Hvad vil vi på Bornholm?

Hvad tænker du om vores næste valgkamp? Kom med ideer, tilbyd hjælp, tag initiativ eller vær bare med.

Hvad tænker du om aktiviteter i Alternativet? hvad vil du gerne? hvad synes du mangler, kan du måske bruge hjælp til noget?

Hvad kan nogle af Alternativets misioner være på Bornholm.?
Ønsker Alternativet på bornholm at lave handleplaner/visioner op med focus påbæredygtig livsstil og økologi som folkelige hjørnesten i visionen Grøn Ø Bornholm der har snart 30 år på bagen. I 00erne er visionen skitseret som Brigth green island med et meget kommersielt sigte. Dette er nok een af grundene til at visionen nok aldrig rigtigt blevet en folkesag. Måske kunne det være Aternativets opgave netop at gøre grøn ø visionen til en folkesag ?
Nogen har måske bemærket at brigth green island igen bliver støttes af væstforum bornholm ( væsktforums folk er politisk udpeget af BRK ) bemærk iøvrigt at økologi og bæredygtig livsstil ikke nævnes med eet eneste ord. Økologi og bæredygtig livsstil kan derfor godt anskues som et folkeligt spillerum hvor der kan skabes nye og spændende initiativer og eksperimenter.

Alternativets fremtidsvisioner på Bornholm med konkrete delmål?
Findes der folk omkring alternativet der vil arbejde med en vision om at etablere en form for folkegård/ fællesskabsgård der kunne anvendes som grønt eksperimentarium mødested og lignende?. En sådan Grøn base kunne F.eks. bruges til at nyskabte initiativer som Ø-kassens pakkkeri inviteres som brugere. Møder og mere kulturelle betonede træf vil også være muligt.
Min motivation for ovenstående indlæg er med de bedste ønsker for Østersøen Perle der længe har haft for meget retning mod hvad der kan kaldes Østersøens Pølle. ( 500.000 svin produceres på Bornholm årligt )

Jeg ser den den centrale folkelige del af grøn ø visionen på Bornholm gennem mange mange år har hængt fast i det handlemønster at alle rigtig grønne Nybornholmere har focus på at etablere sig allene på selvejede gårde og lignende projekter. Det er selvfølgelig helt naturligt og ok at skabe sig en base i familielivet men hvis man vil skabe en grøn omstilling på Ø plan kræver det at der findes nye fælles veje ved at der bla.a. skabes og handles i grønne fællesskaber f.eks. i en form af lokale grønne klynger ( nordlandet, midt bornholm osv der også vil gøre det socialt nemt at få til at fungere, dele biler og meget andet )

Ex Nybornholmer

Hej Du22er,

Jeg er rigtig meget enig i det du skriver. Og det ligger i den grad i tråd med Alternativets ide om bæredygtig omstilling!

Kunne du have lyst til at arbejde videre med sagen hvis vi indkalder til et medlemsmøde for de der vil være mere aktive? (vi indkalder til et sådant møde kort tid efter opstillingsmødet d. 3.11. hvor vi også vil bruge tiden på at snakke aktivitet i bred forstand og hvad vi skal give os til.)

Du skriver Ex Nybornholmer? er du fornylig flyttet til Bornholm og så flyttet fra igen eller er du stadig på Bornholm?

Hilsen Anders

Tak for mail. Ex Nybornholmer. Har valgt at flytte og har fået bolig i
Permatopia.dk om Ca 14mdr Kan derfor ikke deltage som aktiv i Ås afdeling
på Bornholm. Har endvidere meld mig ud af Å grundet mine for mange
aktiviteter i økosamfunds arbejdet i DK og Karise. VH Anker

Det ser vildt cool ud med permatopia.dk, tillykke med det når I kommer så langt:)
Men hvorfor har du så meldt dig ud af Å? Det kræver ikke engagement at være medlem - men det er et tilbud til dem der har lyst og tid. Håber ikke du har følt dig skuffet.

