form for markedskrafter der passed til vores system/land. (ved godt det nok ikke er realistisk da vi er bundet af EU og ikke længer har kontrollen over vores eget land)
ALTSÅ - Nimbus loven ville paradoksalt nok ikke kun medføre at vi ville få gigant gang i hjulende da folk er godt træt af lightball effekten. (jeg er i hvert tilfalde).
Loven ville kun spare ressurserne, miljøet og dermed kloden.
Og når så alle har fået “dimsen” vil produktionen så kunne lukke ned til et “vågeblus” (da der altid vil være en vis form for vedligeholdelse.)
“det vil jo skabe arbejdsløshed” vil nogen så sige - det er her paradigmeskifter må sættes ind. Vi skal gå fra at have vores idenditet i arbejde til det vi beskæftiger os med.
I den mellemliggende tid skal vi forberede det paradigmeskifte og finde på nye innovative “produkter”/servis som vi kan sælge til verden.
Vi ville så kunne beskæftige os med at få ryddet op i al det lo… vi har rent rund og lavet, vi ville kunne tage os af dem som er dårlige stillet end os selv (altså blive civiliseret) - afhjælpe hungersnød osv.

(ps. jeg har en form for ordblindhed - men håber det er forståligt :smile:

Jeg tænker bare højt:

Hvad ville der ske hvis DK forslog at vi da godt ville have den klump plastik til landet til genindvinding?

… ligesom vi reelt kunne:

  1. importere skraldebjergene til vores egne kraft/varme-anlæg (andre lande har skraldebåde der sejler skrald rundt til bestemte bestemmelsessteder).
  2. bygge, drive og vidensdele kraft/varmeanlæg i andre lande.

Ovenfor med Napolis skraldebjerge in mente

Det er jo en guldmine der ligger dér.

Mange gode tanker her. Specielt synes jeg ikke vi bør se på affald som noget der skal deponeres eller brændes af, men som råstoffer der kan anvendes igen.

Det affald, som kan anvendes igen skal vi passe på, da det er til nytte for os. Det er faktisk størstedelen af det affald vi producerer. Selv vores kloak udledninger indeholder værdifulde næringsstoffer, som kan bruges som alternativ til kunstgødning, men det går bare til rensningsanlæg der mindsker skaden før det ledes ud i vores vandmiljø. Meget andet, som for eksempel affald af plast, metal, glas, papir eller pap, er også værdifuldt til genanvendelse. Bare at brænde plast eller papir af, er efter min mening spild af resourcer.

En lille del af vores affald er ubrugeligt, og i nogle tilfælde direkte skadeligt. Denne lille del bør vi efter min mening fokusere på, så vi sikrer der produceres mindst muligt af den. For denne del af affaldet bør vi sikre, at dem der producerer det også er dem der betaler for opbevaring og bortskaffelse.

Det kunne være en fantastisk ide - kan der laves en “sort” & “hvid” liste hvor man kan sige at sorte-affalds-elementer skal der en bortskaffelsesafgift på, men “hvide”(grønne) skal fritages… Altså såfremt de kan indgå i naturkredsløbet 1:1 (eks bionedbrydeligt / komposterbart indkøbspose eller lignende) - forslag til lovændring(?).

Jeg kan kun være enig… Hvis vi kan oprette en form for sorterings-mekanisme-fabrik… Ellers tror jeg at et kraftvarmeanlæg ville gøre underværker… Med de rette rensningsfiltre ville det være en ganske god handel…
De kommer af med deres affald, vi genindvinder, forbrænder - sælger strøm / knowhow og arbejder for en politik (sideløbende) der får indført bionedbrydeligt / komposterbart materiale til erstatning :+1:t2:

Det er en guldgrube derude, lad os hjælpe dem

Helt ny her ! Så måske ikke relevant under dette emne, men jeg forsøger lige. Kunne man forstille sig, at stille et lovforslag som pålægger samtlige kommuner i landet at indføre affaldssortering , måske er det forsøgt ?

Overskriften hedder “Hvem skal rydde op?”
Det er et stort spørgsmål og det drejer sig ikke bare om genbrug. Plastik i Pacific hidrører sandsynligvis overvejende fra lande, som på den ene sider er rig nok til at have et “moderne” forbrug, men som ikke har råd, eller vilje til at bekoste en fornuftig skraldhåndtering.
Det tog også sin tid, før Vesten fik gjort noget ved det - så, hvis vi er heldige, løser problemet sig selv med tiden.
Ved voksende ulighed og befolkning kunne det også bare blive værre.
Jeg er bange for, at det er et problem for dem, som har råd til at tænke over det. International pres - fx regler indenfor WTO, som kræver, at man som land - hvis man vil eksportere til fx Vesten - skal overholde visse miljøstandarter - ville nok hjælpe. Det vil også tvinge os til at betale varens fulde pris - inkl. eksterne omkostninger, som fx forurening.
Men det ville nok blive kald begrænsning af frihandel af WTO :slight_smile:

Det med omgangen med affald skal indarbejdes fra barnsben. Altså i skolen og af forældrene. Børn skal lære ikke at smide affald. Lærer de det holder det ved hele livet. I dag ser vi jo affaldsbjerge ved store arrangementer i København. Lige nu behøver man bare at kigge forbi Fælledparken, så ser man svineriet fra de mange løbere ved DHL-stafetten. Ak ak. Man burde have et specifikt fag i folkeskolen der udelukkende handler om bæredygtig udvikling og fornuftig adfærd til gavn for vores omgivelser og planeten Jorden.