Hvad vil du spørge statsministeren om?

asdfsda

Kære medlem

Til sidste spørgetime spurgte @franciska_rosenkilde igen ind til konflikten i Israel/Palæstina. Du kan se alle Franciska Rosenkildes spørgsmål på Folketingets TV fra kl 14:05.

Næste spørgetime er tirsdag d. 12. december 2023, hvor Franciska vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen. Det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os af Dialog, så vi sammen kan finde de skarpe spørgsmål, der får vores politik bredere ud.

Stil et spørgsmål ved at trykke på knappen nedenfor og svar på indlægget i Dialog.

Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved du logger ind “Med Alternativet” inde på Dialog. Til dit spørgsmål, må du gerne tilføje ca. 10 informerende linjer med relevant baggrund for dit spørgsmål, så bliver det nemmere at stille dit spørgsmål i salen.

Stil dit spørgsmål her-2

Grønne hilsener
Alternativet

Fra dr.dk: 350 millioner kroner vil Danmark give som bidrag til tab og skader i fattige lande forårsaget af klimaforandringer. Heraf halvdelen til en ny fond, der sidste torsdag blev indgået på klimatopmødet COP28 i Dubai. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) i går til dagbladet Information. Men hvad der ikke fremgik var, at pengene tages fra den danske udviklingsbistand.
Der er altså ikke tale om, at Danmark hiver nye penge op af lommen. Pengene flyttes fra andre formål. Nu får Danmark kritik for at tage fra de fattige lande og giver til de fattige.

Jeg vil gerne spørge statsministeren, hvornår Danmark tager hul på at levere en ægte klimakompensation - med midler, som ikke i forvejen var allokeret til hjælp til klodens fattigste lande?

4 Synes om

“Statsministeren har i et TV-interview (også repeteret i Jonathan Spangs “Tæt på sandheden” (DRTV) tilkendegivet, at der nok er en sammenhæng mellem en bombesprængning fornylig og inddragelsen af opholdstilladelserne for tre navngivne kvinder, alle vel integrerede og arbejdende. Mener statsministeren, at der er en slags universel sammenhæng mellem ikke-vestlig herkomst og risiko for kriminalitet?”

Begrundelse: Vi så i et interview med statsministeren (9.10, TVSYD) MF skælde en journalist ud, da MF blev spurgt om, hvorvidt hun også ville lægge blomster foran den palæstinensiske repræsentation, efter at hun netop havde lagt blomster ved den israelske ambassade. Mette Frederiksen satte ved den lejlighed “den demokratiske stat Israel” op overfor befolkningen i Gaza og “Terrororganisationen Hamas”.

Det afspejler for mig at kolonialistisk verdenssyn, hvor vi, de gode demokrater overfor de primitive, måske endda muslimske befolkninger er nødt til at forsvare os imod deres ondskab.
Dermed sættes deres ondskab op overfor vores godhed. Resten af verden ser på Occidenten (Vesten) og vores kolonialt prægede udbytning, krige og så viere med undren, fordi det opleves som hykleriske dobbeltstandarder.

1 Synes om

I den sidste spørgetime holdt statsministeren fast i at Israel har ret til at forsvare sig selv. Israel skal selvfølgelig overholde krigens love, men hvorvidt dette er tilfældet ville statsministeren ikke tage stilling til. Jeg har to opfølgende spørgsmål:

a) Én ting er at overholde krigens love. Noget andet er spørgsmålet om, hvorvidt forsvaret står i et rimeligt forhold til angrebet. Mener statsministeren at der er en rimelig proportionalitet i Israels selvforsvar? Jeg vil minde om at Israel indtil videre har dræbt ti gange så mange civile som Hamas.

b) Én ting er at forsvare sig selv. Noget andet er at forebygge ethvert fremtidigt angreb ved at udslette sin modstander. Mener statsministeren at Israel har ret til at forebygge ethvert fremtidigt angreb ved at udslette Hamas, koste hvad det vil for civilbefolkningen?

Opfølgende spørgsmål:

a) Man skulle ellers tro at politikernes arbejde i høj grad handlede om at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt noget er proportionalt. Er straffen for mild eller for hård? Hvor mange penge er det rimeligt at bruge på at løse det-og-det problem? Er der nogen befolkningsgrupper, som bliver særlig hårdt ramt? Men nu vil statsministeren pludselig ikke længere tage stilling til et spørgsmål om proportionalitet. Hvordan kan dét være?

b) For det første: Vil statsministeren anerkende, at når Israel forsøger at udslette Hamas, så vil det koste mange flere civile ofre, end hvis Israel bare forsøgte at afværge det aktuelle angreb? For det andet: Vil statsministeren anerkende, at når Israel forsøger at udslette Hamas, så er der strengt taget ikke tale om selvforsvar, men om en forebyggende krig? Vi taler jo om at afværge fremtidige terrorangreb.