Det er meget forskelligt hvad hvert medlem har lyst til af engagement. Selv lægger jeg meget energi som bestyrelsesmedlem på det strukturelle plan, men ser gerne at de medlemmer, der brænder for mere giver lyd fra sig, om ikke andet så for at sige hvad de mener der kunne gøres bedre.

Permatopia har netop fået byggetilladelse af Faxe kommune og skal bygges på
12-16 måneder. Det er et projekt til 200 millioner som er financieret og
SKAL derfor sikres de bedste vilkår for at blive gennemført. Dette kræver
voldsomt meget også af min involvering med at skabe og strukturere
fælleshuset mange funktioner der også skal være klar til indflytningen.
Du har ret i at jeg kunne vælge at være passiv i Å. For mig giver det kun
mening at kunne sætte tid af til at være aktiv. Netop dette kan/vil jeg
ikke nu og frem til 2018. Jeg vender måske tilbage om et års tid hvis alt
går vel. Vil gerne modtage nyhedsbreve og lignende.
God arbejdslyst til jer i liste Å.
Hilsen Anker

God arbejdslyst til jer også.
Hilsen
Anders

Hej @AndersKlausen ,

Anne udtalte til TV2 Bornholm (16. november 2016): “På landsplan kan man se, at det er gået op for folk, hvad Alternativet står for, og når det i forbindelse med en valgkamp også går mere op for folk her på øen, så tror jeg, det er muligt.” To kommentarer til dette:

(1) Så vidt jeg ved – og ret mig endelig hvis jeg tager fejl – er det ikke helt klart hvad Alternativet på Bornholm står for, og de sager, der er relevante ved kommunalvalget/på Bornholm er givetvis ikke de samme, som er relevante ved et Folketingsvalg/på landsplan. Derfor kunne det tænkes, at der kan gøres mere aktivt, end at forlade sig på partiet på landsplan alene som fundament. Dette kan også ses ved at Alternativet på landsplan ligger til 6.0% i seneste meningsmålinger (Berlingske Barometer, vægtet gennemsnit, 13. november 2016) imod 4.3% i meningsmåling på Bornholm rettet mod KV17 (Jysk Analyse, 16. november 2016) – pt. under-performer den bornholmske lokalafdeling partiet på landsplan.

(2) At forlade sig på, at bornholmerne først skal lære Alternativet på Bornholm rigtigt at kende i forbindelse med en valgkamp virker som en spildt mulighed: der er knapt et år til KV17, hvilket er tid, der kunne bruges på at udføre værdifuldt fodarbejde – både strategisk og kommunikationsmæssigt. På Bornholm er Alternativet et relativt ubeskrevet blad, hvorfor der nok ligger en del arbejde i at introducere og definere partiets lokalafdeling overfor vælgerne. I løbet af valgkampen er det dem, der råber højest, er bedst organiseret, og har flest frie hænder, der bliver hørt. Ingen af disse punkter er Alternativet på Bornholms force, hvorfor det er svært at se, at lige netop valgkampen skulle være det bedste tidspunkt at introducere partiet rigtigt. Det er ganske rigtigt, at en valgkamp er gratis eksponering, men det samme gælder i lige så høj grad for alle andre partier.

Jeg vil derfor foreslå, at der fokuseres på at udarbejde en bredt dækkende og sammenhængende lokalpolitisk platform, der er relevant for bornholmerne, og at der lægges en plan for hvordan denne platform effektivt og overbevisende kan kommunikeres til vælgerne forud for KV17.

Hvordan lyder det?

Hej Andreas,

Undskyld mit sene svar:)

Men tak for dine input, det er fedt med kvalificeret feed back. Vi SKAL lave mere larm i gaden på Bornholm. Vi er bare frivillige, der ikke har prøvet sådan noget før, og har et liv ved siden af også, men vi erkender afgjort at Bornholmerne har krav på at høre hvad Å-Bornholm kan byde ind med. Eller rettere hvad der i partiprogrammet har meget direkte relevans for Bornholm. Og der er rigtig meget. Det skal bare ud over højlyngen…

Og vi har ikke tænkt os at vente til valgkampen. Faktisk burde vi være langt mere igang. Men vi har brug for medlemmernes deltagelse også. For vi har en meget resourcestærk medlemsflok. Det er bare mit indtryk at folk er afventende eller tilbageholdende. Jeg selv som formand har ikke erfaring med at lede en så stor gruppe men tager mit ansvar meget seriøst, men synes opgaven er svær. Og tager gerne imod råd og vejledning…

Sendt fra min iPhone

Hej @AndersKlausen,

Tak for dit svar — det skal du slet ikke tænke på.

