Hvad vil du spørge statsministeren om?

asdfsda

Kære medlem

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

Næste spørgetime er tirsdag d. 23. april 2024, hvor Franciska vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen. Det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi benytter os af Dialog, så vi sammen kan finde det skarpe spørgsmål, der får vores politik bredere ud.

Stil et spørgsmål ved at trykke på knappen nedenfor og svar på indlægget i Dialog.

Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved du logger ind “Med Alternativet” inde på Dialog. Til dit spørgsmål, må du gerne tilføje ca. 10 informerende linjer med relevant baggrund for dit spørgsmål, så bliver det nemmere at stille dit spørgsmål i salen.

Stil dit spørgsmål her-2

Grønne hilsener
Alternativet

1 Synes om

Statsministeren vil gerne at vi skal arbejde mere, og ikke gå ned i tid. Men, grundet bla kvaliteten i alt for mange af vores daginstitutioner, er hver femte forælder i følge en Epinionundersøgelse allerede gået ned i tid, og 47 procent overvejer det, hvis ikke kvaliteten forbedres.

Og nej, det er ikke gjort med den nuværende udgave af loven om minimumsnormeringer som kun gælder som et kommunalt gennemsnit baseret på en opgørelsesmetode der ikke viser normeringen ude på stuerne hvor børnene er.
Vi skal selvfølgelig have reelle minimumsnormeringer i børnehøjde.

Hver dag i et lille barns liv tæller.

Er Statsministeren nervøs for denne udvikling og vil Statsministeren være med til at stoppe det politiske omsorgssvigt af vores mindste borgere, som sker på daglig basis pga den manglende kvalitet og investeringer på området, samt viljen til at skabe et langt mere børnefamilievenligt arbejdsmarked?

6 Synes om

Artikel om New Zealand

New Zealands hovedstad bragte naturen tilbage fra randen, og det var faktisk ret nemt, men det viste, at der skulle være politisk vilje til at gøre det.

Hvad vil premierministeren gøre for at stoppe vores dyrelivskrise, da antallet falder hvert år, før det er for sent?

1 Synes om

Mette, hvad siger du til, at når du fremadrettet kommer med udmeldinger på, hvor meget vi donerer til materielt udstyr, tilkendegivelser om støtte mm. til åkrigsførende lande, så forpligtiger du dig samtidigt på at formidle til befolkningen, hvordan du og regeringen arbejder i andre spor på at få fred i Europa, Gaza mm.?

5 Synes om

Jeg er sikker på, at Statsministeren, og ikke mindst Statministerens dygtige embedsmænd, er fuldt vidende om det ubestridelige faktum, at kommercielle fly i skala, der flyver på brint, er mindst 20 år fra at blive et realistisk alternativ, om nogensinde, til flyvemaskiner, der flyver på almindeligt brændstof. Dertil vil produktionen af såkaldt bæredygtigt flybrændstof være fuldstændig utilstrækkelig så langt ud i fremtiden, vi kan se.

Det er derfor oplagt for enhver, at den tilladelse, som bl.a. Socialdemokratiet har givet ejeren af Københavns Lufthavn til at udvide lufthavnens kapacitet med 50%, har betydelige negative effekter på klimaet og befolkningens indstilling til at gøre noget ved vores forurening.

Med hvilken ret har Socialdemokratiet på trods af disse forhold, valgt at fratage vores børn og fremtidige generationer deres mulighed for et værdigt liv på en planet, der bliver ødelagt af vores alt for høje udledninger af CO2?

5 Synes om

Jeg kunne godt tænke mig at høre Statsministerens svar på om det er en logik i at kongehuset kan få dækket indvendig vedligeholdelse uden grænser, mens det specialiseret område skal have økonomiske betragtninger indover fordi omkostningerne stiger? Om der er en logik i at de svageste skal holde for, mens minkavlerne kan skovle ind?

3 Synes om

Du omtaler Israel som “et domokrati”. Mener du dermed, at almindelige retsstatsprincipper er overholdt? Mener du, at de bosættere, der skyder palæstinensere, altid bliver retsforfulgt? Er det lige meget? Holder du med Guterres og dermed de humanistiske retsgrundsætninger eller støtter du bare Israel og USA?

1 Synes om

I løbet af I år udtaler EU-domstolen sig om den danske ghettolovgivning i forbindelse med retsagen anlagt af beboere fra Mjølnerparken om gyldigheden af lovgivningen.

Samtidig skal vi her i salen stemme om anlæg af en bilbro til 200 mio kroner, affredning af både Vestvolden og et stykke natur ved Tingbjerg, for at imødekomme Boligministeriets ghetto-krav til Tingbjerg. Et indgreb som går stik imod alle andre hensigter om bæredygtighed, turisme-udvikling og mere biodiversitet i Danmark.

