Hvad vil du spørge statsministeren om?

spørgetime

Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

I sidste uge var det Bjarke Fiskers (@bfisker) spørgsmål, der blev stillet til statsministeren. Hans spørgsmål lød på:

Du kan se hans spørgsmål og de to andre Torsten Gejl stillede ved at trykke her og gå til 14:30:20 for at se alle tre spørgsmål eller 14:35:20 for at se spørgsmålet fra Bjarke.

Næste spørgetime er tirsdag d. 7. december 2021 og Torsten Gejl vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen, det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at trykke på knappen nedenfor og svare på indlægget i Dialog. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog. Til dit spørgsmål, må du meget gerne tilføje ca. 10 informerende linjer med relevant baggrund for dit spørgsmål, så bliver det meget nemmere at stille dit spørgsmål i salen.

Stil dit spørgsmål her-2

Vi glæder os til at modtage jeres spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

1 Synes om

Situationen på sygehusene er alvorlig, som følge af personaleflugt i efterforløbet af sygeplejerske-konflikten. Afsnit må lukke senge på grund af personalemangel. Har statsministeren gjort sig nogle tanker, om hvordan vi også fremover kan sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet og med lige adgang for alle borgere?

4 Synes om

Kan statsministeren sige noget om hvornår jeres kommunikationsrådgiver på borgen bliver fyret? For tænker det kan hjælpe jer med, at stoppe med, at tale ned til borgerne.

MÅL 10 i FN’s verdensmål hedder, MINDRE ULIGHED. Herunder lyder et Delmål således.

Inden 2030 skal der opnås og fastholdes en gradvis indkomststigning for de nederste 40 procent af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet

Et andet Delmål lyder:

Der skal vedtages politikker, især finans-, løn- og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

Det vi ser herhjemme er imidlertid, at uligheden er stigende, og det til trods for, at ledigheden er lav, beskæftigelsen høj og væksten buldrer derudaf.
Det kan vi ikke være bekendt. Danmark er for rigt til at acceptere fattigdom.
Vi kan vel ikke både tilslutte os verdensmålene, og så vedblive med at fastholde de forhold, som verdensmålene søger at bedre…
Spørgsmålet lyder, er det ikke snart på tide, at give lidt i bunden af samfundet, inden landet knække over?

2 Synes om

Synes statsministeren virkelig at det er en god idé at indskrive et obligatorisk håndtryk i en lov, som skal vedtages i en tid hvor smittetrykket er hurtigt stigende og
hvor der ellers bliver mobiliseret alle kræfter i samfundet for at formindske smittefaren?

Der er tale om L56, lovforslaget om indfødsret meddelelse.

Ville det ikke give mere mening at fortsætte med at droppe, eller suspendere kravet MIDLERTIDIGT - lige som det har været suspenderet i lovforslagene de seneste 1½ år - på grund af en verdensomspændende pandemi?

»[…] regeringen synes, det er en god idé at give hånd,« siger Lars Aslan i en kort artikel i Berlingske af 27.11.2012.

Ifølge Lars Aslan “kan kravet blive suspenderet i en periode, hvis der kommer en henstilling fra sundhedsmyndigheder om at lade være med at give hånd.”
Men en “suspendering” af en vedtagen lov er kun muligt ved at ændre loven ved lov - altså ved at behandle og vedtage et nyt lovforslag.

Det er netop det som var nødvendig for to år siden, da hundredevis af borgere skulle vente på en udsat grundlovsceremoni, indtil en ny lov om indfødsrets meddelelse blev vedtaget.

Aslan argumentere for, at " så må det udskydes til et senere tidspunkt" …
Men det kan komme til at ramme mange børn, der står som bipersoner sammen med en forælder på lovforslaget, og som fylder 18 i løbet af det kommende halve år.
Hvis ikke deres forælder deltager i en grundlovsceremoni inden børnene fylder 18, så er de henvist til selv at skulle starte helt forfra - inklusive at skulle søge om permanent opholdstilladelse først, vente 2 år, bestå indfødsretsprøven, håbe på dispensation fra beskæftigelseskravet, og bruge omkring 10.000 kroner på det hele.

Jeg vil gerne spørge statsministeren om følgende:

Ville det ikke være en løsning, at nedsætte et udvalg baseret på et medlem fra samtlige partier i folketinget, som kan se på hvad der fra folketingens medlemmers side, kan gøres af tiltag for at fremme tilliden mellem folketingets medlemmer og og folket i dette land.