Jeg har fuld forståelse for, at der er meget at se til. Det er bestemt heller ikke forventeligt at du/I skal kunne klare al lokalafdelingens administration og samtidigt foretage analyser, udforme politisk, lave kommunikationsstrategier, osv — og samtidigt have et helt liv ved siden af. Det er også min erfaring, at omend decentraliseret/ikke-hierakisk arbejde kan være smaddergodt i mange henseender, så risikerer man også at tingene ikke bliver gjort, hvis der ikke er nogen, der koordinerer arbejdet og tager ansvar for dets udførelse. Hvis det er, kan jeg godt påtage mig en koordinerende rolle, hvis det på nogen måde kan bidrage eller lette jeres arbejde — du siger bare til.

I så fald har jeg nogle forslag til, hvordan vi kan komme i gang:

Så vidt jeg kan vurdere, er dialog.alternativet.dk baseret på Discourse platformen. I så fald, vil jeg foreslå, at der under “Bornholm”-kategorien oprettes tre indlæg: “Strategisk analyse”, “Politisk platform” og “Kommunikation og kampagne”, og at hver af disse omdannes til wiki-posts [1], således at alle medlemmer kan redigere i dem. På den måde kan alle (aktive) medlemmer bidrage i det omfang, og indenfor det område, de magter og har lyst og ekspertise. Jeg har selv noget materiale liggende til alle tre kategorier, som jeg kan sætte ind for at sætte arbejdet i gang. Dernæst ville jeg foreslå, at der udpeges én kontaktperson for hvert af de tre hovedområder [2], der sørger for at de ting, der skal gøres, bliver gjort. Her er du, @Anne_Thomas og @Wilhjelm åbenlyse muligheder, men I kan jo forhøre jer med de øvrige medlemmer i et nyhedsbrev eller lignende. Indtil disse findes, eller hvis ingen melder sig, kan jeg godt tage disse roller på mig også.

 • Under “Strategisk analyse” vil vi udarbejde (SWOT-)analyser af
  1. Alternativet som landsdækkende parti,
  2. Alternativet på Bornholm som lokalpolitisk parti,
  3. Bornholm som unik region,
  4. valgdemografi og politisk landskab forud for KV17, osv.
   Disse vil informere og kvalificere den politiske udviklingsprocess samt hjælpe med at forme en kommunikationsstrategi.
 • Under "Politisk platform” vil vi, på baggrund af relevante strategiske analyser, udarbejde en række konkrete politiske visioner og forslag [3], der vil udgøre den politiske platform, som skal være grundlaget for lokalafdelingens KV17-valgkampagne. Da distribueret/frivilligt arbejde kan risikere at lede til divergerende eller ukoordinerede politiske idéer, vil jeg foreslå at vi vælger én overordnet politisk målsætning, der kan agere som samlende ledestjerne og som ellers er i tråd med Alternativets værdier mere generelt. Et foreslag kunne være: “at gøre Bornholm til verdens bedste sted at leve”. Dette betragtes da som det grundlæggende aksiom for udviklingen af en sammenhængende lokalpolitik, og alle politiske del-visioner og forslag skal da være logiske følger af, eller i hvert fald søge at understøtte, dette. Dette vil gøre det meget lettere at skabe en sammenhængende fortælling om Alternativet på Bornholm, og vil være med til at definere lokalafdelingen.
 • Under “Kommunikation og kampagne” vil vi, på baggrund af relevante strategiske analyser, udarbejde en plan for hvordan vi mest (cost-)effektivt kommunikerer den udarbejdede politiske platform. Denne plan vil søge at imødegå svaghederne og udfordringerne identificeret i de strategiske analyser, og at bygge på de tilsvarende styrker og muligheder.