1 Synes om

Er du tilfreds med udbygningen af havmølle-energi i DK?

Begrundelse: I Zetland fremgår at regeringen med Løkke i spidsen har stoppet i hvert fald seks havmølleprojekter, hvor der i praksis ikke var problemer, men tværtimod var lokal opbakning.

4 Synes om

Der bliver hele tiden fortalt, at Israel vil udrydde Hamas. Hvordan skal det lykkedes? Det er jo ikke lykkedes før for vesten. Der er kun ro indtil, der dukker en ny leder op. Så hvordan løser vi det problem?

1 Synes om

Danmark bryster sig af at bidrage til den nyligt oprettede klimafond med 350 mio kr.
350 mio kr… Det er rundt regnet 58 kr. pr. dansker.
Med den klimabelastning, de FLESTE danskere har (IKKE de fattigste!), burde det beløb være markant højere!

Herudover tages pengene fra de fattigste i verden - nemlig fra dem, som i forvejen var tiltænkt U-landshjælp.

Kan statsministeren redegøre for eller give en gyldig grund til, at det er nogle af de fattigste i verden - dem med det laveste klimaaftryk - der skal betale for, at de fleste af os i den rige del af verden - os, der har det højeste klimaaftryk - kan fortælle os selv og hinanden, at vi skam aktivt vil afbøde noget af den skade, vi har forårsaget…
Og så her lige før jul!
Engang kaldte man “giverne” af den slags “godgørenhed” for Hattedamer.

3 Synes om

Hmmm… måske burde “gyldig grund” erstattes med “anstændig grund”?

I lyset af den globale klimakrise, hvor fortsat udledning af CO2 udgør ‘mere benzin på bålet’ - i lyset af, at Danmarks CO2-udledninger svarer til at vi skal have fire jordkloder for at vores udledninger ville være inden for det bæredygtige af jorden regenerative bæreevne - i lyset at vores nationale transportsektor i dag tegner sig for ca [30 %] af vores nationale udledninger - i lyset af, at fortsat udbygning af mere trafik infrastruktur i form af flere motorveje og flere landeveje uvilkårligt i anlægsfasen vil føre til mere CO2 udledning og gøre større indhug i vores i forvejen begrænsede areal og truede/sparsomme natur idet Danmark nu engang har den størrelse Danmark har og vores arealer kun i få tilfælde kan bruges til mere end ét formål [med mindre vi bygger i dybden/højden] - i lyset af, at forskning viser, at flere veje uvilkårligt vil generere mere trafik og dermed føre til flere biler på vejene - i lyset af at et køretøj normalt primært kører i sit ‘nærområde’ (altså for danskernes vedkommende i Danmark) - i lyset at at der er ca [2,8 mio køretøjer] indregistreret i Danmark i dag og at regeringens egne, trafikale fremskrivninger [Klimafremskrivning 2023, figur 4.4] indikerer ca 600.000 FLERE indregistrerede køretøjer i 2035 sammenlignet med i dag, og hvor vi i parentes bemærket i samme periode kun forventer at blive 250.000 flere danskere - og i lyset af, at hver ekstra produceret køretøj i sin fabrikation uvilkårligt giver anledning til en øget (global) CO2-udledning under fabrikationen og importen til Danmark - mener statsministeren så at vi i Danmark bør indføre et loft over, hvor mange køretøjer der kan være indregistreret til at må køre på de danske veje, og vil regeringen arbejde for at danskerne får incitament til at reducere antallet af indregistrerede køretøjer i Danmark sammenlignet med antallet af indregistrerede køretøjer i dag og antallet i 2035 jf regeringens egne fremskrivninger?

2 Synes om

Hvornår bliver Storebæltsbroen gratis - som lovet i sin tid? :seedling:
At man skal betale for at køre over Storebæltsbroen splitter Danmark - frem for at samle. Til stor gene for både privatbilisme og erhvervsliv. Broen er for længst tilbagebetalt. Lad os nu få lov til at køre hjem til jul uden absolut at skulle betale til ‘malkebroen’. Novo Nordisk planlægger fremtidig udviddelse i Odense (ikke Kalundborg), hvilket måske også kan tale for, at Storebæltsbroen gøres gratis? Det kan også være en fordel for den offentlige transport, der krydser Storebælt, at den vil blive gjort billigere?

1 Synes om