Hvad forventer i som medlemmer/bestyrelser af de kommende KV17 aspiranter/kandidater ?

I inspirationsgruppen for KV17 sidder vi i øjeblikket og arbejder på hvordan vi bedst klæder de kommende KV17 kandidater/aspiranter på til valget og den efterfølgende plads i kommunalbestyrelsen. Men hvad forventer i som lokal/kredsbestyrelser og mening medlem af de kommende kandidater, og har i allerede planer/ønsker for hvordan samarbejdet skal foregå.

1 Synes om

Vi mangler helt klart en oversigt over formalia vedr.: kommunalvalg; lovgivning, valgsamarbejde, opstilling, etc.
Der er ingen grund til, at vi alle bruger tid på at sætte os ind i dette.

De er Leni på Landssekretariatet igang med at lave Jørgen, den kommer senest 1. Juli

Jeg har modtaget Lenis gode udkast. Ud over det, er der en række praktiske og konkrete ting, der er behov for. Det er de færreste aspiranter/kandidater, der har erfaring med formidling - holde tale, “framing”, skriftlig og mundtlig formidling, m.m. - kontakt med pressen - interviews, tv, radio, skrive pressemeddelelser, sociale medier, osv.