Vi bør dernæst beslutte nogle milepæle for, på hvilket tidspunkt vi gerne vil være hvor i denne process. Forslag kunne være:

 • Januar 2017: Tilfredsstillende gennemførsel af (i hvert fald) de fire forslag til strategiske analyser herover.
 • Februar 2017: Vedtagelse af overordnet politisk platform, f.eks. i form af 3 konkrete politiske forslag indenfor hver af 5 kategorier, der profilerer Alternativet klarest og bedst muligt (f.eks. “Landbrug og miljø”, “Transport", “Uddannelse og kreativitet", “Grøn omstilling", og “Tilflytterstrategi”). Andre områder, og konkrete sager, kan der tages stilling til hen ad vejen, og som de måtte opstå.
 • Marts 2017: Vedtagelse af en kommunikationsstrategi, med henblik på at øge kendskab til kandidater og lokalpolitik.

Disse deadlines kan virke lidt tidlige, men noget materiale eksisterer allerede og vi behøver jo ikke forfatte enorme romaner for hvert punkt. Grunden er, at jeg mener at det ville være hensigtsmæssigt at komme i gang med selve kommunikationsdelen så hurtigt som muligt, som beskrevet i mit forrige indlæg.

Hvordan lyder sådan en plan?


[1] Se her for vejlening til hvordan dette gøres. Dette kræver dog administrator rettigheder (trust level 4 eller derover, svarende til “Stamgæst” eller “Leder” i Dialogs sprogbrug, så vidt jeg kan vurdere) hvilket jeg ikke besidder pt., så enten kan du gøre dette selv eller vi kan skaffe mig de nødvendige rettigheder, hvad end der er nemmest.

[2] Arbejdsstrukturen skal naturligvis være i overensstemmelse med Alternativets øvrige retningslinjer, som f.eks. at @Wilhjelm (og @Anne_Thomas?) ikke må være medlem i “kandidatudvalg", osv.

[3] Dette kan godt bare være at udvælge elementer i landspartiets politiske program, men der vil også være behov for unikt lokale visioner og forslag. Vi er nødt til at have begrundede holdninger til emner, der er vigtig for bornholmerne, og hvor landspartier nok har begrænset materiale at tage udgangspunkt i: Færgeforlig, skolelukninger ude på øen, CO2-neutral ø, energimodel, landvindmølleparker, fraflytning og tilflytningsstrategier, osv. Her skal der selvfølgelig tages hensyn til Alternativets generelle retningslinjer for politisk udvikling.

Det er så megafedt det der Andreas.

Elsker dit oplæg. (Eller hvis elsker måske skal præciseres så synes jeg det er klart, logisk og dækkende. Samtidig med at jeg både er imponeret og taknemmelig for dit initiativet og din omhu)

Mht Aksiomet kan jeg lide valget af “at leve” fordi det forklarer/giver et bud på hvad vores fokus er. Mine kommentarer er i øvrigt:
A) Aksiomet for landsdækkende er “Det bedste land FOR verden” (ikke i verden) Jeg kan lide den ambition at man er stor nok til at række ud over sig selv.
B) Jeg er meget glad for en rapport (som jeg vil sende dig) der ud fra antropologiske dybdeinterviews giver en karakteristik af hvorfor “man” vælger at leve på Bornholm. Den giver fire nøgleord: Naturen, Nærhed, Spillerum og Identitet. Det bliver for langt her at gå ind i de enkelte (nyd rapporten) men når vi taler Aksiom så inspirerer du mig. For hvis vi nu kunne BÅDE definere hvilke punkter (spillerum, natur, nærhed, identitet f.eks), der er vores essentielle grundforståelse af den særlige Bornholmske gode måde at leve på, så kan vi både være lokalt forankret i vores selvforståelse men åbne for en lokalpolitisk ambition om med vores særegenhed at række ud over os selv og være et positivt bidrag for verden.
C) Aksiomet indeholder altså ikke (i min drøm) at vi er bedre end resten af verden. (“Bedste sted i Verden”) Men det sted i verden hvor vi vægter netop x,y og z som grundlæggende for et godt liv. Og ved at være særegne (ikke bedst) tillader vi hele verden at excellere i målet om at finde en mangfoldighed af måder at have et godt liv på.