Et udvalg som løbende har til opgave, at se på hvordan man taler til hinanden i folketinget, med fokus på at fremme en kultur der fordre tillid til politikerne. Og en kultur der fremmer samarbejdet med pressen/medierne, som ligeledes vil fordre tilliden mellem folket og politikerne.

Et udvalg der har til opgave at komme med forslag til bedring af debatten, så folket kan føle sig inkluderet i det førte politik. Samt komme med indstillinger til, hvordan man kan bedre samarbejdet med pressen, ud fra tesen hvad kan folketingets medlemmer gøre, til denne bedring.

Et udvalg som alene har til opgave at se indad, i sin søgen efter løsninger der kan fodre den bedst mulige tillid mellem folket og folketingets medlemmer og dets samarbejde med pressen/medierne. Samt med magt til at indføre tiltag den finder kunne bedre dette.

3 Synes om

Kære Allan Vestergaard!
Et spørgsmål til dig, Allan: Du skriver bl.a.: …“i sin søgen efter løsninger der kan fodre den bedst mulige tillid…”

Jeg er klar over, at der sagtens kan være tillid mellem dyr og mennesker - så er det på plads…

Men mener du, at mennesker skal FODRE hinanden?
Hvad er det egentlig, du skriver?

Kærlig hilsen
Gunhild :ear: :pray: :green_heart:

En tastefejl der skal selvfølgelig stå fordre, ikke fodre med fordre :ok_hand::joy:

Hvis det offentlige forbrug skal hjælpe den grønne omstilling, kunne man så indføre et indkøbsstop af nye ting?
Vi forestiller os at det offentlige kunne spare utroligt mange ressourcer og penge hvis man fx kun købte brugte kontormøbler og inventar. Og forsøgte at dele og reparere det man allerede har.
Men det kunne jo også gælde meget andet end kontormøbler.
Det ville understøtte og professionalisere genbrugsmarkedet helt enormt.

Mindst 30 % af vores affald er byggeaffald. Er der nogen der arbejder med at lette reglerne, så noget af dette kan bruges i byggeri og især offentligt byggeri?

6 Synes om

Birthe Nygaard Rasmussen Medlem

Vil spørge om statsministeren har bedt miljøministeren om at sætte sig grundigt ind i forskningen af flydende saltreaktorer(atomkraften). Soeborg Tecnologies, som har ansat 28 forskere fra hele verden, og bl.a. samarbejde med Korea, som åbenbart ikke har berøringsangst, hvilket jeg har indtrykket af er tilfældet på Christiansborg.

1 Synes om

Tommy Runge Medlem

Mit spørgsmål til statsministeren er:

Hvad tænker statsministeren om brug af jordvarme, jordvarme er godt for klimaet og Co 2 aftryk og kan skabe arbejdspladser.

En side bemærkning til statsministeren:

Danmark består af ca 60% landbrugsjord og jordvarme er godt for klima og børns børn fremtid

2 Synes om

Kære Tommy Runge :green_heart:

Tak for et meget relevant spørgsmål til Statsministeren.

Jeg tænker, at jeg måske forstår sidebemærkningen, men kunne du kort uddybe den, så det faktisk bliver indledningen/oplægget til spørgsmålet…
På forhånd tak :pray:

Gurli Toft Sieljacks Medlem

Hvad vil statsministeren gøre for at Flensborg Fjord får det bedre bl.a. ved at forbyde muslingefiskeri. Tyskland har allerede forbudt det. Udledning er også et stort problem og sikkert ikke det eneste sted i DK

Hvad har Statsministeren tænkt sig at gøre ved den stigmatisering, og mistro som udsatte og handicappede møder i Job systemet.
Mange der som jeg selv oplever udredning i årevis, og det skaber sygdom og mistrivsel.
Spørgsmålet genstår siden Socialdemokratiets kongres i 2018, hvor jeg ikke fik svar, nu håber jeg så at Torsten har mere held end jeg havde, for desværre er spørgsmålet stadig meget relevant
Mange hilsner Benjamin //Fanø

3 Synes om

Ja, Benjamin - vedholdenhed er måske ikke så moderne, men jeg tror på vigtigheden at dit spørgsmål og jeg tror på dig

1 Synes om

I Alternativet vægter vi børn og familiers trivsel meget højt. Og det ved vi også at statsministeren gør.

