Hvad skal der ske i ry og på Himmelbjerget?

Kære medlem af Alternativet

For tiden behandler byrådet i Skanderborg kommune to sager - Bytorvet i
Ry og Himmelbjerget - , hvor vores byrådsmedlem og bestyrelsen gerne vil
have jeres hjælp. I Ry er det sagen om byggeriet på torvet og
Himmelbjerget handler om, hvordan stedet kan tiltrække flere turister
hele året.

Da vi ikke er nogen i bestyrelsen eller byrådet, der bor i Ry, så vi vil
godt høre lokales mening om byggeriet, og hvad man skal gøre i stedet?
Kommunen har jo en vedtaget plan om, at skabe nye boliger og attraktivt
forretningsmiljø gennem byfortætning fremfor, at de grønne områder
forsvinder, fordi byen hele tiden udvider sig.

Himmelbjergsagen handler om at gøre stedet mere attraktivt året rundt og
bevare den særlige kulturelle og historiske ånd stedet har.

Hvad skal Alternativet mene her?

Vi beder altså om, at I giver Alternativet en stemme i disse sager, så
Alternativet ikke bare taler på bestyrelsens og Miras vegne, men taler
på hele lokalforeningens vegne!
Husk, du er altid velkommen til at kontakte os om alle mulige sager

På vegne af bestyrelsen og vores byrådsmedlem
Jørn Simonsen