Jeg kan godt lide at minde mig selv om Darwins “fittest” ikke er “stærkest” men “bedst egnede til et særligt formål”

Rent taktisk eller identitetsmæssigt om du vil så kan vi på et realpolitisk og visionpolitisk niveau minde meget om S og R her på øen. Men hvis vi kan fange det unikke værdipolitiske ståsted der giver visionerne og de realpolitiske beslutninger deres klangbund, så ville det være superstærkt.

Jeg tegner lige klicheen op, som den er i mine øjne:
Enhedslisten: social omsorg og miljømæssige forgængere som vi. Men giver ikke megen spillerum. Det er en ideologi eller institution der styrer. Ikke mangfoldighed.
Radikale: Sociale, grønne, kulturelle og flygtningevenlige som vi. Men ikke modige. De tænker stadig budgetter, vækst og det muliges kunst. De “drømmer ikke i farver”. De løser ligninger, men de skaber ikke kunst.
Socialdemokraterne: Bundet af form og foreningshierakier. De vil gerne være grønne, de vil gerne (Winni vil) være rummelige overfor fremmede. Men deres form gør at de ikke er rummelige overfor “os selv”. De er stærke ift øens identitet og nærhedsfølelsen, men der kan ikke rokkes meget med ørerne hvis ikke det er noget vi har prøvet før, fået godkendt i toppen eller står i vedtægterne.
SF: er meget meget utydelige. Pia Olsen Dyhr vil gerne være Venstrefløjens LA. Det slog hun fast på sidste landsmøde (efter Alternativet slog bunden ud af hendes valg) Men Leif Olsen taler mindsteløn og Internationale arbejdere. SF vælgerne er i grove termer enlige skolelærere. Jeg kan ikke mærke deres værdier. Måske som noget Enhedsliste-light eller som noget Alternativet-gjorde-det-først-men-vi-havde-tænkt-det-samme-for-længe-siden. Så dem har jeg svært ved at definerer.

Når vi taler om at Bornholm skal være et godt sted at leve så mener jeg at netop natur,nærhed identitet og spillerum er stærke målepunkter.

Naturen vil alle på venstrefløjen beskytte mere eller mindre ambitiøst.

Nærheden er forstået både i at være hinanden nær (socialpolitik), at have alt tæt på (decentralisering?, men også at føle sig direkte forbundet til verden (globalisering). At være hinanden nær er igen stærkt på venstrefløjen, at have alt tæt på har nogle decentraliseringstemaer hvor vi sammen med R og Ø er meget enige men hvor også V har været fremme. Verden tæt på er både noget med at tænke stort hvilket er mere synligt i erhvervslivet men omvendt ikke meget søgt af nogen af partierne her på øen. (Lidt venstrehånds bright green island og turismepolitik undtaget). Folkemødet er meget kædet sammen med Winni.

Identitet er de gamle partier. Det er bornholmer-bornholmere og landbruget. Men identiteten er under udvikling. Og jo større Gourmet og oplevelser bliver jo mere høj-værdi brand øen får desto mere vil Førderne fylde politisk. Og her har vi ALT og LA som dem der har bedst fat i moderniteten.

Spillerum er både kreativitet, iværksætteri og lokale ildsjæle. Og som det fremgår ovenfor synes jeg det er her de fleste partier er svagest. Colberg (V) har ikke som formand i Teknik og Miljø gjort Bornholm en iværksætters drøm. Skolerne er crap. Interessant kultur ligger på private hænder. Madhuset og Folkemødet er måske det tydeligste gode politiske eksempel og set som Winnis fortjeneste.

Jeg er igang med både Aksiom og SWOT her.

Men mest af alt prøver jeg blot at få nedfældet de tanker/visioner du inspirerede mig til på baggrund af dit oplæg.

Hvis du vil tage det praktiske videre vil jeg gerne bakke op ved at arrangere indhold og debat.

