Hvad vil du spørge statsministeren om?

Kære medlem af Alternativet

I Alternativet har vi tradition for at inddrage medlemmerne i forbindelse med statsministerens spørgetime i folketingssalen.

Sidste uge var det Helle Wiums spørgsmål, der blev stillet til statsministeren. Hendes spørgsmål lød på:

“Hvordan er det muligt at opnå den store klimagasreduktion med igangværende projekter, såsom en fortsat udbygning af motorvejsnettet, Femernforbindelsen og en Kattegatforbindelse, som vil generere enorme forbrug af råstoffer, som der i øvrigt er mangel på, og efterfølgende CO2-udslip under udbygningen og efterfølgende en øgning af trafikken?”

Du kan se alle tre spørgsmål Torsten stillede til statsministeren på ved at trykke her og gå til klokkeslættet 14:21:50 for at se spørgsmålene fra starten og 14:26:08 for at se spørgsmålet fra Helle Wium.


Næste spørgetime er tirsdag d. 17 november og Torsten Gejl vil stille tre spørgsmål til Mette Frederiksen, det tredje bliver vanen tro formuleret af jer medlemmer. Vi crowdsourcer spørgsmålene og benytter os derfor af Dialog, så alle kan se, hvilke spørgsmål, der er størst opbakning til.

Stil et spørgsmål ved at svare på indlægget nedenfor. Du skal være logget ind på Dialog igennem AlleOs for at systemet kan se, at du er medlem. Det gøres ved at trykke “Log Ind” og dernæst “Med Alternativet” inde på Dialog.

Giv opbakning til et spørgsmål, der allerede er foreslået, ved at ‘like’ det.

Du skal stille dit bud på et spørgsmål senest mandag d. 16. november kl. 9, hvorefter Torsten vælger blandt et af de mest populære.

Vi glæder os til at modtage dit spørgsmål.

Grønne hilsener
Alternativet

Udarbejder Sundhedstyrelsen og SSI stadig vurderinger efter et ekstremt forsigtighedsprincip?

6 Likes

Kan statsministeren svare på, om vi her i landet, har tænkt os at udbygge den offentlige transport, eller er det kun privatbilismen der skal til gode ses?

9 Likes

TRANSPORT OG EU:

På baggrund af EU’s åbningsskrivelse vedrørende manglende høringsmuligheder ved udarbejdelse af VVM, der sår tvivl om valideten af årtiers VVM-afgørelser, vil regeringen overveje at lave allerede godkendte VVM til ikke-igangsatte byggeprojekter om, så de følger EU-lovgivningen om høringsmuligheder, fx i forhold til Egholm-forbindelsen ved Aalborg?

1 Like

Det er et faktum at C02 og ilt O2 er to sider af samme sag. Omdannelsen af CO2 til ilt sker gennem træet, gennem skovrejsning. Vi skal ikke gemme CO2 væk, vi skal lade skovene omdanne CO2 til ilt, hvorved vi løser klodens problem med for højt CO2-indhold i atmosfæren. Ifølge David Attenborughs sidste film er vild natur på verdensplan, mellem 1936 og 2020, faldet fra 66% til 35%. Hvorfor gør regeringen ikke en stor og målrettet indsats for at skabe mere vild natur i Danmark?

3 Likes

Danmark baserer i øjeblikket ambitionerne for den grønne omstilling indenfor transport på el. Udover de problemer vi ved der kan bidrage til at atom-energien vender tilbage (så vi også kan starte bilen en morgen efter et par dage og nætter med vindstille og tåget vejr) er der store problemer i forhold til udvinding af råstoffer, som forventes at eksplodere i de kommende få år.

Jf Ingeniørens forside artikel i denne uge, vil udvidelsen af salget af elbiler i hele verden - men bestemt også med de nuværende planer i Danmark og EU have katastrofale konsekvenser for miljø og leveforhold for lokalbefolkninger i landene i Asien, Afrika og Sydamerika, hvor råstoffer, især til batterier, men også kobber til ladestandere mm. udvindes.

Hvordan har regeringen tænkt sig, at den grønne omstilling skal kunne gennemføres uden at vi får andre katastrofale følger for miljø og sundhed? Vil regeringen begynde at tage skridt til at stimulere den kulturændring der er nødvendig, når vi erkender at vi ikke kan fixe med teknologi (alene) , men at vi også må sænke vores levestandard? Eller skal vi fortsat lade den tredje verden betale - først for klimaproblemerne, men også for miljø- og sundshedsproblemerne, som vi skaber for at have ren samvittighed, men ikke vil gå ned i komfort. Fordi vi kan…

Caroline White
Forperson storkreds Bornholm

5 Likes

Hvor længe vil regeringen tillade den eksplosive vækst af hovedstaden, som ikke blot ændrer den smukke stad, men som også bidrager dramatisk til forureningen ved brug af mere beton, glas og stål?
Hvornår er nok nok? Det er ikke studieboliger der bygges, som der ellers er mangel på. Men flere hoteller, kontorfaciliteter og dyre, dyre boliger

Venlig hilsen
Sus Sørensen

2 Likes

Hvornår sker der et løft for ældre i eget hjem? I Ejby, hvor jeg bor er der plads til forbedringer.

