Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

I sidste uge var det Peter Kjær Hansens (@peterkjaerhansen) spørgsmål, der blev stillet til statsministeren. Hans spørgsmål lød på:

Du kan se alle tre spørgsmål Torsten stillede statsministeren ved at trykke her og gå til klokkeslættet 14:07:00 for at se spørgsmålene fra starten og 14:10:50 for at se spørgsmålet fra Peter Kjær Hansen.

Næste spørgetime er tirsdag d. 16 marts og Torsten Gejl vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen, det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at trykke på knappen nedenfor og svare på indlægget i Dialog. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog.

Stil dit spørgsmål her-2

Giv opbakning til et spørgsmål , der allerede er foreslået, ved at ‘like’ det.

Du skal stille dit bud på et spørgsmål senest mandag d. 15. marts kl. 9, hvorefter Torsten vælger blandt et af de mest populære.

Vi glæder os til at modtage dit spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

Corona har sat vores alles sårbarhed til skue, både den fysiske og den mentale, og ligeså betydningen og værdien af vores base, i familien og vores nære relationer, når krisen rammer.

I Alternativet har vi i vores politiske udspil, foreslået et trivsels og omsorgsministerie.

“Ministeriet skal bla være med til at sikre alle menneskers mulighed for at leve gode, værdige og lykkelige liv med plads til omsorg, nærhed, meningsfulde fællesskaber og balance.”

Vil statsministeren være med til at indføre et trivsels og omsorgsministerie?

6 Likes

Et stort flertal i Europaparlamentet har i sidste uge vedtaget en opfordring til medlemsstaterne om at tage deres børn hjem fra flygtningelejrene.

Allerede i foråret 2019 lød PETs vurdering, at danske børn i lejre i Syrien ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko for Danmark. Men den oplysning holdt regeringen hemmelig for Folketinget i et år.
Regeringen har tilsidesat den faglig ekspertise og vægtet politiske principper højere.

Vil regeringen også tilsidesætte Europaparlamentets opfordring?

5 Likes

Vil du som Statsminister opfordre regeringen og folketinget at sætte gang i en række lokale åbne dialog møder med befolkningen, om hvad det er for et menneskesamfund vi i fællesskab gerne vil opleve at leve og bo i? Lokale dialog møder med samme dagsorden.

1 Like

Her i forbindelse med genåbningen, tænker statsministeren så over de senfølger der kan opstå også ved folk under de 50, der går hen og bliver smittet med covid 19?

Danskerne er en af verdens mest forgældede folk og gælden stiger her under corona-krisen.

Selvom bankerne er blevet reguleret mere og mere siden sidste krise, er danskernes gæld steget og steget. Det samme gælder pengemængden - altså antallet af danske kroner. Jo mere gæld, des flere danske kroner.

Siden 90’erne er antallet af danske kroner steget stødt med næsten 7% per år - ikke bare 2% som er jo Nationalbankens inflationsmål. Vi har set stor inflation i boligpriserne og dermed er uligheden også steget. De unge familier, der skal ind på boligmarkedet, skal arbejde i mange flere år end deres forældre for at betale for boligen og for gældens renter og gebyrer til bankerne.

Priserne på aktiemarkedet er også steget på trods af corona-krisen, hvilket øger uligheden endnu mere.

Penge og gæld er en af de mest centrale dele af vores samfund og alle politiske spørgsmål - også når det gælder klimaet. Hvis der kommer en ny gældskrise eller finanskrise - måske pga. corona-restriktionerne - risikerer vi, at situationen i dag bliver meget værre. Måske derfor har Sverige og mange andre lande i flere år arbejdet på at indføre en helt ny form for penge. Det leder frem til spørgsmålet:

Hvad mener du, er de vigtigste muligheder og eventuelle problemer - ved at vi her i Danmark indfører den nye form for danske kroner, CBDC - altså digitale kontanter, hvor danskerne har deres penge stående direkte i Nationalbanken?

2 Likes

Har regeringen en strategi for at finde de personer, der ikke kan tåle vacciner pga. af indholdsstoffet PEG (polyethylenglycol = polymere af glycolsyre) i RNA vaccinerne fra Moderna og Phizer-BioNTech, og sorbitol 80 (polymere af sorbitolsyre) i vaccinerne fra Astra Zeneca og Johnson&Johnson.

Glycolsyre findes i f.eks. opløselige suturer og folk med uforligelighed vil være mere udsatte for en anafylaktisk reaktion. Sorbitol kan ved uheldig pH påvirke blodets størkning.

2 Likes

Mette Frederiksen kalder sig børnenes minister. MF har foreslået, at flere børn skal anbringes. Har TV2’s udsendelse fået MF til, at ville forbedre forholdene for anbragte børn og unge? Eller hvordan kan du forsvare, at der er 70 institutioner, med anmærkninger, uden der sker noget? Og måske også tænke i andre baner end anbringelse?

3 Likes

Vil Stataministeren overveje at hæve forsamlingsforbudet til f.sks. 10 eller gerne 50?