Hvad skal der ske i Ry og på Himmelbjerget?

Kære medlem af Alternativet
For tiden behandler byrådet i Skanderborg kommune to sager - Bytorvet i Ry og Himmelbjerget - , hvor vores byrådsmedlem og bestyrelsen gerne vil have jeres hjælp. I Ry er det sagen om byggeriet på torvet og Himmelbjerget handler om, hvordan stedet kan tiltrække flere turister hele året.
Da vi ikke er nogen i bestyrelsen eller byrådet, der bor i Ry, så vi vil godt høre lokales mening om byggeriet, og hvad man skal gøre i stedet? Kommunen har jo en vedtaget plan om, at skabe nye boliger og attraktivt forretningsmiljø gennem byfortætning fremfor, at de grønne områder forsvinder, fordi byen hele tiden udvider sig.
Himmelbjergsagen handler om at gøre stedet mere attraktivt året rundt og bevare den særlige kulturelle og historiske ånd stedet har.
Hvad skal Alternativet mene her?
Vi beder altså om, at I giver Alternativet en stemme i disse sager, så Alternativet ikke bare taler på bestyrelsens og Miras vegne, men taler på hele lokalforeningens vegne!

  • Husk, du er altid velkommen til at kontakte os om alle mulige sager :wink:
    På vegne af bestyrelsen og vores byrådsmedlem

Jørn Simonsen