Tingbjergs almennyttigt boligområde, der i kraft af andre tiltag klarer sig bedre og bedre - som statsministeren ved fra sit besøg på TIngbjerg Skole, så er den en af de bedste skoler i København - har ikke efterspurgt bilbroen, men bedre cykelforbindelse og bedre kollektiv trafik. For mange virker bilbroen som en uønsket skrivebordsøvelse - blot for at få nogle tal i et regnark til at se pæne ud.

Hvis EU-domstolen vurderer at den danske ghettolov er racistisk, og dermed i strid med konventionerne, vil regeringen tage konsekvensen og ophæve loven - og dermed stoppe den planlagte bilbro?

Og kunne det i lyset af retssagens procesrisiko for Danmark, være en idé at sætte igangværende ghetto-planer på pause?

1 Synes om

Er det muligt at lave retskrivning om, så man kan skrive æ og ø som i Sverige.
(når man sidder med en engelsk computer så ender ø med at blive til o)

Baggrund: Mange byer eksploderer i store tætbyggede mastodonter af ikke klimavenlige beton boligkomplekser. Ofte financierede af pensionskasser. I Aarhus kan man ikke engang få boligerne lejet ud!
Forslag: Lad CO2-udledning ved betonforbrug til opførsel af nye betonboliger i størstebyerne tvungent tælle med i byernes egne CO2-regnskaber. På den måde får byerne, der arbejder hen imod at være klimaneutrale allerede i 2030 (f.eks. Aarhus, et kraftigt incitament til at stoppe med den megen klimasvinske betontilplastring. Måske det vil medføre byggestop i Aarhus. Eller at man ikke river beton ned for at bygge nyt beton!? Klart at man ikke bare kan lade Aarhus CO2-udledning - tælle med i Aalborg, hvor betonen produceres!? :seedling: Måske det samme gælder for f.eks. Lynnetteholmen. Eller tunnelelementfabrikken? Eller Egholmlinjen eller Fyn-Als forbindelse? Eller en evt.fast forbindelse over Kattegat? Eller…? :hugs::seedling:

  • Jeg præciserer/uddyber gerne min kommentar om ønsket! * :hugs:
1 Synes om

Hvorfor vi ikke får samme love om cannabis som Tyskland nu har indført? Det vil lette os for så mange ressourcer og tilføre så meget skatteindtægter og løse problemet på Christiania Nørrebro og i resten af landet.

1 Synes om

Jeg vil gerne have en samfund med lidt mere medvind fremfor modvind, om man vil, og jeg kunne godt tænkte mig at Statsministeren begyndte at tale danskerne lidt op, fremfor ofte give os reprimander, så spørgsmålet er hvorfor gør du ikke det? eller sagt på en anden måde “Kunne statsministeren forestille sig at i stedet for at give befolkningen generelle reprimander, så også bare en gang imellem kom med lidt positiv respons til befolkningen” - Det kunne vi god trænge til :slight_smile:

1 Synes om

Min familie - dansk far, nepalesisk mor og fælles dansk baby på 3 måneder er lige blevet udvist til Portugal. Hvorfor sikrer man ikke danske børns tarv ved at lade dem blive i Danmark med begge deres forældre i stedet for at udvise familien til et land, hvor de ikke har noget tilhørsforhold?

2 Synes om

Hej Mette Frederiksen!
Jeg kunne faktisk godt håbe, at du tager EU-stafetten, fordi du er i stand til at tage ansvar, på en mærkelig måde, når det gælder. Jeg er bestemt ikke altid enig i den politiske retning, men du har evnen til at overtale mig lidt hen ad vejen. Og som du siger noget for noget - nu vil jeg gerne, at du giver lidt den anden vej. Store Bededag, fx: Det er en dag, som påminder os om, at vi ikke blot er arbejdstøjdyr i bur - men mennesker, der kan og har evnen til at være noget for dem og os, vi holder af. Det skal der være tid til, og du skal holde op med at inddrive Store bededag som om, det er et plus på betalingsbalancen.
Ærø-manifestet består i langt længere tid fremover end Socialdemokratiet, hvis ikke du forstår at sadle om, vil du det?

Venlig hilsen
Gunhild

1 Synes om

Frederik Vad og Kaare Dybvad har turneret med et synspunkt om at brune/muslimske medborgere undergraver samfundets institutioner indefra, f.x. ved at dække over hinanden i socialsager.

Jeg kunne godt tænke mig at vide om det også er Mette Frederikssens holdning og især med tanke på de ændringer af reglerne for aktindsigter, der er på tegnebrættet. Vi bryster os af at vi har lav korruption i Danmark, men hvis vi har folk der dækker over hinanden i offentlig sagsbehandling bør man vel stramme reglerne for habilitet og sikre bedre muligheder for at se det offentlige efter i sømmene.

1 Synes om