Gode hilsner
Anne

Sendt fra min iPhone

Kors hvor er I gode, Andreas og Anne - jeg vil følge med i denne tråd, for det er masser vi kan overføre i metoden her til Struer - mange af vores problematikker ligner sikkert også hinanden, selv om der er 500 km mellem os.

Hej @Anne_Thomas og @PovlE,

Tusind tak for jeres feedback! @AndersKlausen har været en helt og har oprettet tre wiki-sider som vi kan bruge i det videre arbejde: strategisk analyse, politisk platform, og kommunikation og kampagne. Jeg har sat noget materiale ind for at få arbejdet og diskussionen i gang. I må endelig bare tilføje, redigere, slette, osv. Det meste af det er ting, jeg allerede har sendt til Anne og Anders, men nu er det samlet ét sted.

Anne,

_Aksiomet for landsdækkende er “Det bedste land FOR verden” (ikke i verden) Jeg kan lide den ambition at man er stor nok til at række ud over sig selv. _

Helt enig. Man kan diskutere hvorvidt dette er et tema, der er bedst behandlet ved et kommunal- eller et folketingsvalg, men det er bestemt en betragtning, der er vigtigt at have med.

Jeg er meget glad for en rapport (som jeg vil sende dig) …

Det lyder enormt spændende. Den må du meget gerne sende mig, og allerhelst også gøre den tilgængelig herinde, f.eks. under strategisk analyse hvor jeg har gjort plads til den og hvor jeg tror at den vil være uvurderlig.

Aksiomet indeholder altså ikke (i min drøm) at vi er bedre end resten af verden. (“Bedste sted i Verden”) Men det sted i verden hvor vi vægter netop x,y og z som grundlæggende for et godt liv.

Jeg forstår hvad du mener: Vi vil fokusere på de ting, der er særegne for Bornholm i vores definition af hvad det gode liv er hér. Dog vil der være nogle ting, som nok er karakteristiske for det gode liv alle steder, f.eks. godt sundhedsvæsen, gode skoler, social tryghed, osv. Her mener jeg dog også det er vigtigt faktisk at lytte til hvad bornholmerne prioriterer og har af drømme og bekymringer, jf. politisk platform.

Jeg tegner lige klicheen op,…

Det er smaddergodt. Jeg har tilladt mig at kopiere det direkte ind som begyndelse på en strategisk analyse af det politiske landskab på Bornholm.

Skolerne er crap.

Jeg kunne ikke være mere enig. Skoleområdet er også en af dem, der optager mig allermest jf. også mine kommentarer til Anders og @Wilhjelm forud for sidste Politiske Forum.

Hvis du vil tage det praktiske videre vil jeg gerne bakke op ved at arrangere indhold og debat.

Jeg har som nævnt ovenfor prøvet at gøre nogle rammer klar, sådan at vi kan få udviklet en sammenhængende og overbevisende politisk platform og få den kommunikeret bedst og mest effektivt muligt. Så må I andre endelig bare byde ind og hjælpe med at få det i en stand som vi føler vi kan præsentere for bornholmerne.

Povl, tusind tak for din opbakning. I det omfang det er relevant for Struer, og andre yderkommuner, skal du/I være mere end velkomne til at finde inspiration i, og måske endda bidrage til, det materiale vi udvikler her på siden.

Anne og Anders, jeg går ud fra at planen fremadrettet nu er at få gennemdiskuteret og -arbejdet de tre åbnede kategorier, sådan at vi er godt klædt på til KV17, og gerne før. Et første skridt kunne være at udnævne én hovedansvarlig for hvert af områderne, som så kan koordinere indsatsen iblandt sig. Og hvad vurderer I at rimelige deadlines eller milepæle vil være? Vi bør nok også udnævne en PR-ansvarlig, der kan sætte kommunikationslinjer op så hurtigt som muligt (dette kan selvfølgeligt bare være den ansvarlige for “kommunikation og kampagne”).

Hvordan lyder det?

@anon69447242 - Tak - jeg vil følge det og tage inspiration. I analyse og platform bliver det nok mest metode vi kan bruge, da forholdene i kommunerne er meget specifikke. Tænker at jeg kan bidrage en del på kommunikation og kampagne.