1 Like

Kære Jeanette :slightly_smiling_face:

Kunne du uddybe dine tanker - det med offentlig kontra privatbilisme?

Jeg tænker intuitivt, at det er billigere at gøre busser elektriske end tog? Jeg ved det ikke ?
Banelegemet bruges kun af tog og det skal jo holdes vedlige…

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

1 Like

Kære Jan K :slightly_smiling_face:

Kunne du fortælle mere om, hvad du mener med ekstrem?

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Kære Ole :slightly_smiling_face:

Hvad er det, som du gerne vil have forbedret?

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

  1. Hvornår er der kommet nye togskinner /baner, andre steder end på Sjælland.
  2. Manglende bus afgange. Ved godt der er Flex, men det skal bestilles mindst 2 timer før. Et eksempel man skal fra A til B, ved B skal man vidre, vente tid, hvis man er uheldigt 1/2 time, inden man kan komme fra B til C
1 Like

Kære Caroline White, Bornholm :slightly_smiling_face:

Det der med at stimulere kulturændringen er et spændende spørgsmål, det du beskriver i afsnit 3.

Hvad forestiller du dig, når du skriver: “…men at vi også må sænke vores levestandard?..”

Jeg tænker, at der er mega og også giga mange forskellige levestandarder - allerhelst håber jeg, at hvert eneste menneske her vælger sin egen allerbedste “standard”,.

Indplacering på en høj / lav standard kan jeg ikke rigtig se for mig, fordi jeg har et ønske om, at vi selv vælger - men jeg er måske for naiv?

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler:

Industriel husdyrproduktion er en ikke bæredygtig affære, både herhjemme på grund af de mange industrielt dyrkede marker til foder, og udenlandsk dyrkning af blandt andet soya. Biodiversiteten lider nok mest.
Hvordan vurderer Statsministeten at Danmark kan blive en international medspiller på en styrkelse af arbejdet med at skabe større bevidsthed om biodivetsits betydning

1 Like

Det er et virkelig godt spørgsmål, Jeanette! Det vil jeg gerne støtte op om. Vi er nød til at få vendt den ekstreme og uholdbare udvikling i privatbilismen, ved at gøre den offentlige transport betydelig mere attraktiv. De sidste 20-30 år er det kun gået én vej for OT – og det er tilbage. Forringet og nedslidt efter systematisk nedprioritering til fordel for privatbilismen.

2 Likes

Det kunne være rart at vide, om statsministeren vil være med til, at der skal være en borgerrådgiver-funktion i alle kommuner, med baggrund i den manglende retssikkerhed på de sociale områder, så mennesker der f.eks. har en komplet sag, kan få hjælp.

En borgerrådgiver-funktion, der besøger opholdssteder mv. så f.eks. mennesker med udviklingshæmning evt. uden pårørende, ikke bare mister hjælp uden videre, som det er sket ofte.

Det er max 1-2 borgerrådgivere i hver kommune, så det er ikke en stor udgifts-post for kommunerne, men det vil gavne rigtig mange borgere.

På trods af kommunernes selvstyre, så bør Statsministeren faktisk reagere på den manglende retssikkerhed, som jo gælder for flere fagområder.

Det ville jeg gerne spørge statsministeren om :crossed_fingers::green_heart:

2 Likes

For nyligt modtog Alternativet en rapport indsendt til FN af NGO’en Bedre Børneliv, (sammen med Forældrebevægelsen Hvorerderenvoksen, Den kritiske pædagogiske højskole, Forældrenes Landsorganisation og Familiepolitisk Netværk), om de bekymrende forhold i vores dagtilbud, set bl.a ift børnekonventionens principper.
De lave normeringer er i dag medvirkende til, at børnene omsorgssvigtes fordi der ikke er nok pædagogisk personale til at opfylde deres basale behov for omsorg og nærvær. Rammerne understøtter heller ikke på flere punkter, pædagogernes mulighed for at efterkomme dagtilbudsloven, . Situationen er kritisk, og har konsekvenser som allerede kan spores i skole og fritidssammenhænge, hvor børnene mangler en grundlæggende indre ro og tryghed i dem selv og til deres omgivelser.
Mener børnenes selvudnævnte Statsminister, at de afsatte midler til minimumsnormeringer, sikrer at Danmarks dagtilbud igen kan leve op til børnekonventionen og dagtilbudsloven? Mvh Nanna Vuggestuepædagog

Eller:

Jeg vil gerne være med til at give vores mindste borgere en stærk stemme. Her menes de børn der hver dag afleveres af deres forældre i dagtilbud, og som er 100% afhængige af det pædagogiske personale, altså de voksne som er der hos dem. Desværre er der slet ikke nok til at passe på børnene, og som pædagog, er det min pligt at råbe op og tale deres sag. Alternativet sidder med til forhandlingerne om minimumsnormeringer i dagtilbud, men rækker de afsatte midler reelt til det løft der sikrer børns trivsel og udvikling? Det vil jeg gerne spørge Danmarks selvudnævnte Statsminister om.

I kølvandet af høringen om den skrantende retssikkerhed på hadicapområdet. Hvad er Statsministerens holdning til at flytte social og handicapområdet væk fra kommunerne.

Mvh. Iben

1 Like

Dette emne blev automatisk lukket efter 3 dage. Nye svar er ikke længere tilladt.