Men i Alternativet mener vi at vi i dag har et samfund og strukturer som ikke understøtter det bæredygtige familie- og børneliv og vi syntes derfor også at det er en stor fejl at familieministeriet er nedlagt. Familien mangler et talerør.

Vi har at gøre med stigende mistrivsel blandt børn, unge, voksne og ældre. En alvorlig udvikling som der ikke bliver taget nok hånd. Det er et samfundsproblem med så mange der ikke har det godt. Både økonomisk og menneskeligt, at konsekvenserne enorme.

I Danmark rammer angst, stress og depression flere og flere. 250.000-300.000 danskere lider af stress. Og stressrelateret sygdom koster samfundet 14 mia kr. hvert år.

Det kalder på politisk handling.

Et Familieministeriet kan sørge for at trivsels- og omsorgsperspektivet også er med i sagsbehandlingen, når der laves ny lovgivning. Dette har der i flere år været en udpræget mangel på, hvor det overvejende er arbejdsmarkedets behov, der tages hensyn til. Det skaber ubalance mellem arbejdsliv og familieliv, med mistrivsel til følge når familiens stemme ikke inddrages i højere grad.

På den baggrund spørger vi Statsministeren, om Regeringen vil genindføre familieministeriet?

Coronavaccine og beslutningsproces

I forsommeren 2020 meddelte SSI og Bavarian at de havde to bredspektrede og langtidsvirkende covid19 vacciner klar til testfaser baseret på hhv syntetisk protein og dna vektorer fra hhv Bavarian & SSI.
På trods af disse lovende danske vaccciner valgte statministeriet ensidigt at satse milliarder på forhåndsindkøb af heller ikke udviklede eksperimentelle primært amerikansk producerede vacciner.
Først i november 2020 valgte staten at yde en 18,8 millioner kroner alene til hjælp til fase 1 forsøg for SSI vaccinen.

I det mellemliggende periode har de løbende fase 3 forsøg (vaccineprogrammet) af de indkøbte amerikanske vacciner vist at disse er såvel kortlivede som snævert dækkende og kræver 3. stik inden 200 dage da vaccieneredes eget immunsystem vil fremstå svækket ift hvis de ikke var blevet vaccineret.

I den mellemliggende periode er SSIs stærkt lovende vaccine fuldstændigt forsvundet fra radaren mens Bavarians vaccine først forventes klar til fase 3 forsøg i foråret 2022, en proces der tydeligt kunne være fremskyndet med år ved omdirigering af midler.

Spørgsmål 1.; Hvorfor har statsministeren så ensidigt valgt at satse milliarder af danske skattekroner på udvikling af fremmede usikre vacciner?

Spørgsmål 2.; Hvor foreligger er resultatet af fase 1 forsøgene med SSIs vaccinekandidat?

Spørgsmål 3.; Den tidligere S regering besluttede i 2012 og effektuerede i 2016 bortskaffelsen af den statsejede og SSI drevne vaccinefabrik, påtænker statsministeren igen at oprette en sådan enhed til imødekommelse af fremtidige sundhedskriser?

/Lars Therkelsen

Kilder;

https://www.bavarian-nordic.com/investor/news/da.aspx?news=6329

For 33 år siden lærte vi om drivhuseffekten i skolen.

For 13 år siden var der topmøde i København, og alle var enige om at fossile brændsler skal udfases.

Danskerne har haft god tid til at omstille sig.
Nu stiger energipriserne. Dermed er der endelig et økonomisk incitament til dem, der ikke har begrænset og omstillet deres energiforbrug.

Det virker helt tosset hvis man nu vil lave politiske hjælpepakker, der sætter markedskræfterne ud af kraft, og gør fossile brændsler billigere!

Det kan da kun være vedvarende energi der laves hjælpepakker til? Eller kun særligt udsatte borgere der hjælpes? Eller omstilling til vedvarende energi der støttes?

Husk, at hvert 5. for tidlige dødsfald skyldes forurening fra fossile brændsler.

PS: Jeg håber spørgsmålet bliver uaktuelt før det kan stilles.
PPS: Kilde: Et ud af fem for tidlige dødsfald skyldes fossile brændsler | Ingeniøren)

2 Synes om

Kære Jacob :pray:
Ja, danskerne har haft virkelig god tid - og spildt den for manges vedkommende - så ikke noget som helst ynk - det medgiver jeg sagtens!
Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Er der udvisningsdømte kvinder, der skal afsone i et fængsel i Kosovo? Og hvordan sikres deres rettigheder og beskyttelse mod overgreb og seksuel chikane?