Hvad er det vi skal forsvare?

Er det det danske demokratisystem?
Er det det danske kongerige?
Er det staten Danmark?
Er det de danske statsborgere?
Er det det liberalkapitalistiske økonomisystem?
Er det den protestantiske folkekirke?
Er det bestemte politiske retninger?
Er det bestemte religiøse retninger?

eller

er det alene de levende, livgivende og livsbekræftende mennesker der lever i det landområde vi kalder Danmark, med dertil hørende områder i Atlanten (Færøerne og Grønland)?

Hvordan skal vi forsvare det vi gerne vil forsvare?

Skal det være med dødens og ødelæggelsens redskaber?
Skal det være med redskaber der ukampdygtiggøre mennesker?
Skal det være med midler der latterliggøre det udefrakommende ønske om magt over Danmark?
Skal det være ved at vi viser imødekommenhed og åbenhed?
Skal det være med kærlighed til det levende, livgivende og livsbekræftende menneske?

eller hvordan kunne du tænke dig, at vi skal forsvare os, som de levende, livgivende og livsbekræftende mennesker vi er?

Gode og relevante spørgsmål.

Ja gode spørgsmål Lars.
Og egentlig synes jeg vi må starte med ikke at føre krig i andre lande, hvilket måske er nok til, at der ikke er nogen der vil fratage os vores land. Måske en lidt naiv tanke, men personligt har jeg det sådan, at retten til at forsvare sig er universel.
Men retten til at føre krig, faktisk ikke findes.
Vi har ret til at forsvare os selv og vores, men ikke ret til at føre krig i andres have.
Det svare lidt til den måde vi taler til og med hinanden på, at kunne rumme vi ikke behøver være enige, men skal kunne finde kompromisser så vi alligevel kan samarbejde i verden og internt i det enkelte land, eller hvor vi nu står.
Vi skal generelt behandle hinanden som vi gerne selv vil behandles, det tror jeg, vil langt hen af vejen kunne gøre, at vi ikke skal forsvare os selv.

Lige med undtagelse af krigen mod ISIS, er jeg i princippet enig med Sonny. Men somme tider er ondskaben så massiv, at krig er den eneste udvej. Ikke mindst ISIS´ kvindesyn er uhyrligt; jeg tænker specielt på yazidi-pigerne. Ikke lige i MeToo-bevægelsens ånd.

Jeg er uklar omkring vor politik vedrørende den nuværende sikkerhedsmæssige situation … er vi total afvisende for oprustning i en ny geopolitisk optrapning …? Som parti er vi grundlæggende modstandere af krig og er derfor pacifister … men vi står i en situation hvor alt er vendt på hovedet!!! I mit hoved så er følgende det mest logiske: At Alternativet tilslutter sig en politik som fremmer det danske forsvar for vi kan ikke fremme den GRØNNE DAGSORDEN uden fred på de ydre sider … Alternativet SKAL forholde sig til en verden som IKKE vil det samme som i går =)

1 Like

NATO er langt stærkere end Rusland. Der er absolut ingen grund til at opruste. Der er god grund til at frygte at Putin vil tage atomvåben i brug imod Ukraine, men det kan vi ikke forhindre ved at opruste. Atomtruslen er blevet større, men den konventionelle trussel imod Danmark er ikke blevet større end det var før den 24. februar.

Hvorfor tror du at Putin har valgt at invadere Ukraine? Fordi han er bange for NATO. Han vil have et værn imod NATO-landene. Hvis vi opruster, så bliver Putin endnu mere bange for os, og dermed endnu mere aggressiv. Det får vi ikke noget ud af. Tværtimod virker det stik imod hensigten.

Ja enig, vi må dreje pædagogikken 180 grader

Vi skal forsvare evnen til integritet på samfundsmæssigt niveau og i vores personlige hjerte…

Fri, frejdig og udholdende meditation kunne være at godt rugbrødsredskab for de fleste, men selvfølgelig er metodevalg frodigt og mangfoldigt :sparkler:

Den mentale kraft er større end i den følelsesmæssige, derfor er meditation vigtigere end krudt og kugler…

Jeg synes, det er meget enkelt.

Vi skal forsvare Danmark som selvstændig suveræn nation.

Og - når det kommer til stykket, er den eneste realistiske partner i den henseende, NATO.

Det er jeg uenig i :green_heart:

Hvor er de ydre sider, kære Michael?

Med ydre sider … tænker jeg bl.a. PUTIN og hans krig i Ukraine … hvor står Å i den konflikt … Ja, vi er et PARTI som er freds-elskende og vil det bedste for alle … men når vi nu står i denne situation … hvor er vi så ? … Å’s politik er ikke helt klart!!!

Mit indlæg havde ikke et “ydre område” - hvad mener du med et?

Tak for dit svar, kære Michael. Jeg mener, at de ydre sider i langt højere grad burde dreje sig om cyber-sikkerhed. Og den del mener jeg godt, at vi kunne konkretisere i Alternativets freds-og forsvarspolitik.

“Hvor er de ydre sider, kære Michael?” Var mit spørgsmål til dig, så hvorfor spørger du mig: “…- hvad mener du med et?”